Alati vaarallinen Lahdentie kaipaa rahaa liikenneturvallisuuden kohentamiseksi

Keskeinen ja vilkkaasti liikennöity valtatie 12 eli tuttavallisemmin Lahdentie tuo mukanaan hyötyjä ja mahdollisuuksia niin Pälkäneelle kuin Kangasallekin. Liikenneturvallisuuden kannalta saldo jää kuitenkin pahasti miinukselle.

Tien mukanaan tuomia vaaroja on tunnistettu jo hyvän aikaa sitten. Muun muassa 2010-luvun alkupuolella Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelmassa tehdyssä riskitarkastelussa Kaakkois-Pirkanmaa nousi yli maakunnan keskitason myös onnettomuuksien vakavuusastetta vertailtaessa pitkälti Lahdentien liittymien vuoksi. Kansanedustajista esimerkiksi Mikko Alatalo (kesk) ehdotti vuonna 2014 talousarvioaloitteessaan valtion budjettiin määrärahaa Lahdentien ja Hämeenlinnantien liittymän remontointiin liikenneturvallisuussyistä.

Turvallisen tien merkitys kasvaa, kun onnettomuusriski nousee liikenteen määrän lisääntyessä. Lahdentiellä kolarivaaraa lisää vielä se, että onnettomuusherkimmät peura- ja hirvikolaripaikatkin osuvat lähelle samoja kulmia muutenkin kolariherkkien alueiden kanssa Iharin risteyksestä Aapiskukon kohdalle ja Iltasmäestä käytännössä Hämeenlinnan rajalle asti.

Viime aikoina on ollut esillä Kankaanmaan ja Pälkänevedentien liittymän välisen alueen liikenneturvallisuuden kohentaminen. Kyseiselle välille Pälkäneen tekninen lautakunta vaati viime vuonna perusparannukselle rahaa  valtion väyläviraston investointiohjelmaan.

Etenkin Pälkänevedentien liittymällä on synkkä onnettomuushistoria, ja liittymään on jo tehty selvitys liittymän porrastamisesta ja varaus eritasoliittymälle. Ely-keskuksen mukaan porrastus voi tulla ajankohtaiseksi erityisesti, jos liikennemäärät nykyisestä kasvavat. Yhtä kaikki liikenneturvallisesti petrattavia kohtia löytyy valtatien varrelta muitakin, esimerkiksi Valkeakoskentien ja Hämeenlinnantien liittymistä. Jälkimmäisessä sattui viime vuoden loppumetreillä liikenneonnettomuus murheellisin seurauksin, ja risteyksen läheisyydessä sattuneessa kolarissa menetettiin ihmishenkiä myös marraskuun lopussa.

Ongelmat ovat tiedossa, ja suunnitelmiakin on pitkälti laadittu. Toistaiseksi vain vähän on kuitenkin saatu aikaan. Olisiko jo aika saada rahoitusta Lahdentien liikenneturvallisuuden kehittämiselle?