Raudanmaalta keinoja eurooppalaisen maaseudun kehittämiseen

Kangasalan Raudanmaan kylä on mukana Euroopan komission Preparatory action – Smart Rural Areas in the 21st Century -hankkeessa. Hankkeeseen on valittu mukaan viisi pilottikylää ympäri Euroopan.

Hankkeen päätarkoitus on löytää keinoja kehittää eurooppalaista maaseutua. Raudanmaan kyläyhdistyksen rahastonhoitaja Mirka Huhtanen kertoo kylän hakeneen ja päässeen hankkeeseen mukaan Maaseuturahaston Suomen älykkäin kylä-kilpailun inspiroimana. 

Hankkeessa luodaan ja toteutetaan käytännössä älykkäiden kylien toimintamalleja ja näin parannetaan maaseutujen toimintamahdollisuuksia ja vetovoimaa. Luotuja malleja on tarkoitus levittää myöhemmin muualle Euroopan maaseudulle. Myöhemmin tänä vuonna hankkeeseen valitaan pilottikylien lisäksi 12 muuta eurooppalaista kylää. 

Raudanmaan kyläyhdistyksen hallituksen mukaan älykäs kylä on toimintojaan ennakkoluulottomasti kehittävä, nykyaikaista teknologiaa hyödyntävä ja erilaisten kumppaneiden kanssa yhteystyössä toimiva. Noin 600 asukkaan Raudanmaalle on esimerkiksi rakennettu oma vesi- ja viemäriverkosto. Vuoden 2019 lopussa valmistui pilottiprojekti, jossa alueelle rakennettiin valokuituverkko yhteistyössä Elenian kanssa. 

Kautialan koulun uusi elämä älykkäässä kylässä

Mitä ”älykäs kylä” tarkoittaa käytännössä? Tällä hetkellä raudanmaalaisten kärkihanke on monipalvelukeskus, jonka ideoinnissa kyläläiset ovat aktiivisesti mukana. Monipalvelukeskus on tarkoitus perustaa lakkautetun Kautialan koulun tilalle kylän uudeksi keskipisteeksi.

Monipalvelukeskuksessa on tarkoitus tarjota mahdollisuuksia liikuntaan ja harrastuksiin sekä kokousten ja juhlien järjestämiseen. Lisäksi keskus voi houkutella paikalle pienyrittäjiä tarjoamalla vuokratiloja ja etätyömahdollisuuden. Kyläläisten toiveena on, että keskuksesta hyötyvät julkiset ja yksityiset palvelut sekä matkailu.

Huhtanen kertoo Kautialan koulun lopetuksen olleen raskasta raudanmaalaisille, sillä kylissä juuri koulu on usein koko kylän sydän. Eläväisellä koululla järjestettiin monenlaisia aktiviteetteja, kuten kerhoja ja harrastusmahdollisuuksia ennen sen lopettamista.

-Ennen kuin koulu vuonna 2019 suljettiin, se oli ehtinyt täyttää 125 vuotta. Se oli perustettu vuonna 1893. Koulujen sulkemisesta päättävät tahot saisivat ajatella enemmän, mitä kyläkoulu merkitsee kylälle ja sen elinvoimaisuudelle, Huhtanen toivoo.

Koulu voi saada uuden elämän monitoimikeskuksena – tai uudisrakennus nousta sen tontille – kunhan hanke löytää rahoituksen esimerkiksi joukkorahoituksen muodossa. Mahdollisina rahoittajina pidetään heitä, joille Raudanmaan kylä on erityisen tärkeä – juuriltaan raudanmaalaisia sekä tämän päivän paikallisia, sekä yrittäjiä, jotka haluavat tukea maaseudun elävöittämistä.

Kansainvälinen Raudanmaa

Huhtanen kertoo kyläyhdistyksen ideoineen pitkän aikavälin suunnitelmana Raudanmaalle myös Hollannin Kinderboerderij-konseptin tyyppistä lähimaatilaa, jossa tulisi olemaan monenlaista toimintaa. Paikka voisi olla esimerkiksi Raudanmaan oma yrityskylä. Hollannissa lähimaatilat ovat hyvin suosittuja, ja niissä tarjotaan pedagogisia-, sosiaalisia- ja terapiapalveluita.

Lähimaatila on osa raudanmaalaisten luonto- ja maaseutumatkailun kehittämissuunnitelmaa. Lisäksi tätä osa-aluetta voidaan kehittää kartoittamalla alueen rikkaita luontokohteita, jotka eivät ole tällä hetkellä aktiivisessa käytössä. Esimerkiksi seudun vuoriksi kutsutuista alueista voitaisiin kehittää retkeilypaikkoja.

Raudanmaan pitkän tähtäimen suunnitelma on lähimaatilan perustaminen. Lähimaatilan malli tulee Hollannista, missä muun muassa terapiapalveluja tarjoavat Kinderboerderij-kylät ovat suosittuja.
Kuva: Viestikettu