Toiveissa hyvinvointipäivä ja Siuronsalmen laituritanssit Kuhmalahdelle – osallistuvalla budjetoinnilla toteutettavaan toimintaan sateli ehdotuksia ympäri Kangasalaa

Osallistuvalla budjetoinnilla järjestettiin muun muassa toritanssit kesällä 2022. Kuva: Riina Koponen.

Osallistuvalla budjetoinnilla toteutettavaan toimintaan saatiin yli 70 ehdotusta Kangasalla. Kangasalan hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden osallistuva budjetointi vuodelta 2023 on edennyt äänestysvaiheeseen.

Ehdotusten joukossa olivat muun muassa Hyvinvointipäivä Kuhmalahdelle. Ohjelmassa esimerkiksi liikuntaa, markkinat tai tanssit eri kohderyhmille. Avointa lajikokeilupäivää, jossa pääsisi kokeilemaan erilaisia urheilulajeja sekä tutustumaan paikalliseen harrastustarjontaan, ehdotettiin. Nuorille toivottiin omia kohtaamispaikkoja, samaten nuorten tapahtumaa Vesaniemeen toivottiin. Siuronsalmen laituritanssit oli ehdotuksena Kuhmalahdelle.

Joukossa oli myös 3Kaarinan festarit – naisfestarit, joissa juhlitaan naiseutta ja Kangasalan vahvoja, kuninkaallisiakin naisjuuria uudella tavalla. ”Pallo pyörii Kangasalla” – matalan kynnyksen palloiluviikonloppu oli ehdotuslistalla, samaten talvitapahtuma Sorolan monttuun.

Omaa suosikkiaan voi äänestää 31.1. asti kaupungin verkkosivuilla.

Äänestykseen valittiin 34 kaupunkilaisten ehdotusta 73 ehdotuksen joukosta.

– Äänestykseen valikoituivat ehdotukset toteuttamiskelpoisuuden, käytössä olevien resurssien, kustannusarvion ja jo valmiiksi suunnitelmissa olevien samankaltaisten toimintojen perusteella, Kangasalan kaupungin kulttuurikoordinaattori Anna Toiva sanoo.

Vuoden 2023 osallistuvaan budjetointiin on varattu 50 000 euroa, joka koostuu hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluille varatusta 30 000 euron määrärahasta sekä liiku- ja leiki -työryhmältä osoitetusta 20 000 eurosta.

Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan vuoden loppuun mennessä.