Vuonna 1986: Pälkäne anoo Alkoa?

Raittiuslautakunnan ja nimismiehen vastaan haraamisesta huolimatta Pälkäneen kunnanhallitus haluaa yksimielisesti paikkakunnalle alkoholimyymälän. Hallitus esittää valtuustolle, että kunta anoisi myymälää Oy Alko Ab:lta.

Alkon vähittäismyymäläasia on palautunut lausuntokierrokselta takaisin kunnanhallitukselle.

Pälkäneelle halutaan oma viinakauppa mm. sen vuoksi, ettei ostosmatkat Kangasalle veisi markkoja Pälkäneen elinkeinoelämältä.

Pälkäneen Yrittäjät ry pitää tärkeänä saada Alkon vähittäismyymälä täydentämään paikkakunnan palveluvarustusta. Yrittäjien mukaan paikkakunnan palvelujen ja kaupan toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittyminen perustuvat kuntalaisten palvelujen tehokkaasseen käyttämiseen. Yrittäjät ovat laskeneet, että huomattava määrä mm. päivittäistavaroita hankitaan Pälkäneen ulkopuolelta samalla kun käydään viinakaupassa.

Myöskään Pälkäneen sosiaalilautakunta ei näe esteitä Alkon vähittäismyymälän saamiseksi pitäjään.

Myymälän tarpeellisuutta on kysytty myös naapurikunnasta Luopioisista: Luopioisten kunnanhallitus puoltaa hakemusta. Perusteluina on mm. kansalaisten tasavertaisuus ja se, että matkat alkoholimyymälään lyhenisivät suurella osalla kuntalaisista.

Järjestyshäiriöt lisääntyisivät

Hanketta vastustavan nimismies Nils Blomgrenin mielestä Pälkäneen elinkeinoelämän huoli ostosten suuntautumisesta mm. Kangasalan liikkeisiin Alkon vähittäismyymälän puuttumisen vuoksi on liioiteltua.

– Kangasalle on asiointiliikennettä joka tapauksessa, sillä Kangasalla ovat mm. keskusterveysasema ja vuodeosasto sekä työvoimatoimisto, nimismies toteaa.

Alkon vähittäismyymälä luo nimismiehen mielestä paikkakunnalle väistämättä häiriöpisteen, kun sosiaalinen aines kokoontuu myymälän ympäristöön.

Nimismies toteaa lausunnossaa lisäksi, että Pälkäneeltä ei näillä näkymin ole osoitettavissa soveliasta paikkaa myymälälle.

– Taajaman parhaille liikepaikoille sitä ei tulisi missään tapauksessa perustaa.

Pälkäneen raittiuslautakunta on yksmielisesti todennut, että myymälää ei tässä vaiheessa tarvita Pälkäneellä. Hankkeen liiketaloudelliset perusteet eivät ole lautakunnan mukaan riittävät. Sen mielestä myymälän myötä järjestyshäiriöt lisääntyisivät etenkin myymälän läheisyydessä.

– Myymälän ns. positiivinen vaikutus tulisi keskittymään kirkonkylän taajamaan. Syrjäkylät käyttäisivät edelleen Kangasalan, Valkeakosken ja Hämeenlinnan Alkon palveluja, toteaa raittiuslautakunta.

Kunnallistiedot 12.12.1986 kertoo Pälkäneen Alko-haaveista.

Jonoon muiden anojien joukkoon

Alkon myymälän saamiseksi omalle paikkakunnalleen on tällä hetkellä tehnyt aloitteen noin 60 kuntaa. Uusia myymälöitä perustetaan vuoden 1988 loppuun mennessä 13 kuntaan. Yksi näistä kunnista on Hämeen läänissä Ruovesi. Lisäksi Tampereelle avataan uusi myymälä.

Oy Alko Ab:n Tampereen paikallisosaston tarkastaja Jukka Kunnas toteaa, että Pälkäneeltä mahdollisesti tuleva anomus menee jonoon muiden anomusten joukkoon.

– Harkitsemme määräajoin, mihin kuntiin uusia myymälöitä perustetaan. Myymäläpaikkakuntien valinnassa vaikuttavat kunnan asukasluku, etäisyydet lähimpiin Alkon myymälöihin, ihmisten liikkuvaisuus (esim. työssäkäynti muilla paikkakunnilla) sekä kunnan palvelutaso.

SL