Diabetes vaatii yksilöllistä hoitoa – Honkalassa kuullaan asiaa diabeteksen hoidosta

Diabeteslääkäri Elina Pimiä kertoo diabeteksen yksilöllisestä hoidosta Aitoon Honkalassa tiistaina 22. lokakuuta kello 18. Kangasalan terveyskeskuksen ylilääkäri Liisa Joutsiniemi kertoo Pälkäneen pitkäaikaissairaiden hoidon toimintamallista, joka otettiin käyttöön viime vuonna.

Luentotilaisuuden järjestää Pälkäneen, Luopioisten ja Kuhmalahden diabeteskerhot yhteistyössä Valkeakoski-opiston kanssa. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.

Jokaisella diabeetikolla on omanlaisensa diabetes, joka vaatii yksilöllistä hoitoa. Aiemmin diabetes jaettiin karkeasti tyypin 1 ja tyypin 2 diabetekseen. Pälkäneen lähes 700 diabeetikosta noin 85 prosenttia on tyypin 2 diabeetikoita ja noin 15 prosenttia tyypin 1 diabeetikoita.

Aivan viime vuosina tutkimustulokset ovat osoittaneet, että diabetes voidaankin jakaa viiteen päätyyppiin. Tyypin 1 lisäksi tyypin 2 diabeteksessa on havaittu neljää erilaista muotoa, jotka vaativat erilaista hoitoa. Toisten tyypin 2 diabeetikoiden hoito vaati tehokasta hoitoa heti alusta alkaen. Toisille riittää yksi metformiinitabletti päivässä pitkään. Oma lukunsa on voimakkaasti yleistynyt raskausdiabetes, joka todetaan noin joka kolmannella odottavalla äidillä. Sekä äidin että syntyvän lapsen terveyden kannalta raskausdiabeteksen hoito on erityisen tärkeätä.

Diabetesliitto korostaa, että omaa tulevaisuutta ajatellen on tärkeää ehkäistä diabetekseen liittyviä lisäsairauksia eli valtimoiden kovettumista sekä ongelmia munuaisissa, silmissä ja hermostossa. Tyypin 2 diabeteksen hoidossa tärkeintä on kokonaisvaltaisuus. Kohonnut verensokeri on vain yksi osa diabetekseen liittyvää laajaa aineenvaihduntahäiriötä eli metabolista oireyhtymää.

Diabeteksen hoitoon kuuluu oleellisena osana kuntoutus, näitä kahta ei voi erottaa toisistaan. Diabeteksen kuntoutus käsittää kaikki ne toimet, joilla diabetesta sairastavaa ja hänen lähipiiriään tuetaan mahdollisimman hyvään elämään diabeteksen kanssa. Kuntoutukseen kuuluvat muun muassa lääketieteellinen hoito ja seuranta, omahoidon tuki, vertaistuki sekä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit.