Tampereen kesäyliopisto: palvelumuotoilu on koulutustarjottimen hitti

Rehtori Ritva Ojalehto kehuu pirkanmaalaisia ahkeriksi itsensä kehittäjiksi. - Tampereen kesäyliopiston tarjonta kehittyy ja kasvaa koko ajan. Maakuntalaiset käyttävät palvelujamme kiitettävästi.
Rehtori Ritva Ojalehto kehuu pirkanmaalaisia ahkeriksi itsensä kehittäjiksi. – Tampereen kesäyliopiston tarjonta kehittyy ja kasvaa koko ajan. Maakuntalaiset käyttävät palvelujamme kiitettävästi.

Suomen kolmanneksi suurin kesäyliopisto, jo 65-vuotias Tampereen kesäyliopisto levittää toimintansa lonkerot kattavasti koko Pirkanmaan 22 kuntaan. Rehtori, opetusneuvos Ritva Ojalehdon mukaan opetustarjonta elää tiiviisti ajassa. Esimerkiksi Lapin yliopiston kanssa yhteistyössä tarjottavat palvelumuotoilun oppilaspaikat täyttyvät muutamassa minuutissa.

Rehtori Ritva Ojalehto sanoo, että Tampereen kesäyliopistolla jos kellä on koko Pirkanmaa hallussaan.

Vuodesta 1955 lähtien toiminut Tampereen kesäyliopisto palvelee koko maakuntaa, sillä kaikki 22 kuntaa ja korkeakoulut ovat sen ylläpitäjiä.

Ojalehdon mukaan luvut kertovat kesäyliopiston suosiosta ja toiminnan laajuudesta sekä monipuolisuudesta. Viime vuonna kesäyliopisto järjesti vajaat 500 kurssia ja runsaat 15 000 tuntia. Opiskelijoita oli lähes 5 000. Yliopistollisia opintosuorituksiakin kertyi vajaat 11 000 kappaletta.

– Pirkanmaalaiset ovat aktiivisia ja ahkeria itsensä kehittäjiä. Muun muassa maamme väestön koulutustasomittain 20 vuotta täyttäneestä väestöstä on mairittelevaa luettavaa pirkanmaalaisittain. Koulutustasomittaimen mukaan tilanne ei ole yhtä myönteinen kaikissa 18 maakunnassamme. Näyttää siltä, että taantuvilla alueilla ihmiset eivät innostu koulutuksista, rehtori miettii.

 

Saavutettavuus on hyvä

Tampereen kesäyliopisto jalkautuu ketterästi maakuntaan.

Ritva Ojalehto kertoo, että kesäyliopisto vie opetusta asiakkaiden, tilaajien luo.

– Hiljan toteutimme koulutuksen Akaan kaupungissa, jossa kaupungin henkilöstölle annettiin muun muassa esimiesvalmennusta ja työturvallisuuskoulutusta.

– Järjestämme koulutuksia, joihin voi osallistua kahdenkin kunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Kahden tai useamman kunnan yhteiset oppimistilaisuudet ovat antoisia, koska niissä eri käytäntöjen kanssa elävät ammattilaiset pääsevät suoraan vuorovaikutukseen. He saavat vaihtaa kokemuksiaan ja oppia toisiltaan.

– Lempäälän, Vesilahden ja Pirkkalan kunnat ovat tilanneet yhteisen koulutuksen johtoryhmilleen. Tampereen kaupunkiseutuun lukeutuvat kunnat tekevät monella rintamalla ja tasolla yhteistyötä.

– Oriveden kaupunki on antanut viestintäkoulutusta niin henkilöstölleen kuin luottamushenkilöilleenkin. Tiedottamiseen liittyvät opinnot ovat hyvin suosittuja syystäkin tänä monikanavaisuuden aikana.

Ojalehdon mukaan pirkanmaalaiset löytävät hyvin tiensä Tampereen kesäyliopiston Tampereen toimipaikkaan.

– Pitkienkin matkojen päästä ihmiset tulevat halulla opiskelemaan kieliä sitoutuen opetukseen.

– Huomionarvoista on esimerkiksi se, että maakunnan eri lukioista opiskelijat tulevat meille haistelemaan akateemista maailmaa.

Ojalehto muistuttaa, että kesäyliopistossa tarjotaan peräti 20 kielen opintoja.

– Japanin kieli on tällä hetkellä hyvin trendikäs opiskeltava. Jopa alakouluikäiset tytöt ja pojat haluavat syventyä japaniin manga-kulttuurin innoittamina.

– Kiina ja korea ovat kovin suosittuja.

Ojalehdon mukaan Pirkanmaan kansainvälistymishalu konkretisoituu vahvassa kielten opiskeluinnossa.

 

Palvelumuotoilu suuressa suosiossa

– Vain kahdeksan minuuttia ja 50 opiskelupaikkaa on täynnä! Ritva Ojalehto ihastelee palvelumuotoilu-opintojen vuodesta toiseen jatkuvaa suurta suosiota.

Tampereen kesäyliopisto toteuttaa palvelumuotoiluopetuksen yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa.

Ojalehto kiittelee pirkanmaalaisten kovaa halua syventyä palvelumuotoiluun, koska sen opiskeleminen takaa niin yrityksiin, yhteisöihin, kuntiin kuin seurakuntiinkin entistä laadukkaampaa palvelukulttuuria.

– Palvelumuotoiluopinnoissa käydään seikkaperäisesti lävitse koko muotoiluajattelu, palvelujen markkinointi, brändi ja visuaalisuus, palvelumuotoilun prosessit ja menetelmät, muotoilu osana liiketoimintaa sekä julkisten palvelujen muotoilu.

– Muun muassa seurakunnat ovat löytäneet palvelumuotoilun tarjoamat mahdollisuudet kiitettävästi. Niiden pontimena on tosiasia, että seurakunnan ja kirkon sanoma on avattava 2020-luvun ihmisten lähtökohdista käsin. Päämääränä on, etteivät ihmiset jätä seurakuntaa eivätkä kirkkoa.

Taideopinnot kiehtovat

Kun Tampereen ammattikorkeakoulu lopetti taideaineiden opetuksen, Pirkanmaalle syntyi nopeasti ammottava tyhjiö.

Ritva Ojalehto teroittaa, ettei Tampereen kesäyliopisto voi millään opilla korvata Tamkin jäänyttä aukkoa.

– Pystymme kuitenkin tarjoamaan joitakin polkuja.

– Taideopintoihin on hyvin tulijoita. Kokemuksemme osoittavat, että ihmisillä on tervettä kunnianhimoa taideopintojen suhteen.

Digikoulutus vetää hyvin

Tampereen kesäyliopisto tarjoaa monipuolisesti eri kohderyhmille digikoulutusta.

– Muiden muassa ikäihmiset kehittävät määrätietoisesti verkkotaitojaan. Koko yhteiskunta ottaa jatkuvasti uusia digiloikkia, joten mukana pysyminen kannustaa opintielle. Meillä on käsitys, että varsin iso joukko vanhemmista kansalaisista haluaa oppia modernia asioita ja että he ovat varsin käteviä omaksumaan uusia käytäntöjä.

Pelkästään vanhusikäisistä kertyy vuosittain satoja opiskelijoita.

– Excel-kurssit  lukeutuvat kestosuosikkeihin.

Ojalehdon mukaan digikoulutuksesta on jatkuva tarve myös sellaisille henkilöille, jotka haluavat turvata pärjäämisensä työelämässä.

 

Opetuksen merkitys kasvaa

Tulevaisuus heittää uudet haasteet Tampereen kesäyliopistolle.

Ritva Ojalehto valmistautuu jo 1. elokuuta vuonna 2021 voimaan tulevan uuden lukiolain jälkeisiin tarpeisiin.

– Tuo laki velvoittaa, että lukiotoimen on tutustutettava lukiolaiset yliopisto-opiskeluun. Me olemme valmiit ottamaan tästä asiasta kopin.

Ojalehto huomauttaa, että kesäyliopisto on perinteisesti tehnyt paljon töitä lukiolaisten keskuudessa.