Tilojen käyttöä koskevat rajoitukset jatkuvat muokattuina tammikuun loppuun asti

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on edelleen kielletty ja tiloja suljettuna 7. tammikuuta asti, mutta aluehallintovirasto teki jo linjauksia sen jälkeiselle ajalle.

Aluehallintovirasto määräsi asiakas- ja yleisötiloista vastaavat toimijat järjestämään tilojen käyttö tammikuun loppuun asti siten, että asiakkaiden, toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Tartuntatautilain pykälään 58 d perustuva päätös merkitsee sitä, että tiloista vastaavien toimijoiden on edelleen mukautettava toimintaansa ehkäistäkseen lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Toimija voi valita ”tarkoituksenmukaiset keinot määräyksen velvoitteiden toteuttamiseksi”.

Aluehallintoviraston mukaan toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Tietyn mittaisia turvavälejä päätöksessä ei kuitenkaan edellytetä.

Toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Jos toimija edellyttää asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta koronapassia laissa mainittujen rajoitusten vaihtoehtona, myös tieto siitä tulee kirjata suunnitelmaan. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää. Päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin. Päätös ei koske myöskään ravintoloita, joita koskevista rajoituksista säädetään eri tartuntalain pykälässä joita koskevista rajoituksista päättää hallitus.

 

Lasten ja nuorten harrastukset voivat jatkua

Aluehallintovirasto haluaa varmistaa päätöksellä terveysturvallisuuden toteutumisen laajasti kaikissa ikäryhmissä ja turvata lasten arjen jatkumisen mahdollisimman normaalina.

Niinpä sulkemispäätöksen alaisia tiloja voidaan käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Nyt jatkettava määräys tilojen käytöstä koskee myös esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoimintaa.

Päätös ei kuitenkaan estä harrastamista, vaan toimintaa voi edelleen jatkaa terveysturvallisuustoimia lisäämällä. Toimijat voivat harkita yhdeksi keinoksi esimerkiksi vanhempien oleskelun rajoittamista lasten harrastustiloissa.

Suljettuja ja rajoitettuja tiloja

Tartuntatautilain 58 g §:n tilojen sulkemista koskevalla päätöksellä on aiemmin suljettu yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat 7.1.2022 asti. Tällaisia tiloja ovat:

1) joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat

2) yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;

3) tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat

4) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat

5) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat

6) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Nyt jatkettava tilojen käyttöä koskeva päätös koskee näiden tilojen lisäksi myös muita asiakkaille ja osallistujille tarkoitettuja tiloja silloin, jos sisätilaa käytetään yli 10 henkilön tai ulkotilaa yli 50 henkilön samanaikaiseen oleskeluun.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?