EU-rahoitteinen Tyrsky-hanke on auttanut Aitoon koulutuskeskuksen nuoria pääsemään kiinni työelämään

Aitoon koulutuskeskuksen edustus oli kertomassa Luopioisten torilla Tyrsky-hankkeen tuloksista. Takarivissä vasemmalta Antto Kaihlanen, erityisopetuksen asiantuntija Pia Suhonen, Eveliina Niinimäki, Inka Nurmi ja hankeasiantuntija Marika Peltoniemi. Edessä Joonas Leivola ja Luisa Lahikainen.

Aitoon koulutuskeskus on mukana kolmevuotisessa TYRSKY – Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä -hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja tietoa oppilaitosten ja työelämän välillä. Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa on mukana yhdeksän ammatillista oppilaitosta Pirkanmaalta.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös kehittää erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille uusia tapoja oppia ammatillisia taitoja työympäristössä. Tyrskyssä mukana olevat erityisoppilaitokset muodostavat Tyrskyn erityiset -ryhmän. Vuodenvaihteessa ryhmä on julkaisemassa digimentorointioppaan auttamaan työnantajia arjen hallinnassa erityisen tuen tarpeisen työntekijän kanssa.

Tyrskyn kautta Aitoon koulutuskeskuksessa on kehitetty myös ”rinnalla kulkemisen malli”, jolla varmistetaan, että opiskelija saa riittävästi tukea työtehtävien opettelussa. Opiskelijan apuna on omasta oppilaitoksesta työvalmentaja, joka avustaa niin työnhakuvaiheessa kuin työtehtävissäkin. Työjaksosta kysytään palautetta sekä opiskelijalta että työnantajalta.

Hankeasiantuntija Marika Peltoniemi Aitoon koulutuskeskuksesta on jo nyt tyytyväinen Tyrskyn vaikutuksiin. Oppilaitos on saanut resursseja käydä paikan päällä tutustumassa työmahdollisuuksiin. Työssäoppimisjaksoja on pidennetty, mikä on auttanut opiskelijoita pääsemään kesätöihin, kun työtehtävät ja yhteisö ovat jo tuttuja. Aitoossa koulutussopimusjaksot ovat perinteisesti olleet kolmen viikon mittaisia. Tyrskyn myötä jaksoja on mahdollista pidentää yksilöllisesti kuudesta viikosta jopa 12 viikkoon.

–Lyhyessä ajassa on tullut hyvät työllistymistulokset, Peltoniemi sanoo. Työtä ja kehittämistä kuitenkin riittää edelleen.

Vaikka ammatilliset oppilaitokset ovat jo saaneet apua hankkeesta, ei kumppaneista edelleenkään ole ylitarjontaa. Tyrskyn projektipäällikkö Jaana Koivisto Sasky koulutuskuntayhtymästä kannustaakin yrityksiä, yhdistyksiä ja kuntia ottamaan yhteyttä.

Tyrsky tutuksi Luopioisten torilla

Tyrsky-hanke ja Aitoon koulutuskeskuksen edustus olivat elokuun toisella viikolla Luopioisten torilla esittäytymässä. Tämänkin kaiken EU mahdollistaa -kiertue tuo esille erilaisia hankkeita, jotka ovat saaneet EU-rahoitusta.

– Opiskelijoille töitä, yrityksille osaajia, Koivisto tiivisti Tyrskyn ajatuksen hankkeen esittelyssä.

Äänessä oli myös Aitoon koulutuskeskuksen Pia Suhonen, joka toimii Tyrskyssä erityisopetuksen asiantuntijana. Aitoon koulutuskeskus lähti mukaan hankkeeseen, jotta työnantajat löytäisivät opiskelijat, joilla on heidän tarvitsemaansa osaamista.

– Tavoite on, että saadaan työllistettyä meiltä valmistuneita nuoria, jotka ovat opiskelleet kolme vuotta ammattiin. Työnantaja ei välttämättä itse aina huomaa, mitä tekemätöntä työtä on, jolle meillä olisi tekijöitä.

Oman alan töitä

Luisa Lahikainen ja Inka Nurmi opiskelevat Aitoon koulutuskeskuksessa kiinteistönhuoltoa. Lahikainen löysi itselleen alan kesätöitä Lempäälästä. Hän kävi eri kohteissa imuroimassa sekä pesemässä ikkunoita ja pulpetteja. Opintoja hänellä on jäljellä vielä kaksi vuotta, ja toiveissa olisi löytää ulkona ja asiakkaiden parissa tehtävää työtä. Nurmi on kiinnostunut esimerkiksi korjaustöistä, ja pääsi keväällä Kurun kiinteistöpalveluille töihin kolmeksi viikoksi. Hän aikoo mennä sinne uudestaankin.

– Tyrsky antaa hyvin uusia työmahdollisuuksia, joita ei ennen ollut ja mahdollistaa sen, että työjaksot voivat olla eripituisia, Nurmi sanoo.

Eveliina Niinimäki valmistui kesällä kokiksi, ja nappasi kuukauden mittaisen kesätyön Luopioisten torikahvilassa. Työn parissa hän pääsi kokeilemaan monenlaisia tehtäviä kuten pullan leipomista ja lettujen paistamista kaasulla.

–Minua on aina pienempänä kiinnostanut kokki- ja leipomisalat, kertoo Niinimäki, jonka haaveissa on työllistyä jatkossakin kahvilaan tai leipuri-kondiittoriksi.