Erityisuimakorttia ei oteta Pälkäneellä käyttöön

Pälkäneen sivistyslautakunta päättää vastauksena Tampereen Diabetesyhdistys ry:n aloitteeseen, että erityisuimakorttia ei oteta käyttöön Pälkäneen kunnassa. Aloite on siten loppuun käsitelty.

Tampereen Diabetesyhdistys on tehnyt kuntalaisaloitteen erityisuimakortin myöntämisestä pälkäneläisille eri tavoin toimintaesteisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille omaehtoisen kuntoutuksen ja uintiharrastuksen edistämiseksi Kangasalan uimahallissa tai Padasjoen uimahallissa.

Erityisuimakortti on käytössä Tampereella, mutta kaupunginhallitukselle on annettu esitys siitä luopumisesta. Tämä siksi, että käytännön toteutuksessa on tullut esille haasteita ja eriarvoisuutta. Erityisuimakortti on saanut myös kritiikkiä siitä, että se ei ole tasapuolinen kaikille. Perusterveet ikäihmiset tai muuta kuin listassa esitettyä sairautta sairastavat henkilöt eivät ole oikeutettuja erityisuimakorttiin, vaikka liikunta olisi heille yhtä lailla tärkeää toimintakyvyn tukemiseksi sekä sairauksien ja vaivojen ehkäisemiseksi.

Sivistyslautakunta toteaa, ettei Pälkäneen kunnan liikuntapalveluilla ole määrärahaa erityisuimakorttien myöntämiseen. Pälkäneen kunta tukee ikääntyneiden kuntalaisten liikuntatoimintaa testamenttivaroilla.

– Testamenttivarat ovat kohdennettu ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi, minkä vuoksi niiden käyttö on rajattu 65 vuotta täyttäneisiin tai tänä vuonna täyttäviin henkilöihin.

Kunta ei lisäksi katso tarkoituksenmukaiseksi ostaa liikuntamahdollisuuksia muiden kuntien ylläpitämiltä laitoksilta, sillä liikuntapalveluiden saavutettavuus ja tasapuolisuus toteutuvat paremmin oman kunnan alueella.

Erityisuimakorttien myöntämisen sijaan selvitetään mahdollisuuksia tukea 65 vuotta täyttäneiden liikuntamahdollisuuksia kunnan liikuntatiloissa, kuten kuntosaleilla.