Kysely: Kolmasosa arvioi käyttävänsä rahaa jouluna kuten viime vuonnakin

Sydän-Hämeen Lehden nettikyselyn mukaan ihmiset saattavat harkita jouluhankintojaan tänä vuonna aiempaa tarkemmin. Puolet kyselyyn vastanneista kertoi käyttävänsä tänä jouluna rahaa luultavasti vähemmän kuin viime jouluna. Joka viides vastaaja ennakoi kuluttavansa euroja jouluvalmisteluihin selvästi viimevuotista vähemmän.

Kolmasosa vastaajista kertoi käyttävänsä tänä jouluna rahaa yhtä paljon kuin viime vuonnakin.

Viimevuotista enemmän jouluun uskoi käyttävänsä rahaa hieman alle joka kymmenes vastaaja. Vastanneista neljä prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa jouluna paljon viimevuotista enemmän.