Teollisuusneuvos Risto Käkelä muistuttaa: ”Insinöörejä tarvitaan aina”

Teollisuusneuvos Risto Käkelä viestittää nuorille metalliteollisuuden tarjoavan mielenkiintoisia työpaikkoja. Esimerkiksi ylöjärveläinen pienkuormainvalmistaja palkkaa ”hyviä tyyppejä”, joista koulutetaan huippuosaajia Avant Tecno Oy:n tarpeisiin. Käkelän mukaan nuorten on kuitenkin hankittava hyvä peruskoulutus toisen asteen opinahjoista tai korkeakouluista.
Teollisuusneuvos Risto Käkelä viestittää nuorille metalliteollisuuden tarjoavan mielenkiintoisia työpaikkoja. Esimerkiksi ylöjärveläinen pienkuormainvalmistaja palkkaa ”hyviä tyyppejä”, joista koulutetaan huippuosaajia Avant Tecno Oy:n tarpeisiin. Käkelän mukaan nuorten on kuitenkin hankittava hyvä peruskoulutus toisen asteen opinahjoista tai korkeakouluista.

Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen on parhaillaan käynnissä. Pirkanmaan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Janne Vuorinen harmittelee, etteivät nuoret välttämättä hakeudu sellaisiin koulutuksiin, joista esimerkiksi teollisuus saisi tarvitsemiaan ammattilaisia. Hänen mukaansa aikuisopiskelijat sen sijaan opiskelevat aloja, joilla on hyvä työllisyystilanne. Työntekijämääräänsä koko ajan kasvattavan ylöjärveläisen Avant Tecno Oy:n toimitusjohtaja Risto Käkelä muistuttaa teollisuuden tarvitsevan aina insinöörejä. Teollisuusneuvos korostaa maailman parhaita kuormaimia rakentavan yrityksen palkkaavan tuotantoonsa hyvän koulutuksen hankkineita tekijätyyppejä, joista kurssitetaan osaajia talon omiin tarpeisiin.

Uutiset kertovat koko ajan yrityksistä, jotka potevat kroonista työvoimapulaa. Rekrytoijat valittavat, ettei tarjolla ole huipputekijöitä ja -osaajia. Suomi kärsii kohtaanto-ongelmasta: vapaana olevat työntekijät ja avoimet työpaikat eivät kohtaa toisiaan.
Pirkanmaa ja Tampereen kaupunkiseutu ovat Suomen talouden vetureita. Maakunnan asemaa vahvistavat muiden muassa korkeakoulut ja suuryritykset. Myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä syntyy koko ajan runsaasti. Väestön keskittymiskehitys suosii vetovoimaista kasvukeskusta.
– Vaikka alueen koulutustarjonta on varsin monipuolinen, ja koulutuspaikkoja pyritään mitoittamaan ennakoivasti, nuoret eivät välttämättä hakeudu niihin koulutuksiin, joihin esimerkiksi teollisuus toivoisi opiskelijoiden tarttuvan, Pirkanmaan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Janne Vuorinen sanoo.
Vuorinen iloitsee, että aikuisopiskelijat hakeutuvat paremmin kuin nuoret opiskelemaan aloille, joilla on hyvät työllistymismahdollisuudet.
Puheenjohtaja pitää hyvänä sitä, että ammatillisen koulutuksen tarjonnan suuntaamisesta päätetään valtaosin paikallisesti.
– Tämä turvaa todellisten tarpeiden huomioon ottamisen.
Suomen suurinta yrittäjien aluejärjestöä luotsaava Vuorinen tuntee hyvin kohtaanto-ongelman.
– Ravitsemus-, kone- ja tuotantotekniikan aloilla työntekijäpula on suuri.
– Onneksi pulma-alojen opiskelijoiksi hakeutuu maahanmuuttajataustaisia aikuisia, jotka ovat koulutuksesta ja ammateista motivoituneita. Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla työpaikkojen ja työntekijöiden suhde on toistaiseksi ollut aika tasapainossa, Vuorinen sanoo.
Pirkanmaan Yrittäjien puheenjohtaja kehottaa oppilaitoksia herkistämään korvansa ja kuuntelemaan yrittäjien viestiä siitä, minkälaisille osaajille on työtä.
– Eri kuntien alueella on suurta vaihtelua osaavan työvoiman saatavuudessa.

Tulevaisuus pursuaa haasteita

Janne Vuorisen mukaan tulevaisuus suoraan vyöryttää haasteita yrittäjille.
– Digitaalisen talouden uusjako mullistaa niin hyödykkeiden kuin työnkin markkinat. Digitaalisen talouden menestyjiä ovat sellaiset yritykset, jotka osaavat luovasti yhdistää älykoneet ja ihmisen osaamisen työpanoksineen sekä erilaiset digitaaliset alustat, tavarat ja palvelut sekä verkottuneet joukot sekä yritysten ja työyhteisöjen hierarkkiset prosessit ja resurssit niin, että niistä syntyy uusia liiketoiminnan malleja ja arvokkaita tuotteita, hän miettii.
– Ne, jotka jumittuvat teollisen talouden perinteiden vangeiksi, menettävät asemiaan markkinoilla. Luova uusiutuminen on ratkaisevaa. Sama sääntö pätee myös yksittäiseen työntekijään ja hänen osaamiseensa, Vuorinen teroittaa.
Järjestöpomon mielestä koko yhteiskuntamme tärkeä haaste on vastata kysymykseen, miten varmistamme ammatillisen koulutuksen vetovoiman.
– Meidän on saatava nuoret hakeutumaan niiden alojen koulutukseen, joilla on työvoimatarvetta. Opiskelijoiden on suoritettava opintonsa loppuun eli heillä on oltava tutkinto, joka varmentaa valmistujalla olevan riittävät taidot työelämään.
– Se, miten jostakin alasta puhutaan, vaikuttaa siihen, hakeutuvatko nuoret kyseiselle alalle. Tällä hetkellä olen huolissani sosiaali- ja terveydenhoitoalojen työntekijöiden riittävyydestä tulevaisuudessa. Hoiva-alaa mustamaalataan nyt voimakkaasti julkisessa keskustelussa, Vuorinen harmittelee.

Kannustava palkka houkuttaa

Ylöjärveläinen Avant Tecno Oy on hyvän työnantajan maineessa. Kuormaintehtaalle töihin päässeet pysyvät talossa ja ovat uskollisia työnantajalleen.
Voimakkaalla kasvu-uralla olevan perheyrityksen toimitusjohtaja Risto Käkelä uskoo, että vihreiden koneiden tekijöitä löytyy tulevaisuudessakin hyvin.
– Kun puhutaan meidän tuotannostamme, niin siellä pärjäämisessä ratkaisee hyvin paljon työntekijän asenne. Kun työntekijän asennoituminen on kohdallaan, hän oppii ja omaksuu tarvittavat taidot. Lisäksi koulutamme porukkaamme, koska meillä tarvittavaa erityisosaamista ei opeteta yhdessäkään opinahjossa. Parhaillaankin väkeämme on opissa Saksassa, josta meille tulee uusi kone.
Risto Käkelän mielestä nykymuotoisessa toisen asteen koulutuksessa parikymppiset nuoret jätetään liian paljon oman onnensa sepiksi.
– Ei 20-vuotias nuori mies tai nainen ole valmis omaehtoiseen opiskeluun ja luvuissa edistymiseen. Kotona opiskelu on täysin huuhaata, teollisuusneuvos tyrmää.
Käkelän mukaan esimerkiksi metallin työpaikat ovat innostavia.
– Työntekijät ovat tekemisissä jatkuvan tuotekehityksen ja uusia alueita valtaavan robotiikan kanssa. Ammattilaisen merkitys kasvaa arvoon arvaamattomaan. Kuormainvalmistuksessamme ihmisellä on aina keskeinen paikka, vaikka tekniikan osuus kasvaa.
Liikevaihtoaan kiitettävästi vuodesta toiseen kasvattava Avant Tecno Oy noudattaa kannustava palkkapolitiikkaa.
– Linjaltamme valmistuu 100, tulevaisuudessa jopa 150 konetta viikossa. Tavoitteiden saavuttamisen on näyttävä tekijöiden tilipussissa. Palkkauksen on oltava kannustava. Hedelmällisessä ympäristössä jokainen työntekijä antaa parhaansa, teollisuusneuvos uskoo.

Insinöörejä on koulutettava paljon

Risto Käkelä on Tampereen teknillisen yliopiston kasvatti Tampereen Hervannasta.
Kurikasta syntyisin oleva pohjalaisyrittäjä toivottaa Tampereen uuden yliopiston tervetulleeksi. Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat nyt yksi korkeakoulu.
– Tampereen uuden yliopiston on huolehdittava siitä, että korkeakoulusta valmistuu riittävä määrä teollisuuden kipeästi tarvitsemia diplomi-insinöörejä. Uusi yliopistohan aikoo kouluttaa monialaisia insinöörejä, mutta kaikkien ei tarvitse olla näitä, teollisuusneuvos summaa.
– Esimerkiksi Avant Tecno Oy:n kaltaisessa kasvu- ja kehitysyrityksessä on koko ajan tarve tuotekehityksen, markkinoinnin ja johtamisen hallitseville insinööreille, Käkelä muistuttaa
Käkelä muistuttaa perusasiasta: insinöörejä tarvitaan aina.
– Sijansa on niin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille diplomi-insinööreille kuin eri ammattikorkeakoulututkintoja suorittaneille