Tolvajärvi 12.12.1939 – Talvisodan ensimmäinen torjuntavoitto

Tolvajärven taistelu 80 vuotta sitten oli ensimmäinen Talvisodassa hyökkäyksellä saavutettu torjuntavoitto. Tämän voiton merkitys oli suuri armeijan ja koko Suomen kansan mielialojen kohottamisen kannalta. Sotamarsalkka Mannerheim on todennut, että Tolvajärven voiton vaikutuksia ei voida koskaan korostaa liikaa. Keskeisessä asemassa Tolvajärvellä oli pohjoishämäläisten miesten Jalkaväkirykmentti 16 komentajanaan everstiluutnantti Aaro Pajari.

Ekonomi Tuomo Juntusen toimittama tietokirja ”Tolvajärvi 12.12.1939 – Talvisodan ensimmäinen suurvoitto taistelijoiden kertomana” julkaistiin taistelun 80-vuotispäivänä Tampereen Suomalaisella Klubin Marskin Salissa 140 kutsuvieraan paikalla ollessa.

– Kirjaa varten aineistoa on kerätty yli 20 vuotta. Hallussani oleva Pajari-aineisto käsittää noin 8 000 sivua, joista tähän kirjaan olen tarvinnut noin 2 400 sivua, kertoo Juntunen.

Juntunen yhdessä Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen kartantekijän Heikki Lahdenniemen kanssa on kartoittanut Tolvajärvi-Aittojoki -operaatioiden taistelupaikat suunnistuskartan tarkkuudella, molemmat ovat suunnistajia. Lahdenniemi on piirtänyt kirjaan taistelujen tilannekartat, jotka erinomaisesti täydentävät Pajarin itsensä piirtämiä ja ennen julkaisemattomia taistelukarttoja.

– Kirja perustuu lähes 150 miehen, päällikön ja komentajan autenttisiin kertomuksiin. Annan miesten puhua, omia mielipiteitäni en ole mukaan sotkenut, toteaa Juntunen.

”80 vuotta Tolvajärven taistelusta” -seminaarissa 12.12. oli noin 140 kutsuvierasta.

Aikalaistodistajien kertomusten myötä Tolvajärven taistelun historiankirjoitus muuttuu oleellisesti. Kirjasta on vedettävissä se johtopäätös, että aiempi historiankirjoitus on perustunut hyvin puutteellisten sotapäiväkirjojen tulkintoihin ja monissa tapauksissa kirjoittajiensa mielikuvitukseen. Erityisen painavaksi puutteeksi nousee se, ettei evl Pajarin omia tekstejä ole käytetty lähteinä ollenkaan.

Tolvajärven taistelussa 12.12.1939 kaatui 128 miestä. Vihollisen henkilötappiot olivat liki kymmenkertaiset ja sen kalustotappiot erittäin suuret. Pajarin mukaan yli 15 000 miehen vahvuinen vihollisdivisioona menetti Tolvajärven taisteluissa 7.-12.12.1939 noin 75 prosenttia elävästä voimastaan. Taistelut jatkuivat kiihtyvällä tahdilla aina jouluaattoon saakka, jolloin saavuttiin Aittojoelle ja alkoi asemasota.

Markku Rauhalahti

”Tolvajärvi 12.12.1939” -kirjan kirjoittaja ekonomi Tuomo Juntunen, taustalla Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen puheenjohtaja, kenraalimajuri evp Kalervo Sipi. ”Tolvajärvi 12.12.1939” -kirja on tilattavissa osoitteesta: pppy@pajarinpojat.fi.