Säästöpankkisäätiö jakoi ennätysmäärän apurahoja

Luopioisten Säästöpankkisäätiö jakoi ennätysmäärän apurahoja. Hallintoneuvosto myönsi toukokuisessa kokouksessaan yli 130 000 euroa yhteensä 47 eri hakijalle. Suurimman 20 000 euron apurahan sai Aito Suvi ry, joka toteuttaa järvien ravinnekuormitusta pienentäviä kunnostustoimia Pälkäneellä. Vireillä on 30 kunnostuskohdetta Kukkialla ja Pälkänevedellä. Niiden suunnitteluun haetaan Leader-rahoitusta ja toteutukseen ely-keskuksen rahoitusta. Säästöpankkisäätiön avustus käytetään hankkeiden omarahoitusosuuksiin.

Vesienkunnostusta on vauhditettu kolmivuotisella Suvi-hankkeella, jonka rahoitus tulee ympäristöministeriöltä ja säätiöltä. Säästöpankkisäätiö käynnisti hankkeen, koska puhtailla vesillä on suuri merkitys Pälkäneen elinvoimalle.
Säätiö on ollut alusta alkaen mukana myös Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistyksen yhteisötaloprojektissa. Ympäristöministeriön rahoittaman hankkeen tavoitteena on tarjota ikäihmisille yhteisöllinen asumismuoto. Kolmikerroksisia yhteisökerrostaloja suunnitellaan Luopioisiin ja Onkkaalaan. Säätiön myöntämän 8000 euron apurahan turvin teetetään rakennustekniset piirustukset. Edellisvuosina säätiö on avustanut tarvekartoitusta ja markkinointia 7000 eurolla.

Rautajärvellä kolme hanketta

Rautajärvellä edistetään säätiön apurahalla kolmea hanketta. Kukkian luontokeskushankkeelle myönnettiin 5100 euroa, Auraanpohjan saunan kunnostukseen 5000 ja kaukolämpöverkon suunnitteluun 3500 euroa.
Aitooseen ja Luopioisiin hankitaan säätiön avustuksella lainakanootteja ja -pyöriä. Aitoo–Kaukkala kyläyhdistys AiKa ry ja Luopioisten Atleetit ry saivat molemmat harrastusvälinehankintoihin 4000 euroa. Ensi keväänä 90-vuotisjuhlaa viettävän Luja-Lukon juhlavuoden tapahtumia säätiö avustaa 6000 eurolla.

Uutta elämää kuntakeskukseen tuonut Onkkaalanraitti ry sai tapahtumien järjestämiseen 4500 euroa. Kesän ohjelmassa on muun muassa autotapahtuma, kalamarkkinat ja Kankilanraitin katuruokatapahtuma. Aitoon VPK:lle myönnettiin 6500 euroa konserttijärjestelyihin. Honkalassa kuullaan syksyllä Ultra Bran musiikkia alkuperäisesittäjää suuremmalla kokoonpanolla, johon kuuluvat Valkeakoski Big Band, AkkaBellat-kuoro ja neljä solistia. Kirkkovene Aallottaren kunnostamiseksi perustettu yhdistys sai säätiöltä 4500 euroa. Kuohijoen entisen kirkkoveneen kunnostus on loppusuoralla, ja seuraavaksi sille talkoillaan talas Luopioisten Rajalanniemeen.

Lapsia ja perheitä liikuttavan mobiilipelin Luopioisiin tuova Tupenpurijat ry sai 2500 euron apurahan. Pälkäneen ja Kangasalan 4H:lle sekä Pälkäneen soroptimisteille myönnettiin 11 000 euroa nuoria työllistäviin ja syrjäytymistä ehkäiseviin hankkeisiin. Säätiön avustuksella kunnostetaan ja korjataan muun muassa Pälkäneen talviuimareiden saunaa Kostianvirralla, Kyynärön tanssilavaa ja rauniokirkkoa. Lisäksi tukea sai toistakymmentä tapahtumaa, muun muassa Aitoon painokangasnäyttely, eläkeläisten terveyspäivä ja Varrella virran -tapahtuma.

80 % prosenttia rahasta Pälkäneelle

Luopioisten Säästöpankkisäätiö on yksi neljästä Aito Säästöpankin omistajasäätiöstä. Se edistää pankin tuotolla toimialueensa elinvoimaisuutta sekä tukee urheilua ja kulttuuria etenkin Pälkäneellä. Nyt jaetuista apurahoista pälkäneläistoimijoiden osuus oli reilut 104 000 euroa. Valkeakoskelle apurahoja myönnettiin 16 800 euroa. Suurimman potin sai lasten ja nuorten liikkumista edistävä Walklandia. Säätiö tukee hauskanpitopuiston kehittämistä 8000 eurolla. Viime vuonna se sai 7000 euroa.

Alueelle valmistui pumptrackrata, skeittirampit ja kepparimaa. Kangasalle, Tampereelle, Pirkkalaan ja Ylöjärvelle apurahoja myönnettiin lähes 10 000 euroa. Kaikkiaan yhdistykset ja muut toimijat jättivät 57 hakemusta, joiden yhteissumma oli 228 000 euroa. Apurahoja myönnettiin 130 000 euroa yhteensä 47 hakijalle. 12 toimintavuoden aikana Luopioisten Säästöpankkisäätiö on edistänyt toimialueensa elinvoimaa yhteensä 770 000 eurolla. Tämän kevään hakukierroksella apurahoja jaettiin kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna. Lisäksi säätiön hallitus kartoittaa vaikuttavia hankkeita ja järjestää syksyllä mahdollisesti toisen hakukierroksen.