Tuomo Myllö toimii Kangasalan koulujen yhteisenä turvallisuusasiantuntijana – turvallisuuteen keskittyvä hanke jalkautuu eri kouluille tarpeen mukaan

Kangasalan kaupunki sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä puolitoistavuotisen rahoituksen epäasiallisella käytöksellä, rikoksilla ja jengiytymisellä oireilevien nuorten auttamiseksi. Resurssi päätettiin kohdentaa konkreettiseen työhön palkkaamalla kouluille yhteinen turvallisuusasiantuntija. Hankkeen keston ajan, eli seuraavat 1,5 vuotta, turvallisuusasiantuntijana toimii Tuomo Myllö.

– Jalkaudun tarpeen mukaan kaikille kouluille lukuvuoden aikana. Toimenkuvaani kuuluu muun muassa luokkien oppitunteja, ryhmien tai yksittäisten oppilaiden ohjausta, henkilökunnan koulutusta ja ankkuritoimintaa.

Ankkuritoimintaa – joka on tuttu toimintatapa myös Pälkäneellä – toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaali- ja nuorisotoimesta sekä koulusta. Tiimi kokoontuu säännöllisesti ja pitää yllä nuorten turvallisuuden tilannekuvaa. Tarvittaessa tiimi myös ohjaa ja tukee nuoria yksilötyöskentelyn tasolla.

Hankkeen turvin useimmilta kouluilta myös osallistuu henkilökuntaa niin sanottuun ART-koulutukseen. Koulutus antaa opettajille ja ohjaajille keinoja epäsosiaalisesti eli liiallisen aggressiivisesti tai vetäytyvästi käyttäytyvien nuorten tukemiseen.

– Lisäksi järjestämme koulujen henkilökunnalle koulutusta erilaisista turvallisuusaiheista. Näitä ovat esimerkiksi haastavasti käyttäytyvän lapsen ja nuoren kohtaaminen ja tilanteiden turvallinen hallinta. Myös koulujen turvallisuusjohdon suunnittelutyön ja käytännön harjoitusten tukeminen ja kehittäminen kuuluvat hankkeen tavoitteisiin, Myllö kertoo.

Muun muassa Sahalahden Sariolan koulun rehtorina työskennelleellä Tuomo Myllöllä on työkokemusta kaikilta perusopetuksen vuosiluokilta yhteensä noin 25 vuoden ajalta. Hän on ollut aiemminkin mukana monissa erilaisissa koulujen turvallisuutta käsittelevissä hankkeissa. Myllö muistuttaa, että kaikilla oppilailla ja koulun koko henkilöstöllä on oikeus turvalliseen opiskelu- ja työympäristöön. – Turvallinen koulupäivä kaikille luodaan paljon puhutun yhteisöllisyyden vaalimisella, mutta myös ongelmakohtiin tarttumalla ja ristiriitatilanteita ratkomalla. Sitähän arkipäivät ovat koulun ulkopuolellakin työelämässä tai vapaa-ajalla.

Kangasalan lisäksi hankerahaa sai viitisentoista muutakin opetuksenjärjestäjää, muun muassa Tampere, Helsinki ja Kuopio. Valtionavustus on tarkoitettu koulujen ja ankkuritoiminnan tai poliisin välisen yhteistyön kehittämiseen ja vahvistamiseen kouluyhteisön turvallisuuden edistämiseksi. Tavoitteena on ennaltaehkäistä lasten ja nuorten häiriökäyttäytymistä ja myös jengiytymistä ja rikollisuutta.

– Näimme nämä tavoitteet erittäin tärkeiksi ja tarpeellisiksi, ja sen lisäksi ja meidän onneksemme Tuomo Myllö on tehnyt pitkään työtä turvallisuusosaamisen parissa, joten hänellä on tähän kokonaisuuteen paljon annettavaa, Kangasalan opetus- ja koulutusjohtaja Merja Lehtonen toteaa.

Kangasalan kouluissakin ikäviä ilmiöitä

Myllön mukaan Kangasalan koulujen ja nuorten turvallisuustilanne ei ole mitenkään erityisen huolestuttava, mutta monenlaisia ilmiöitä on havaittavissa. Yksittäisiä vakaviakin tapahtumia on jo tänäkin syksynä koettu.

– Valtakunnallisesti valitettavasti yhä nuoremmat lapset oireilevat entistä rajummin niin koulussa kuin vapaa-ajalla. Jengiytyminen ei kaupungissamme ole vakavalla tasolla, mutta tietoon on täälläkin tullut nuorisoryhmien tekemiä nöyryyttämisiä tai väkivallalla uhkailuja.

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimuksen mukaan lähes 40 prosenttia yläkoulun opettajista, 60 prosenttia luokanopettajista ja lähes 80 prosenttia erityisopettajista on kokenut uhka- tai väkivaltatilanteita asiakkaiden taholta. Aika lailla samassa suhteessa henkilöstö on kokenut tavaroiden heittelyä ja henkistä väkivaltaa. Fyysistä väkivaltaa yläkoulun opettajista on kokenut noin viisi prosenttia, luokanopettajista neljännes ja erityisopettajista noin puolet.

– Koulunkäynnin ohjaajien kohdalla luvut usein ovat vielä korkeammat, he kun ovat usein haastavasti käyttäytyvien oppilaiden kanssa läheisesti tekemisissä, ja usein oppituntien lisäksi mukana välitunneilla ja siirtymätilanteissa. On kuitenkin hyvä muistaa, että valtaosa oppilaista käyttäytyy edelleen hyvin ja kouluissa on turvallista ja mukavaa opiskella.

Huoltajien kannattaa puuttua asioihin ajoissa

Huoltajien suuntaan Myllö lähettää hyvin perinteisiä terveisiä: lapsen ja nuoren arjesta kannattaa olla kiinnostunut ja puuttua mahdolliseen epäasialliseen käytökseen. Selkeät rajat esimerkiksi kotiintuloaikojen suhteen ovat niin ikään tarpeen. Nuoren päihteiden käyttö tai erilaisten toisten vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden löytyminen nuorelta on aina huolestuttava merkki, ja mikäli tällaisia tilanteita tulee eteen, vaativat ne huoltajalta jämäköitä toimia.

– Tämä ei ole ”nalkutusta” koulun suunnalta, vaan tarkoitus auttaa ja tukea huoltajia kasvatustyössä. Olemme yhdessä samalla puolella pöytää tekemässä lapsillemme ja nuorillemme turvallista elinympäristöä, Myllö muistuttaa.