Omistajanvaihdos häämöttäisi joka neljännessä maaseutuyrityksessä – laittaisiko niiden toteutuminen liikkeelle digi- ja investointibuumin?

Maaseudun yrityksissä odotukset alkavalle vuodelle eivät ole yleisesti kovin korkealla. Näin kertoo Maaseutu-Pulssi, Elinkeinoelämän keskusliiton eli EK:n ja maa- ja metsätalousministeriön kerran vuodessa julkaisema kyselytutkimus, joka pyrkii kartoittamaan maaseudun yrittäjyyttä ja sen kehityssuuntaa. Kyselyyn ovat vastanneet työnantajina toimivat yrittäjät.

Kyselytutkimuksen mukaan viime vuosi oli maaseudulle kaksijakoinen: kaupunkien läheisen maaseudun yrityksissä vire oli heikompaa kuin niin sanotulla ydinmaaseudulla, jonka yrittäjät raportoivat edellisvuotta paremmasta kehityksestä. Työllisyyden kerrottiin lisääntyneen etenkin ydinmaaseudulla, kun kaupunkien läheisillä alueilla kokonaistyöllisyys pysyi kutakuinkin ennallaan.

Alkaneen vuoden näkymiä pidettiin kyselyssä yleisesti pessimistisempinä kuin vuosi sitten. Suurempi osa yrittäjistä uskoo tänä vuonna investointien ennemmin supistuvan kuin kasvavan. Positiivisiakin näkemyksiä kuitenkin on, ja Pirkanmaa oli yksi alueista, joilla ennusmerkit ja ajatukset olivat eniten plussan puolella.

Yrittäjien ikääntymisen seurauksena omistajanvaihdos on ajankohtainen yhä useammassa maaseudun yrityksessä. Tilanne koskettaa jo joka neljättä yritystä kaupunkien läheisellä maaseudulla ja niin sanotulla ydinmaaseudulla. Kaupungeissa osuus jää 16 prosenttiin.

Omistajanvaihdoksia kaivataan Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan, jotta toimintakelpoisille yrityksille saataisiin jatkajia ja tämän myötä liikkeelle uusia investointeja sekä nykyistä vahvempi digitaalisuuden kehittäminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.