MAKSUTONTA ILOA LIIKKUMISESTA JA LUONNOSTA: Pirkanmaa on virkistysalueiden ja ulkoilureittien aarreaitta

Tampereen kaupunkiseudun hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Satu Kankkonen korostaa, että virkistysalueet ja ulkoilureitit ovat Pirkanmaan suuri rikkaus ja voimavara. Hänen mukaansa paikalliset ihmiset ovat nimenomaan korona-aikana hakeutuneet aktiivisesti luontoon. Kohteet tarjoavat matkailun kehittämiselle loputtomat mahdollisuudet.
Tampereen kaupunkiseudun hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Satu Kankkonen korostaa, että virkistysalueet ja ulkoilureitit ovat Pirkanmaan suuri rikkaus ja voimavara. Hänen mukaansa paikalliset ihmiset ovat nimenomaan korona-aikana hakeutuneet aktiivisesti luontoon. Kohteet tarjoavat matkailun kehittämiselle loputtomat mahdollisuudet.

Pirkanmaan matkailun voimavaraksi on valjastettavissa vertaansa vailla olevat virkistysalueet ja ulkoilureitit. Tampereen kaupunkiseudun hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Satu Kankkonen kiirehtii, että eri kunnissa olevat kohteet saataisiin mahdollisimman ripeästi koottua yhdeksi tiedostoksi. Hänen mukaansa koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot ovat auttaneet ihmisiä palaamaan luontoon ja sen tarjoamiin harrastusmahdollisuuksiin.

Tiedätkö sinä, minkälaisia virkistysalueita ja ulkoilureittejä on omalla asuinpaikkakunnallasi?

Akaassa sinua kutsuu Nahkialanvuori. Lempäälässä saat heittää maalliset murheet Mäyriän virkistysalueella. Pälkäneellä voit tutustua aitoon erämaahan Laipassa. Orivedellä silmä lepää Pappilanniemessä. Vesilahdella houkuttaa merikotkistaan kuulu Säiänselkä. Ylöjärvellä päivä vierähtää Seitsemisessä.

Tampereen kaupunkiseudun hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Satu Kankkonen tietää, että niin dynamokaupunki Tampereella kuin sen kehyskunnissa ja seuraavilla kehillä olevilla paikkakunnilla on poikkeuksellisen runsas ja monipuolinen virkistysalueiden ja ulkoilureittien muodostama arsenaali.

Polkureittien ja rakenteiden tasoerot ovat puolestaan hyvinkin suuret.

Kankkonen korostaa, että maaliskuussa koronapandemian seurauksena alkaneet poikkeusolot ovat nostaneet virkistysalueiden ja ulkoilureittien tunnettuutta. Etätyön ja kotiin linnoittautumisen vastapainoksi ihmiset ovat löytäneet luonnon ja sen tarjoamat harrastusmahdollisuudet.

Seutureittien ja virkistysalueiden kehittäminen – Virkistysreittien suunnitelma 2019 -hankkeessa mukana oleva Kankkonen kiittää niin Tampereen kaupunkiseudun kahdeksaa kuntaa kuin kaikkia 22 Pirkanmaalla olevaa kuntaa siitä, miten paljon niiden alueilla on tarjolla virkistysalueita ja ulkoilureittejä. Määrä on ilahduttavan suuri.

– Haastetta ja tehtävää on siinä, miten kaikki kohteet eri mahdollisuuksineen saataisiin suuren yleisön aktiiviseen tietoisuuteen. Tällä hetkellä monet paikat ovat vain harvojen tiedossa ja käytössä, Kankkonen harmittelee.

Kankkosen mukaan niin kaupunkiseutu kuin koko maakunta ansaitsevat yhden perusteellisen tietokannan, jossa kuka tahansa voi helposti tutustua tarjontaan ja valita itselleen kulloinkin sopivan kiinnostavan vaihtoehdon.

Pirkanmaalla on vahva tahtotila matkailun edistämiseen. Kankkonen pitää virkistysalueita ja ulkoilureittejä matkailuelinkeinon suurena voimavarana ja mahdollisuutena.

– Aikamme trendit suosivat luontoa ja siellä tapahtuvaa monipuolista liikkumista. Lähimatkailun arvostus ja suosio on voimakkaassa nousussa, Kankkonen perustelee.

– Yhteiskunnallisesti myönteistä on, että virkistysalueiden ja ulkoilureittien yhteyteen tarvitaan korkeatasoisia palveluja. Niiden järjestäminen ja tarjoaminen ei kuulu yhteiskunnalle. Käsillämme on mittava mahdollisuus eri alojen yrittäjille, Kankkonen teroittaa.

Kunnat kiitettävästi liikkeellä

Satu Kankkonen on tehnyt tiivistä yhteistyötä niin Tampereen kaupunkiseudun kuntien kuin alaan vihkiytyneen Ekokumppanit Oy:n kanssa.

– Kaikki kunnat ovat ottaneet virkistysalueet ja ulkoilureitit omikseen. Kunnissa on myönteinen ja sitoutunut tahtotila niiden alueiden ja reittien kehittämiseen. Tilanne on hyvä, Kankkonen kehuu.

– Tampereen kaupunkiseutu ja Ekokumppanit Oy ovat tehneet määrätietoista työtä sen eteen, että kunnille konkretisoituisi työkalut luontovirkistyskohteiden jalostamiseen ja parantamiseen. Kunnissa on lisäksi tunnistettu tarve saada seudullinen ja kattava lähikohdeverkosto yksiin kansiin, yhteen osoitteeseen. Tiedon tarjoaminen palvelisi nimenomaan kaikkia kuntalaisia sekä alueelle matkailijoina saapuvia turisteja, Kankkonen toteaa.

Kankkonen on vakuuttunut siitä, että ihmiset kiinnostuvat isosti eri kunnissa olevista virkistysalueista ja -reiteistä. Tällä hetkellä suuri yleisö tuntee paremmin Lempäälässä olevan Birgitan polku -retkeilyreitin ja Kangasalla olevan Kaarinanpolku-vaellusreitin.

Kankkonen päättelee, että kunnat tarttuivat virkistysalueisiin ja ulkoilureitteihin eritoten laaja-alaisen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen myötä. Tampereen kaupunkiseutu ja valtio tekivät edistyksellistä yhteistyötä kaikkien aikojen ensimmäisen MAL-sopimuksen luomiseksi jo vuosikymmen sitten.

– Täällä on tunnistettu ja tunnustettu, että lähivirkistysalueet ovat tärkeitä asukkaiden viihtyisyyden takaamiseksi, Kankkonen painottaa.

Liikkujan viikolla 16.-22. syyskuuta on luvassa liikkumisen ja luontoliikkumisen seudullinen seminaari. Sen yhteydessä pidetään muun muassa sidosryhmille ja päätöksentekijöille suunnatut työpajat. Näin seudullinen suunnitelma harppoo eteenpäin.

Pienillä satsauksilla paljon hyvää

Suomalainen ajattelumalli on painottanut perinteisesti rakennettujen liikunta- ja harrastustilojen tärkeyttä. Pääroolissa ovat seinät.

Satu Kankkonen iloitsee, että nyt kansalaiset ja yhteiskunta ovat löytämässä luonnon ja maastossa olevat liikkumisen mahdollisuudet.

– Taloudellisesti pienillä ja kohtuullisilla satsauksilla saadaan erittäin monipuolisia kohteita luontoon. Niiden käyttäminen on liikkujalle maksutonta. Kohteissa on perusteltua pitää mielessä, että ne ovat matalan kynnyksen paikkoja, Kankkonen muistuttaa.

Kankkonen toivoo, että kunnat ottaisivat esimerkkiä Tampereen kaupungista, joka järjesti luontoliikkumiseen liittyvät asiat yhden organisaation hoidettaviksi.

– Pullonkaulatilanteita voi tulla siitä, että virkistysalueet ja ulkoilureitit kuuluvat kunnassa useamman hallinnonalan vastuille. Kuntien yksiköiden suhtautuminen reitteihin vaihtelee merkittävästi. Merkityksellisintä on, että kohteet ovat turvallisessa kunnossa. Niissä on selkeät opasteet ja niin edelleen, Kankkonen sanoo.

Kankkonen korostaa virkistysalueiden ja ulkoilureittien myönteisiä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin.

”Ihmiset näkevät nyt lähelle”

Koronapandemia on vaikuttanut kuukausien ajan jokaisen ihmisen elämään. Suuri osa ihmisistä tekee etätyötä. Monen sosiaaliset kontaktit ovat vähenneet liki olemattomiin. Jotkut ovat jämähtäneet liikkumattomiksi.

– Kun olemme olleet aikaisempaa tiiviimmin sidottuina kotiympäristöihimme, olemme tunnistaneet ja löytäneet kotiemme läheisyydessä olevat harrastusmahdollisuudet. Kun ihminen saa ensikokemuksensa esimerkiksi luonnossa liikkumisesta, hän rohkaistuu jatkamaan. Kansalaiset ovat löytäneet uudenlaisia arjen rutiineja. Kävely ja pyöräily ovat liikkumismuotoina hyvin antoisia. Olen vakuuttunut, että moni kokee löytämisen iloa, Kankkonen pohtii.

Kankkonen muistuttaa, että kesän koittaessa tarjolla on lisäksi sinivihreä reitti. Siinä yhdistyy maa ja vesi. Luontoliikkuja voi fillaroida ja nostaa välillä menopelinsä laivaan ja taittaa taivalta vesiteitse.

Kankkonen herättelee liikkujia yhdistelemään eri elementtejä rohkeasti. Monet kulttuurinautinnot sopivat mainiosti liikkumisen kumppaneiksi.

– Mainio esimerkki on seutumuseohanke, joka on nostanut jokaisessa kunnassa olevia kotiseutumuseoita näkyville.

MATTI PULKKINEN

NÄIDEN LINKKIEN TAKAA LÖYDÄT TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TUOTTAMAA AJANKOHTAISTA, ANTOISAA JA KATTAVAA TIETOA VIRKISTYSALUEISTA JA ULKOILUREITEISTÄ:

https://www.tampereenseutu.fi/seututyoryhmat/yhteistyon-tuloksia/

https://www.tampereenseutu.fi/site/assets/files/4334/seutureittien_ja_virkistysalueiden_suunnitelma.pdf