Vastine kouluterveydenhoitoaiheiseen kirjoitukseen

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän tukee oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä seuraa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Kouluterveydenhoitaja on lisäksi osa oppilashuoltoryhmän toimintaa ja siten yhteisöllisen oppilashuollon palveluita. Terveydenhoitajan työtä ohjaa lainsäädäntö. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL säätelee sekä kouluterveydenhuollossa tapahtuvan työn sisältöä, että siihen käytettävää henkilöstöresurssia. Toteutamme kouluterveydenhuollon palvelut yhteistoiminta-alueella tällä hetkellä ja jatkossakin THL:n suositusten mukaisesti.

Tiina Viitaniemi, johtava ylilääkäri

Anni Remahl, osastonhoitaja, avoterveydenhuolto

Kangasalan yhteistoiminta-alue, sosiaali- ja terveyskeskus

Lue lisää:

Terkka on tärkeä – aikooko Pälkäne nipistää kouluterveydenhuollon palveluista?