Taas uusi menettelytapavirhe – kunnanhallitus kokoontuu pikavauhdilla vielä ennen illan valtuustoa Aitoon koulun lakkauttamisasian takia

Mutkat Aitoon koulun lakkauttamisasiassa eivät ota suoristuakseen. Pälkäneen kunnanvaltuuston piti käsitellä tänään Aitoon koulun lakkauttamisesitystä kokouksessaan, mutta asia tuotiinkin vielä kolmannen kerran kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnanhallituksen kokouksessa 9. kesäkuuta on tapahtunut kokousmenettelytapavirhe, jonka vuoksi Aitoon koulua koskeva asia tulee käsitellä uudelleen. Kunnanhallitus kokoontuu pikaisella aikataululla kello 17.30 tänään torstaina. Valtuuston kokous alkaa kello 18.

– Aitoon kouluasian palauttamisesta valmisteluun olisi pitänyt kunnanhallituksen viimeisimmässä kokouksessa äänestää ennen uutta päätöstä, Pälkäneen kunnan hallintojohtaja Anitta Hietaniemi kertoo.

Hietaniemi viittaa hallintosäännön 15 luvun pykälään 156, jossa säädetään kokousmenettelystä muun toimielimen kuin valtuuston osalta pöydällepanosta ja asian palauttamisesta valmisteluun seuraavasti: ”Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu esitys asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu esitys, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä esitystä. Jos esitys hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos esitys hylätään, asian käsittely jatkuu.”

Kyseisessä kokouksessa kunnanhallituksen jäsen Outi Viitanen (kesk) teki kokouksessa kannatetun esityksen asian palauttamisesta valmisteluun. Kunnan hallintosäännön mukaisesti tästä asiasta olisi pitänyt äänestää ensin, minkä jälkeen asian käsittely olisi voinut jatkua. Valmisteluun palauttaminen kuitenkin asetettiin vastakkain toisen kokouksessa tehdyn muutosesityksen kanssa, mikä oli menettelytapana virheellinen.

Päätösprosessi Aitoon koulun lakkauttamisesta on ollut monivaiheinen. Ensin kunnanhallitus päätyi sen kannalle, että koulu saisi jatkaa toimintaansa. Päätöksen pöytäkirjan muotoiluseikan vuoksi jouduttiin pitämään ylimääräinen kunnanhallituksen kokous, jossa päätös vaihtui siihen, että Aitoon koulu lakkautetaan reilun vuoden päästä ja että oppilaat saavat valita lähikoulukseen joko Kostian koulun tai Luopioisten kirkonkylän koulun. Illalla kunnanhallitus kokoontuu vielä kolmannen kerran.

 

Reunamerkintä

Anteeksi jos meinaan tippua kärryiltä

Pälkäneen alakouluverkkoon liittyvä päätöksentekoprosessi on ollut kerrassaan polveileva. Harvoin – voisin olettaa – on kunnanhallitus kokoontunut näin tiuhaan yhden ja saman asian tiimoilta. Ja harvoin – näin olettaisin – päätösesitys valtuustolle on muuttunut näin tiuhaa tahtia. Päätöksenteko ei ole helppoa, ja virkamiehillä ja kuntapäättäjillä on varmasti ollut viime aikoina kovat ajat. Ei meillä toimittajillakaan ihan helppoa ole, kun yritämme pysyä kärryillä kouluasian viimeisimmistä käänteistä. Välillä tuntuu, että sitä meinaa itsekin pudota kärryiltä. Kyydissä kuitenkin vielä – ainakin toivottavasti – ollaan. Illan valtuustoa odotellessa.

Kristiina Helminen

Kommentointi on suljettu.