Kunta hyväksyi maanvuokraussopimuksen Telian kanssa

Telia Towers Finland oy on pyytänyt Pälkäneen kuntaa vuokraamaan sille noin 60 neliömetrin maa-alan matkaviestintukiaseman rakentamista varten.

Tekninen lautakunta hyväksyi maanvuokrasopimuksen ja asettaa kertavuokraksi 10 000 euroa. Vuokra-ajan päättymisen jälkeen vuokra on 500 euroa vuodelta elinkustannusindeksin vaikutus huomioiden.

Vuokrasopimus allekirjoitettiin jo vuonna 2018, mutta rakennuslupakäsittelyn aikana selvisi, että sijoituspaikka oli liian lähellä Kostiakodin alkavaa laajennusta, ja paikasta luovuttiin.

Hanke on Telialla nyt uudelleen arvioitu tarpeelliseksi. Uusi sijoituspaikka on pienessä metsikössä Kutojantien läheisyydessä. Mastohankkeella on tarkoitus parantaa Telian matkaviestinverkon toimivuutta lähialueella.

Mastosta ja laitesuojasta suunniteltaisiin sellainen, että muidenkin teleoperaattoreiden olisi mahdollista sijoittaa antenninsa ja laitteensa niihin. Vuokra-aika on 20 vuotta, minkä jälkeen vuokra jatkuu toistaiseksi voimassa olevana vuoden irtisanomisajalla.

Telia vastaa maston turvallisuudesta ja huolehtii, että mastoon kiipeämiseen ei ulkopuolisella ole mahdollisuutta.