Kaupunkipientaloissa asutaan yksilöllisesti mutta yhteisöllisesti

– Suunnittelemme Kangasalan maankäyttöä ihmisen kokoisella mittakaavalla, Kangasalan kaupungin geodeetti Juha Iivonen kertoo.

Viimeistään kolmen vuoden päästä – kenties jo aiemminkin – Linkosuon tehtaan takana Mannakorvessa komeilee kolmisenkymmentä kaupunkipientaloa. Kytketyt kolmikerroksiset talot ovat vastaus niille, jotka arvostavat kerros- ja rivitaloasumisen helppoutta ja omakotitaloasumisen mukavuutta.

– Kaupunkipientaloissa asuminen on yhteisöllistä ja myös perhekeskeistä, sillä uskomme, että asumismuoto kiinnostaa erityisesti lapsiperheitä. Suunniteltujen kaupunkipientalojen lähettyvillä on hyvät ja monipuoliset palvelut: koulut ja päiväkodit sekä hyvät julkiset liikenneyhteydet, Kangasalan kaupungin geodeetti Juha Iivonen miettii.

Kaupunkipientaloissa jokainen talo on omanlaisensa, mutta kytkettynä talot muodostavat värikkään ja urbaanin kokonaisuuden. Sisäänkäynti kaupunkipientaloihin on kadun puolelta, ja jokaisessa talossa on oma pihansa.

Kaupunkipientalojen kanssa samalle alueelle rakentuu aikanaan myös rivi- ja kerrostaloja. Alue käykin hyvästä esimerkistä siitä, mihin suuntaan kaavoitusta ja maankäyttöä halutaan Kangasalla kehittää. Tarkoitus on ohjata rakentamista siten, että jokaiselle olisi tarjolla jotakin mahdollisimman laajasti ympäri kaupunkia.

–  Erilaiset asumismuodot tuovat alueille erilaisia ihmisiä, mikä on hyvä ja tavoiteltava asia. Toisaalta Kangasalan sijainti on senkaltainen, että erilaisten asumismuotojen sekoittaminen on osin pakko, osin tahtotila. Kaupunkimaisuus sekoittuu Kangasalla hyvin vahvasti luonnon läheisyyteen, Iivonen toteaa.

Kaupungin maankäytön suunnittelussa seurataan hyvin vahvasti trendejä. Viime aikoina Suomessa on esimerkiksi alettu rakentaa aiempaa pienempiä taloja. Kaupunkipientalot ovat yksi vastaus tähän, mutta kaupunki ei kuitenkaan suosi pelkkää rakennusten neliöiden vähentämistä.

– Haluamme toki ohjata omalla työllämme myös rakennusten neliömääriä. Ei ole tarkoituksenmukaista, että alkaisimme suosia vain jonkin tietyn kokoisia rakennuksia, vaan pyrimme monipuolisuuteen tässäkin asiassa.

Kaupunkipientalot muistuttavat rivitaloa, mutta jokainen asunto on oma talonsa ja asukkaat pääsevät suunnittelemaan kotinsa itse. Kuvassa Pirkkalan keskustassa sijaitsevia kaupunkipientaloja.

Kaupunkipientaloja on Vatialan lisäksi suunnitteilla myös Vesaniemen uimarannan läheisyyteen Urheilutien varteen. Kaupunki myy aikanaan molempien kohteiden tontit samalla tavalla kuin muutkin omakotitonttinsa.

– Todennäköisesti tontteja on kuitenkin mahdollista sekä ostaa että vuokrata, Iivonen täsmentää.

Palveluiden äärelle

Kaupungin maankäytön tavoitteena on tiivistää asutusta myös alueilla, jotka sijaitsevat sekä hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella että kaupallisten palvelujen äärellä. Konkretiaakin on jo olemassa: Pikkolan S-Marketin viereen alkaa lähiaikoina nousta kerrostaloja ja myös Prisman viereen Lentolaan on kaavoitettu paikkoja kerrostaloille.

Sama tavoite on keskustassakin, jossa jo rakennetaan uusia kerrostaloja vanhan linja-autoaseman paikalle ja uimahallin viereen.

– Keskustaa pyritään kehittämään ihmisten kohtaamispaikaksi, jossa viihtyvät kaikenikäiset ihmiset. Torin rakentaminen uudelleen ja modernin kauppahallin aikaan saaminen ovat lähivuosien isoja projekteja keskustassa.

Ihmisen kokoista suunnittelua

Juha Iivosen toiveissa on, että kaupunki saisi mahdollisimman paljon palautetta ajankohtaisista kaava- ja maankäyttöasioista. Erityisesti valmisteilla olevien kaavojen kuulemistilaisuuksissa on hyvät mahdollisuudet päästä kertomaan omia ideoitaan ja ajatuksiaan maankäyttöä koskien.

– Suunnittelutyötä pyritään aina tekemään ihmisen kokoisessa mittakaavassa. Niinpä arvostamme hyvin paljon niitä rakentavia mielipiteitä, joita kaupunkilaisilla asioista on.

 

Lemetyn alueen asemakaava, johon sisältyy myös Linkosuon taakse tuleva kaupunkipientaloalue, tuli nähtäville 4.3. ja on nähtävillä 2.4. asti.

Poimintoja ajankohtaisista hankkeista:

Vatiala:

 • Linkosuo. Alueelle tulee noin 450 asukasta rivi- ja kerrostaloihin. Asemakaavaehdotus nähtävillä alkuvuodesta 2019.
 • Pitkäjärvi. Vanhan varikon alueelle tullaan osoittamaan monimuotoista asuntorakentamista. Pitkäjärven soramontun alueen hyödyntäminen virkistyskäyttöön.
 • Veturitien risteykseen on tulossa kerros- ja rivitalorakentamista.
 • Vatialan koulun uudisrakennus noin 600 oppilaalle valmistuu kesällä 2020. Koulun ympäristöä, esimerkiksi kevyen liikenteen väyliä, kehitetään.
 • Holvastintien kiertoliittymän rakentaminen alkaa keväällä.
 • Vatialan keskustan kävelyraitin suunnittelu käynnistetään keväällä. Kävelyraitti muotoutuu Nattarinraitin ympärille.
 • Lemetyn leikkikentän peruskorjaus tehdään kesällä.
 • Lamminrahkan eritasoliittymä valmistuu ensi vuonna. Lamminrahkan alueen pääkadun, Mossin puistokadun, rakentaminen alkaa loppuvuodesta.

 

Suorama:

 • Valimon alueelle tulee asuntoja, virkistystoimintoja ja liiketiloja. Alueelle kaavoitettu paikka myös päiväkodille. Pikon Betonin alueen kaavaluonnos oli nähtävillä alkuvuodesta.
 • Suoraman keskustan kävelyraitin suunnittelu käynnistyy keväällä. Raitti kiertää koulun ja urheilukentän ympäristössä.
 • Kaarina Maununtyttären tien ja Aakkulantien liittymä muutetaan kiertoliittymäksi loppuvuodesta.
 • Nesteen liikenneympyrän tuntumaan on tulossa lisää kerrostalorakentamista Aakkulantielle ja Ristitielle.

 

Keskusta:

 • Keskustan elävöittäminen ympäristön parantamisella, työpaikoilla ja palveluilla. Kaavaehdotus Myllypohjan korttelista nähtäville kuluvan vuoden aikana.
 • Torin rakennussuunnittelu käynnistyy tämän vuoden aikana. Kauppahallin hankesuunnittelu käynnissä.
 • Pikkolan ympäristöön on lähivuosina rakentumassa useita rivi- ja kerrostaloja.
 • Kaupunkipientalotonttien kaavoittaminen Urheilutielle ja tontinluovutus lähivuosina.
 • Keskustan lisäksi koko kaupunkia koskevan taide- ja ympäristöohjelman on tarkoitus valmistua tänä vuonna.

 

Asema ja Ruutana:

 • Kortekummun pientaloalue laajenee lähivuosina. Alueelle mahdollistetaan noin 90 omakotitalon rakentaminen.
 • Ruutanan monitoimitalon suunnittelu käynnistetään. Rakentaminen vuosina 2020–2021.
 • Ruutanan koulun peruskorjaus alkuun, rakentaminen ensi vuonna.
 • Tampereen seudun raidepilottiin osallistuminen ja mahdollinen Ruutanan lähijunaliikenteen käynnistäminen lähivuosina.

 

 

Kaavoitussanastoa:

 • Kaavoituksella eli maankäytön suunnittelulla ohjataan yhdyskunnan rakenteen, liikennejärjestelmän, viherverkon ja hyvän elinympäristön kehittämistä. Kunnat vastaavat yleis- ja asemakaavoituksesta.
 • Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä ja rakentamista varten. Sillä osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olojen, maisema- ja taajamakuvan, hyvän rakentamistavan ja olevan rakennuskannan käytön edistämisen kannalta.
 • Yleiskaavan tarkoituksena on kaupungin tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen.

Matka kohti valmista asemakaavaa on monivaiheinen:

 • Kaavaa valmisteltaessa tiedotetaan suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista siten, että alueen maanomistajilla, asukkailla, alueella työssä käyvillä tai muilla joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, on mahdollisuus osallistua valmisteluun.
 • Valmisteluvaiheen tiedottaminen voidaan tehdä asettamalla valmisteluaineisto nähtäville tai esimerkiksi järjestämällä esittelytilaisuus.
 • Valmisteluvaiheen jälkeen suunnittelija valmistelee kaavaehdotuksen. Elinvoimalautakunnan ja kaupunginhallituksen hyväksymä asemakaavaehdotus on pidettävä nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Vaikutuksiltaan vähäistä asemakaavan muutosta on pidettävä nähtävillä vähintään 14 päivän ajan.
 • Nähtävillä oloaikana ehdotuksesta voi jättää kirjallisia muistutuksia.
 • Vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat hyväksyy elinvoimalautakunta, muut kaavat viedään valtuuston hyväksyttäviksi.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?