Pälkäneläisoppilaille aletaan opettaa hyvinvointitaitoja oppiaineena

Ensi syksystä lähtien Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelman paikalliseen tuntijakoon lisätään hyvinvointitaidot-oppiaine.

Lukujärjestykseen varataan aikaa hyvinvointitaidoille, mikä tekee niiden opiskelusta nykyistä suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa sekä korostaa niiden merkitystä itsenäisenä taitokokonaisuutena.

Kunnan hyvinvointisuunnitelmaan 2021–2024 sekä talousarvioon vuodelle 2023 on kirjattu sivistyspalveluiden yhdeksi tavoitteeksi ja painopisteeksi hyvinvointitaitojen oppimiskokonaisuuden liittäminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa sekä tuntijakoa.

Valtioneuvoston päättämän tuntijakoasetuksen mukaan perusopetuksen minimituntimäärä on 224 tuntia. Pälkäneen perusopetuksen tuntijaossa oppilaan saama opetusmäärä on 228 tuntia eli neljä tuntia enemmän kuin valtakunnallinen minimituntimäärä.