Kauppaopetuksen kehittäjä ja vaikuttaja, rehtori ja opettaja – Rehtori, KTM, KHT Pentti Mustonen (1931 – 2019)

Valkeakosken Seudun Kauppaoppilaitoksen pitkäaikainen rehtori Pentti Mustonen aloitti opettajanuran jo nuorena miehenä vt. kansakoulunopettajana (1950–51). Kajaanin Kauppaoppilaitoksessa (1955 – 1963) hän opetti lukuisia oppiaineita kirjanpidon lisäksi, koska koulu oli pieni. Valkeakoskelle hän tuli laskentatoimen lehtoriksi 1963, ja parin vuoden kuluttua hän aloitti oppilaitoksen rehtorina. Rehtorikautta kertyi noin 30 vuotta. Parikymmenvuotinen tilintarkastustoiminta jatkui vielä eläkevuosinakin. Pentti Mustonen toimi aktiivisesti monien yhteisöjen ja myös seurakunnan tilintarkastajana. Sotilasarvoltaan hän oli vänrikki.

Pentti Mustonen teki mittavan elämäntyön Valkeakoskella. Päävirkansa lisäksi hän toimi monissa ammattiin liittyvissä yhdistyksissä ja yhteisöissä. 1960-luvulla perustettiin Ekonomikerho, jonka perustajajäseniin hän kuului. Kerho liitettiin Pirkanmaan Ekonomeihin myöhemmin, ja Pentti piti huolen siitä, että kerhossa oli aina kauppaoppilaitoksen vahva edustus. Hän oli aktiivinen myös Kauppaseurassa. Valkeakosken Kauppakamariosastossa hän piti esillä koulutusasioita, ja hänen jälkeensäkin kauppaoppilaitoksen edustusta pidettiin siellä tärkeänä.

Nuorena miehenä Pentti Mustonen osallistui Valkeakosken Round Table -klubiin, ja oli avustamassa muun muassa. Toijalan klubin perustamisessa 1960-luvulla. Klubi on alkuaan kansainvälinen alle 40-vuotiaiden miesten poliittisesti sitoutumaton palvelujärjestö. Palveluhenki oli Pentille luontaista. Myöhempinä vuosinaan Pentti kävi muun muassa ulkoiluttamassa vanhuksia palvelutaloissa Urisevien Ukkojen kanssa.

Urheilu ja kuntoliikunta kuuluivat Pentti Mustosen elämään vahvoina harrastuksina. Nuorena hän oli juoksun harrastaja, joka osallistui aktiivisesti kilpailuihin, ja toimi myös yleisurheiluvalmentajana. Hän osallistui aktiivisesti Valkeakosken Hakan yleisurheilu- ja hiihtojaoston toimitsija- ja tuomaritehtäviin sekä muun muassa latujen aurauskeppitalkoisiin vielä myöhäisillä vuosillaankin.

Pentti Mustonen.

Hyväkuntoisena entisenä urheilijana Pentti teki pitkiäkin hiihto- ja juoksulenkkejä, osallistui muun muassa useita kertoja hyvävauhtisiin Pirkan hölkkiin Valkeakoskelta Tampereelle. Sittemmin hänen mieluisin harrastuksensa oli kuntoliikunta ja penkkiurheilu. Päivittäisillä juoksulenkeillä Pentti ratkoi myös rehtorin työhön liittyviä asioita. Hän seurasi erityisesti yleisurheilua, hiihtoa ja mäkihyppyä. Talviurheilukausina koulun säntillinen opetusrytmikin saattoi murtua rehtorin luvalla, kun kokoonnuttiin seuraamaan hiihdon kansainvälisten suurkilpailujen kiihkeitä ratkaisuhetkiä koululle lainatusta TV:stä.

Rehtorina Pentti Mustonen tuki aktiivisesti myös opettajiensa liikunta- ja ulkoiluharrastusta Kauppaoppilaitoksen Opettajien Ulkoilukerhon (KOUK) kautta. Hän oli yksi kerhon perustajajäsenistä ja toiminnan vihkiytynyt kannattaja ja ahkera osallistuja. Kerho perustettiin vuonna 1966. Joka toinen torstai koulupäivän jälkeen opettajat lähtivät yhdessä kävelemään, pyöräilemään tai hiihtämään 10 kilometrin pituisen lenkin, säästä piittaamatta. Pentti tosin välillä juoksikin. Kerhon toiminta oli iloista, sillä osallistujat keräsivät pisteitä, joilla he saavuttivat hauskoja, itse keksittyjä arvonimiä. Pieni kisailu arvonimistä toi lisäintoa liikkumiseen. Pentti järjesti halukkaille opettajille vuosittain myös Cooper-testin.

Pentti Mustosen mukaan KOUKilla oli suuri merkitys opettajien yhteishengen luojana. Hän piti ulkoiluharrastusta myös hyvänä keinona tutustua opettajiin työn ulkopuolella. Uuden opettajan perehdyttämiseen kuului jo ensi tapaamisella KOUKin esittely erityisen korostetusti, mistä tulokas saattoi olla aluksi hämillään. Vuosikymmenten varrella Pentti motivoi yli sata kauppaopettajaa mukaan ulkoilemaan KOUKissa. Hän itse keräsi virka- ja eläkevuosinaan kaikkiaan 723 pistettä, ja saavutti muun muassa maailman eniten koukanneen rehtorin arvonimen (MEKR) ja kunniamerkin.

Pentti Mustosen elämänpituisiin harrastuksiin kuului lisäksi laajan kielitaidon hankkiminen ja ylläpito. Hänellä oli vakinaisia kirjeenvaihtokumppaneita ulkomailla, ja matkat toisille kielialueille antoivat mahdollisuuden hioa aktiivista kielitaitoa. Metsänhoito syntymäkunnailla Pohjois-Savossa toi mielenvirkistystä. Tavanomaisiin kesäkauden harrastuksiin kuului lisäksi ahkera marjojenpoiminta maaseudulla Huihai-vuorella Salahmissa tai Amerikan kylässä.

Rehtorina ja esimiehenä Pentti Mustonen toimi selkeiden periaatteiden ja tarkan harkinnan mukaan. Pentti oli sosiaalinen, hyväksyvä ja suora suhteessaan työntekijöihin, kollegoihin ja opiskelijoihin. Hän oli toki tarkka – omasta mielestään joskus jopa pikkutarkka – vaativa ja määrätietoinen, myös itseään kohtaan. Opetus ja koulunpito pidettiin jämptisti ruodussa Pentin ohjauksessa, eikä opetuksen laadusta tingitty. Kauppaoppilaitos tunnettiin Pentti Mustosen kaudella vaativana ja laadukkaana oppilaitoksena, josta valmistuneet olivat jo osaavia elinkeinoelämän moniin tehtäviin. Opiskelijoille Pentti korosti lähimmäisen huomioon ottamisen tärkeyttä ja rehellisyyden merkitystä liike-elämässä. Opiskeluajan hän sanoi olevan opiskelijan itsensä kehittämistä ja siksi kovaa työtä.

Pentti Mustonen ei rehtorina ja esimiehenä korostanut osaamistaan, asemaansa eikä kokemustaan, vaan opasti työntekijöitään ystävällisesti ja perusteellisesti, ja puolusti henkilöstöään tarpeen tullen. Hänen hauska savolainen huumorintajunsa, ilmaisullinen lahjakkuutensa ja yhteishenkisyytensä loivat miellyttävän ilmapiirin työyhteisöön. Sekä rehtorina että opettajakollegana hän saavutti työtovereiden laajan kunnioituksen ja arvostuksen, joka säilyy.

Kauppaoppilaitoksen opettajat

Editoija Raija Partio