Aitoo-Kaukkalalle luotiin profiilia

”Mitähän tuohon vielä lisättäisiin?” Heikki Mäkinen (vasemmalla), Virpi ja Hannu Järvinen sekä Elise Hirvonen pohtivat täydennyksiä Aitoo-Kaukkalan kyläprofiiliin.

Aitoon ja Kaukkalan kyläläisiä kokoontui helmikuisena sunnuntaina paikallisen laivarannan Kankahoviin pohtimaan kylänsä erityispiirteitä ja vetovoimatekijöitä. Tavoitteena oli hahmotella kyläprofiilia, joka on puolestaan pohjana tulevalle kylän markkinointisuunnitelmalle.

Pälkäneen kunta pyrkii strategiansa mukaisesti tuomaan esiin elinvoimaisia kyliään varaamalla rahaa niiden markkinointiin. Kyläyhdistysten avustusten jako perustuu jatkossa kylien aktiivisuuteen ja sen ensimmäisenä osoituksena kyliltä edellytetään kyläsuunnitelman tekemistä. Kunta puolestaan lupaa aktiivisille kylille markkinointisuunnitelman ja sen toteutukseen tarvittavaa rahaa.

Kyläprofiilissa nostetaan esiin niitä asioita, jotka ovat kullekin kylälle ominaisia ja erottavat sen muista. Pelkkä kaunis luonto ei ole erityisen omaleimaista, sillä sitä löytyy lähestulkoon joka kylästä. Mahdollisten kylään muuttajien kiinnostusta herätellään kertomalla, mikä tekee Aitoosta juuri Aitoon ja Laitikkalasta Laitikkalan.

Profiilien ja suunnitelmien tekoon kylät saavat maksutonta apua ja tukea Leader-varoja koordinoivalta Pirkan Helmi ry:ltä. Aitoon tilaisuutta vetämässä oli hankeneuvoja Anna Kulmakorpi.

Yhtenä menetelmänä kylän profiloinnissa käytettiin kuvakortteja. Kukin osallistuja sai valita suuresta joukosta kuvan, joka hänen mielestään jollain tavoin kuvastaa kylää, ja kertoa sen pohjalta kyseisestä ominaispiirteestä. Ryhmätyönä luotiin myös tiettyjen perustietojen pohjalta kuvitteellisia kyläläisiä omine piirteineen ja toiveineen. Myös aiemmin järjestetyn kyläkyselyn tuloksia oli kirjattu seinille ripustetuille papereille ja niitä sai kukin täydennellä halunsa mukaan.

Yhdessä tekeminen tärkeässä roolissa

Anna Kulmakorpi Pirkan Helmi ry:stä johdatti aitoolaisia löytämään kylänsä erityispiirteitä.

Aitoon ja Kaukkalan erityispiirteinä esiin nousi kauniin luonnon ohella esiin erityisesti yhteisöllisyys, jonka arveltiin vaikuttavan myönteisesti myös uusien asukkaiden muuttohalukkuuteen. Eniten rakentavaa yhteis- ja talkoohenkeä keskittyy VPK:n ja Kirkastusjuhlien ympärille, mutta osansa saavat myös Martat, SPR ja muut aktiiviset yhdistykset sekä yleinen huolehtiminen toisista.

Koulut ja lipputehtaat paitsi elävöittävät kyläkuvaa, myös tarjoavat maalaiskylälle harvinaisen paljon työpaikkoja ja tekevät Kirkastusjuhlien ohella seutua tunnetuksi laajemmallakin. Kyläkuvassa hyvin esillä olevat maalaistalojen rakennusryhmät takaavat kuitenkin maalaismaisen kyläkuvan säilymisen.

Koulujen ja varhaiskasvatuksen säilymisen kylässä arveltiin olevan myös tärkeitä tekijöitä lapsiperheiden pysymisen ja uusien muuttamishalukkuuden kannalta. Pieni mutta pippurinen kyläkauppa koetaan myös hyvin keskeiseksi vetovoimatekijäksi.

Monipuolisista harrastusmahdollisuuksista nostettiin esiin  muun muassa Sappee ja Laipanmaa, järvet uinti-, kalastus- ja veneilymahdollisuuksineen, seudun parhaat hiihtoladut ja lenkkipolut sekä useat hevostallit.

Puutteista ainakin yksi on jo poistunut, kun kaivattu, kaikille kylästä kiinnostuneille tarkoitettu Facebook-ryhmä ”aito, aidompi, AITOO” perustettiin heti tilaisuuden jälkeen.

Aitoo-Kaukkalan kyläsuunnitelmaa jalostetaan seuraavaksi tulevana sunnuntaina kyläyhdistyksen vuosikokouksessa.

Kylien markkinointisuunnitelman työstämiseen on valittu kylien avuksi pälkäneläinen markkinointitoimisto Chase & Snow, joka järjestää aloitustyöpajan aiheesta 26. maaliskuuta kunnantalolla. Kaikilta markkinointisuunnitelman tekoon halukkailta kyliltä toivotaan työpajaan osallistumista tai ainakin yhteydenottoa järjestäjiin. Pirkan Helmeen voivat ottaa edelleen yhteyttä kylät, jotka haluavat apua kyläprofiilin ja kyläsuunnitelman laatimiseen.