Kiinteistöveroilmoitukset nyt OmaVerossa − viime vuodelta kiinteistöveroa on maksamatta yli 16 miljoonan euron verran

Kiinteistöveropäätökset ovat nyt Omavero-palvelussa. Samalla kun tarkistaa ilmoituksen, on Verohallinnon mukaan hyvä tilata e-lasku verosta, niin eräpäivät eivät unohdu.

Ylitarkastaja Jukka Backlund Verohallinnosta muistuttaa, että kiinteistöverotuspäätös on syytä aina tarkistaa. Jos tiedot ovat oikein, asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään. Yritys- ja yhteisöasiakkaiden pitää ilmoittaa muutokset Verohallintoon viimeistään 2. toukokuuta. Henkilöasiakkaiden määräpäivä on 10. toukokuuta.

Backlund kehottaa kiinteistönomistajia ilmoittamaan mahdolliset muutokset määräpäivään mennessä.

− Jos muutoksia ei ilmoita kiinteistöveroilmoituksella, vaihtoehtona on tehdä muutoksenhaku jälkeenpäin, mikä on hidas prosessi. Vuosittain tuhansilta kiinteistönomistajilta jää muutokset tekemättä määräaikaan mennessä, Backlund sanoo.

Lähes neljäsosa maksaa myöhässä

Suurimmalla osalla kiinteistönomistajista veron eräpäivät ovat elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Maksueriä on kaksi silloin, jos kiinteistövero on 170 euroa tai enemmän.

– Tulevia eräpäiviä silmällä pitäen kannattaa ottaa käyttöön e-lasku, Jukka Backlund vinkkaa.

Viime vuonna lähes neljäsosa asiakkaista eli yli 500 000 kiinteistönomistajaa maksoi kiinteistöveron myöhässä, ja yksi prosentti ei maksanut veroa lainkaan. Vuonna 2021 kiinteistöveroa jäi maksamatta 16 miljoonan euron verran.

− Kannattaa tilata Verohallinnon e-lasku omassa verkkopankissa nyt, kun asia on ajankohtainen. Viimeistään e-lasku pitää tilata kolme viikkoa ennen kiinteistöveron eräpäivää. Silloin se tulee verkkopankkiin noin kaksi viikkoa ennen eräpäivää. Viivästyskorko maksamattomalle verolle alkaa kertyä heti eräpäivän jälkeen, Backlund muistuttaa.

Kesämökin muuttaminen vakituiseksi asunnoksi pitää ilmoittaa

Kiinteistön tiedot kannattaa tarkistaa erityisen huolellisesti silloin, jos kiinteistöllä sijaitsevaan rakennukseen on tehty perusparannusta tai rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut.

− Jos kiinteistöllä on tehty suuria parannuksia, kuten lisätty vesijohto, viemäri tai koneellinen ilmastointi, ne pitää ilmoittaa. Myös silloin, kun rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut eli esimerkiksi kesämökin on muuttanut vakituiseksi asunnoksi, muutokset pitää ilmoittaa kiinteistöveroilmoituksella, Backlund neuvoo.

Vuonna 2021 kaikkiaan 70 000 kiinteistönomistajaa 2,2 miljoonasta teki muutoksia kiinteistöveroilmoitukseensa. Backlundin mukaan valtaosa muutoksista koski nimenomaan rakennusten ominaisuuksia.

 

Faktaa kiinteistöverosta:

  • Kiinteistövero lasketaan kiinteistön arvon perusteella. Kiinteistön arvo perustuu maapohjan ja sillä sijaitsevien rakennusten arvoon.
  • Rakennusten arvo perustuu niiden ominaisuuksiin kuten pinta-alaan, laatuun ja varustelutasoon, ikään ja valmiusasteeseen.
  • Maapohjan käyttötarkoitus vaikuttaa kiinteistöveroon. Jos kiinteistöllä on esimerkiksi raivattu peltoa tai istutettu metsää, eri käyttötarkoituksiin käytetyt pinta-alat ja muutokset niissä pitää ilmoittaa kiinteistöveroilmoituksella.
  • Kiinteistöveroa maksaa tänä vuonna vajaat 2,2 miljoonaa kiinteistönomistajaa.