Kangasalan jäähallin laajeneminen etenee – Finnentien asemakaavaa muutetaan

Suunnitelma Kangasalan jäähallin laajentamisesta kaksihalliseksi eteni Kangasalan elinympäristölautakunnassa. Uusi halli halutaan rakentaa nykyisen hallin kylkeen, sillä jäähallien toimintaan ja huoltoon liittyen on löydettävissä synergioita, kuten samojen jääkoneiden käyttö.

Kangasalan Jäähalli Oy on jättänyt investointiavustushakemuksen, jolla se toivoo saavansa valtion avustusta hallin laajentamiselle kaksihalliseksi. Jäähalliosakeyhtiöstä on reilu kolmannes Kangasalan kaupungin hallussa. Myös Pälkäneen kunta on osakkaana jäähalliyhtiössä.

Kaavoitus on laatinut asemakaavaluonnoksen, jossa uusi jäähalli voidaan rakentaa nykyisen hallin länsijulkisivuun kiinni. Asemakaava-alue on laajennettu koskemaan myös Pikkolan koulun tonttia, sillä nykyinen jäähallille osoitettu tontti laajenee länteen. Muutokset kaavakartassa koskevat kaava-alueen kaakkoisosaa. Laajennuksen kerrosala on suunnilleen sama kuin nykyisen hallin.

Jäähallin ja omenatarhan välissä kulkee maakaasulinja ja kaukolämpöputket, eteläpuolella taas vesihuoltoverkostoja.

Jäähallin pääasiallinen pysäköintialue on osoitettu Finnentien pohjoispuolelle, vanhan tiepohjan päälle.

Alue sijaitsee Pikkolassa koulun ja ammattioppilaitoksen välillä. Uusi jäähalli vahvistaisi joukkoliikenneväylälle sijoittuvaa palvelukeskittymää ja sitä kautta nauhataajaman ja koko kaupungin vetovoimaisuutta.