Maatalous ylläpitää Suomen huoltovarmuutta

Suomessa ei koskaan korosteta liikaa ruokahuollon omavaraisuutta. Pirkanmaakin on vahvaa elintarviketuotantoaluetta, joten sen tukemisen näen alueellisesti ja paikallisestikin erityisen tärkeänä.

Valitettavasti nykyinen hallitus ei ole asian tärkeyttä täysin sisäistänyt. Toimet maatalouden hyväksi ovat olleet aika heppoisia.

Euroopan unioni, joka aika pitkälle säätelee maatalouden tukitoimia, ei pysy ajan tasalla tukien tarpeellisuudesta ja ajoituksesta. Suomen hallituksen tulisi äänekkäämmin viestiä EU:ssa maamme maatalouden erityislaatuisuutta ja sen huolia. Suomessa tuotettu puhdas ruoka antaa mahdollisuuden jopa globaaleille markkinoille.

Kun maailmalla ruuan tuotanto sotien, ilmastonmuutosten ja muiden kriisien surauksena tulee vähenemään, Suomen elintarviketuotannolle tulisi olemaan kysyntää laajemminkin. Meidän on vain ymmärrettävä kestävän maatalouden kehittämisen tarpeet.

Suomessa alle 40 vuotiaiden viljelijöiden osuus kaikista on vain n. 15 prosenttia. Yli 65 vuotiaiden viljelijöiden osuus kasvaa. Sukupolvenvaihdoksien määrä laskee. Ellei mitään tehdä, tämä tarkoittaa omavaraisuuden loppua ja vääjäämätöntä riippuvuutta muiden maiden ruuantuotannosta.

Julkinen sektori, hyvinvointialueet ja kunnat, suurena ruuan ostajana voisivat näyttää esimerkkiä ostamalla kotimaisia elintarvikkeita. On järjetöntä, että samaan aikaan, kun Suomessa on tiukat rajoitukset mm. eläintenpitoon, niin julkisen sektorin keittiö ostaa halvinta ulkomaista lihaa, joka on kasvatettu olosuhteissa, jotka eivät täytä meidän vaatimuksiamme.

On käsittämätöntä, kun ruuan hinta nousee kaupassa, siitä huolimatta tuottaja ei pysty tuottamaan kannattavasti. Maatalouden tuotantokustannuksiin voidaan saada helpotusta mm. verotuksellisin keinoin. Tuotantotilojen verohelpotuksilla ja investointituilla voitaisiin helpottaa myös sukupolvenvaihdoksia.

Tuulivoima, joka on mielestäni tässä energiataloustilanteessa tarpeellinen, ei saa aiheuttaa myöskään maa- ja metsätaloudelle kohtuutonta haittaa. Tuulimyllyjen ja sähkölinjojen sijoittamisesta maanomistajan tiluksille tulee saada riittävä korvaus.

Kuntien tehtävä on huolehtia luvituksissaan siitä, ettei häiriöitä tule asutuksille. Jossain kunnissa kaavoituksessa määritellään hinta mm. sähkölinjojen alle jääville maa-alueille. Tämä olisi varmin tapa saada käypä hinta mahdollisille tuulivoiman rakentamistarpeille.

Kauko Turunen (kd.)

eduskuntavaaliehdokas, Parkano