Yhteishaku käynnissä – näiltä aloilta kuntien ja valtion palveluksesta jäädään lähivuosina eniten eläkkeelle

Yhteishaku korkeakouluihin on käynnistynyt ja jatkuu maaliskuun viimeisille päiville asti. Myös haku toisen asteen koulutukseen on käynnissä.

Haku jatko-opintoihin on auki tilanteessa, jossa monella alalla puhutaan jo olevasta työntekijäpulasta –  ja samalla takavuosien pohdinnat siitä, mille alalle kannattaisi suunnata varmimpien työllistymisnäkymien vuoksi, ovat menettämässä merkitystään.

Tuoreimpana asiaa on selvitellyt Kuntien eläkevakuutus Keva, joka alkuviikosta julkaisi laatimansa ennusteen kunta-alan ja valtion työntekijöiden eläkkeelle jäämisestä.

Kevan ennusteen mukaan Pirkanmaalla kunta-alan henkilöstöstä jää eläkkeelle joka kolmas seuraavien kymmenen vuoden aikana. Maakunnan alueella nykyisistä kunta-alan työntekijöistä siirtyy eläkkeelle arviolta vajaat 14 600 henkilöä seuraavan 10 vuoden aikana. Koko maata verrattaessa kunta-alan eläköityminen on Pirkanmaalla hieman maan keskitasoa alhaisempaa.

Kaiken kaikkiaan kunta-alalta on siirtymässä eläkkeelle kymmenen vuoden kuluessa 33 prosenttia nykyisistä työntekijöistä, valtiolta 35 prosenttia ja kirkolta 39 prosenttia.

Kunta-alan tuore ennuste kertoo, että suurin osa tulevien vuosien eläkkeelle jäävästä henkilöjoukosta muodostuu suurimmista ammattiryhmistä, kuten hoitaja- ja opettaja-ammateista. Koko maan tasolla suhteellisesti eniten eläköityviä arvioidaan olevan muun muassa hierojien, ylihoitajien, kotipalvelutyöntekijöiden, ammattikorkeakoulujen yliopettajien ja mielenterveyshoitajien ammateissa.

Valtion työntekijöiden ennusteen mukaan suhteellisesti suurinta eläköityminen tulee lähivuosina olemaan esimerkiksi kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijoilla, rakennusalan työnjohtajilla ja kirjanpidon sekä laskentatoimen asiantuntijoilla.

Pirkanmaalla eläköityy esimerkiksi lähihoitajista 32 prosenttia, peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajista 28 prosenttia ja sairaanhoitajista 21 prosenttia seuraavien kymmenen vuoden kuluessa.

Eläkkeelle jäämisen aalto koskettaa vahvasti kuntatyönantajia Sydän-Hämeessäkin. Kevan ennusteen mukaan seuraavan kymmenen vuoden ajanjakson aikana Pälkäneellä kunnan työntekijöistä jää eläkkeelle joka neljäs ja Kangasalla useampi kuin joka viides. Uusien tekijöiden löytämisessä, osaamisen ja hiljaisen tiedon eteenpäin siirtämisessä sekä toiminnan kehittämisessä henkilöstövaihdosten keskellä voi olla edessä kova työ – oli työnantajana sitten kunta tai tuleva uusi hyvinvointialue.