Kunnanhallitus miettii tänään kouluasioita – kolmen lakkauttamisuhan alla olevan alakoulun sulkeminen toisi vuosittain 540 000 euron säästöt

Pälkäneen kunnanhallitus pohtii kouluasioita tämäniltaisessa kokouksessaan. Päätösten pohjana toimivat muun muassa laskelmat siitä, millaisia säästövaikutuksia koulujen lakkauttamisilla olisi.

Rautajärven koulua esitetään lakkautettavaksi elokuusta 2021 alkaen. Koulussa opiskelee kuluvana lukuvuonna 26 oppilasta. Vuosille 2020–2025 tehdyn oppilasennusteen aikavälillä Rautajärven oppilasmäärä vaihtelee 12 ja 23 oppilaan välillä. Rautajärven oppilaat siirtyisivät Kirkonkylän kouluun Luopioisiin.

Kaikkien lakkautusuhan alla olevien alakoulujen – Rautajärven, Aitoon ja Harhalan – lakkauttamisista koituvat säästöt koostuvat pääasiassa opetustoimen, ruoka- ja siivouspalveluiden sekä kiinteistönhuollon henkilöstökustannusten vähenemisestä.

Rautajärvellä koulukuljetuskustannus kasvaisi koulun lakkauttamisen jälkeen vuositasolla noin 15 000 euroa. Henkilöstövähennys olisi yhteensä 4–5 henkilötyövuotta. Lakkauttaminen päättäisi kahden opettajan ja kahden koulunkäynninohjaajan työt. Arvioitu säästövaikutus on yhteensä noin 180 000 euroa per vuosi. Jos koulua ei lakkauteta, koulun korjauksen arvioidaan vaativan lähivuosina 164 000 euroa.

Harhalan koulua on kaavailtu lakkautettavaksi kuluvan lukuvuoden jälkeen. Harhalan koulussa on tänä lukuvuonna 30 oppilasta, jotka lakkauttamisen jälkeen siirtyisivät Kostian kouluun Onkkaalaan. Harhalan koulun osalta työt päättyisivät yhdeltä opettajalta ja kahdelta koulunkäynninohjaajalta. Yhden opettajan työt jatkuisivat Kostian koululla. Säästövaikutus olisi yhteensä noin 160 000 euroa per vuosi.

Jos koulua ei lakkauteta, Harhalan koulun korjaukseen arvioidaan menevän lähivuosina 427 000 euroa.

Aitoosta Kostialle?

Aitoon koulua esitetään lakkautettavaksi vuoden päästä syksyllä. Koulussa on kuluvana lukuvuonna 52 oppilasta. Oppilaat siirtyisivät Kostian kouluun Onkkaalaan.

Sivistyspalveluiden henkilöstövähennys olisi 4–5 henkilötyövuotta. Yhden luokanopettajan työt jatkuisivat Kostian koulussa. Kuljetuskustannukset kasvaisivat koulun lakkauttamisen jälkeen noin 28 000 euroa lukuvuodessa. Arvioitu säästövaikutus olisi yhteensä noin 200 000 euroa vuodessa.

Aitoon koulun lakkauttaminen aiheuttaisi sen, että Kostian koulun kaikkien tilojen tulisi olla käytettävissä. Sisäilmaongelmista kärsineelle Kostian koululle suunnitellaan parhaillaan remonttia, jonka alustava kustannusarvio on remontin laajuudesta riippuen 350 000 – 800 000 euroa.