Määräaikaisia hinnantarkastuksia vuoden ajaksi – epävakaat ajat vaikuttavat kunnan hankkimien perunoiden, vihannesten ja juuresten hintoihin

Pälkäneen kunta on tarjouskilpailun jälkeen hankkinut tuoreet perunat, juurekset ja vihannekset Otso Laurilalta. Sopimus on voimassa 1.11.2021–31.1.2025. Hankintaan sisältyy 1+1-vuoden optiomahdollisuus. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on ilman arvonlisäveroa 260 000 euroa.

Sähkön ja polttoaineen sekä pakkausmateriaalien ennakoimattoman hinnannousun vuoksi sopimustoimittaja on ilmoittanut, että ei pysty toimittamaan Pälkäneelle tuotteita enää nykyisen sopimuksen sopimushinnoilla. Toimittajan on niin ikään mahdotonta antaa nykyisen sopimuksen mukaisesti kiinteät hinnat tuotteille kahdeksitoista kuukaudeksi eteenpäin mahdollisesta hintojen tarkistushetkestä.

Kaikki Pälkäneen kunnan toimittajalta tilaamat tuotteet eivät tule suoraan toimittajan tilalta, vaan toimittaja ostaa osan tuotteista ulkopuolisilta toimittajilta. Erityisesti ulkopuolelta ostettavien tuotteiden hinnat ovat nousseet erittäin paljon keväästä lähtien, ja tuotteiden hintavaihtelu on ollut suurta ja vaikeasti ennustettavaa. Syynä tähän on Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, mikä nostaa tuotteiden hintoja ja heikentää joidenkin tuotteiden saatavuutta.

Kunta voi tilata nykyiseltä toimittajalta tuotteita minkä kokoisissa erissä vain ja minä päivänä tahansa. Kunnan mukaan on myös todennäköistä, että uutta hankintasopimusta kilpailutettaessa sopimushinnat muodostuisivat nyt korkeiksi kaikkien toimittajien osalta. Nykyisen toimittajan etuina ovat niin ikään paikallisuus, lähiruoka sekä tuotteiden tuoreus.

Ruokapalvelut suosittaakin, että nykyisen toimittajan vihannesten ja juuresten toimitushintoja tarkastellaan määräaikaisesti kuukausittain 1.11.2022–31.10.2023, ja perunan hintaa tarkastellaan kuuden kuukauden välein kyseisellä ajanjaksolla. Vuoden määräaikaisen hinnantarkistuksen arvioitu kustannusvaikutus on noin 20 000 euroa.

Kunnanhallitus päätti viime kokouksessaan hyväksyä hankintasopimuksen muutokset, joilla perunan, juuresten ja vihannesten hintoja tarkastellaan määräaikaisesti 1.11.2022–31.10.2023. Ajanjaksolla vihannesten ja juuresten hinnat tarkistetaan kuukausittain ja perunan hinta kuuden kuukauden välein.