Hyvää Uutisten viikkoa!

Korona-aikana kaksi vuotta sitten isot ajankohtaiset uutisaiheet maailmalla ja Suomessa olivat nuorten kiinnostuksen kärjessä. Nyt kiinnostus näihin on selkeästi laskenut, kertoo ”Nuoret, isot uutisaiheet ja luottamus” -tutkimus, jonka Kantar TNS Oy teki Uutismedian liitolle. Tutkimuksen mukaan myös kiinnostus ilmastonmuutokseen ja ympäristön tilaan liittyviin uutisin on vähentynyt aiemmasta.

Suuntaukselle voi arvioida olevan syynsä. Korona sulki eri tavoin ovia ”ulkomaailmaan” erilaisten rajoitusten myötä, mutta tiedonjano säilyi – ja joissakin aihepiireissä jopa kasvoi.

Isot aiheet voivat kuitenkin tuoda myös suurta kuormitusta: korona, sota Ukrainassa ja ilmastonmuutos koetaan ymmärrettävästi asioiksi, joihin oma vaikutusmahdollisuus on kovin pieni.

Ehkä siksi isojen maailmanlaajuisten aiheiden sijaan katsetta on käännetty lähemmäs, omaan elinpiiriin. Tätä näkökulmaa vahvistaa myös Uutismedian liiton teettämä tutkimus. Sen mukaan nuorten kiinnostus omaa elämää lähellä oleviin uutisaiheisiin on vahvistunut. Samalla journalistisia sisältöjä tuottavat mediat ovat pitäneet asemansa nuorten luotetuimpien medioiden kärjessä.

Tutkimus summaa, että kiinnostavimpien uutisaiheiden kärjessä 13–18-vuotiaiden nuorten keskuudessa ovat nuorten elämään liittyvät uutiset. Nuoret ovat aiempaa enemmän kiinnostuneita mielenterveyteen, terveyteen, hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin liittyvistä aiheista, toisten nuorten tekemistä sisällöistä, kiusaamiseen liittyvistä aiheista sekä uutisista, joissa on haastateltu nuoria.

Tällä viikolla vietetään koulujen ja uutismedian yhteistä Uutisten viikkoa, jonka tarkoituksena on antaa lapsille ja nuorille työkaluja kriittiseen medialukutaitoon, oman media-arjen peilaamiseen sekä aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

Viikko antaa lehdentekijöille ympäri maan loistavan tilaisuuden pysähtyä pohtimaan maailmaa nuoren lukijan näkökulmasta ja miettiä omassa tekemisessään myös, pysyykö tuo näkökulma esillä muulloinkin kuin yhdellä viikolla. Nuorille lukijoille viikko tarjoaa mahdollisuuden tutustua luotettavaksi todettuun mediasisältöön – vieläpä siltä ihan omalta lähiseudulta, joka todistetusti on kovin mielenkiintoinen paikka. Lisämausteena Sydän-Hämeen Lehden lukijoille avautuu samalla teemanumeron kautta ovi kodin ja rakentamisen maailmaan. Tuhdista paperilehdestä huolimatta löydettävää jää myös digilehden sivuille.