Lehtiä ilma-aluksella ja ihmisiä kiskokapselissa – kuljettamisen uusia avauksia saa miettiä, vaikka arki haja-asutusalueella onkin jäisillä metsäteillä ajelua

Muun muassa työvoimapula ja kustannusten nousu ajavat hakemaan ihmisten ja tavaroiden liikuttamiseen alati uusia ratkaisuja. Yksi tällainen on ilmakiskoratakokonaisuus, jonka suunnitellaan sekä helpottavan siirtymistä paikasta toiseen että antavan mahdollisuuden yhdistellä ja kehittää eri palveluita ennennäkemättömällä tavalla.

Ilmakiskoradan, kuten monen muunkin kuljettamiseen liittyvän toimijan, kannattavuus rakentuu pitkälti sen varaan, että kuljetettavaa ja ihmisiä on paljon. Niinpä sen toiminta-alue – jos projekti etenisi pilotointiin asti – olisi kaupunkimaisissa olosuhteissa. Maaseutu, jossa etäisyydet kasvavat ja ihmisiä asuu kaupunkialuetta harvemmassa, tuokin ihmisten ja tavaroiden kuljettamiseen haasteita sen tärkeydestä huolimatta. Arki haja-asutusalueella ei ole liikenneruuhkat kiertäviä ilmakiskoratoja vaan kieli keskellä suuta kulkemista usein heikkokuntoisilla teillä, kuten vaikkapa Kivisalmentien tapaus muistutti viime viikolla.

Haja-asutusalueellekin on silti löydettävissä uusia innovatiivisia ratkaisuja. Pälkäneen ja Kangasalan rajaseudulla on käynnistymässä pilottihanke, jossa testataan sanomalehtien jakelua pitkälti automatisoidun ilma-aluksen avustuksella. Tästä toivotaan saatavan kehiteltyä tulevaisuudessa hyötyjä paitsi paperille painettujen sanomalehtien mahdollisesti myös muiden tuotteiden jakeluun.

Joukkoliikenteen järjestämisen lisäksi myös logistiikkaan on tärkeää jatkossakin muistaa kehittää ja saada tehtyä uusia avauksia sekä kaupunki- että haja-asutusalueella. Pälkäneen ja Kangasalan seutu tarjoaa – tähänkin aiheeseen – erinomaisen testilaboratorioympäristön.