Luetuimmat jutut 2023: Pirkanmaan ely-keskus vaatii purkamaan jakeluaseman ympäristöluvan – kunta pyytää KHO:ta hylkäämään purkuhakemuksen

Sydän-Hämeen Lehti julkaisee vuoden vaihteessa uudelleen vuoden 2023 luetuimpia juttuja. Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 8.9.2023. 

Pälkäneen kunnanhallitus yhtyy kunnan rakennus- ja ympäristöjaoston näkemykseen, jonka mukaan Ely-keskuksen jättämä purkuhakemus Aapiskukon jakeluaseman ympäristöluvasta  on perusteeton. Kunnanhallitus pyytää korkeinta hallinto-oikeutta hylkäämään purkuhakemuksen.

Pirkanmaan ely-keskus on vaatinut purkamaan Neste Markkinointi oy:n Aapiskukon jakeluaseman ympäristöluvan. Se on pyytänyt korkeinta hallinto-oikeutta antamaan asiassa uuden päätöksen, jolla kielletään jakeluasematoiminta kyseisellä paikalla.

Pälkäneen kunnanhallitus toteaa, että koska lainvoimaisella korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä voidaan asian katsoa jo tulleen lopullisesti ratkaistuksi, olisi poikkeavaa, että asia avattaisiin uuteen käsittelyyn.

Kunnanhallitus lisää, ettei Ely-keskus ole esittänyt purkuhakemuksessaan mitään uusia tutkimustuloksia, jotka toisivat sellaista uutta tietoa säiliöiden kohdalla sijaitsevista maakerroksista, mikä poikkeaisi korkeimman hallituksen tekemässä päätöksessä kuvatuista tiedoista.

Pirkanmaan ely-keskus väittää purkuhakemuksessaan, että korkein hallinto-oikeus on arvioinut virheellisesti pohjaveden pilaantumisriskin kannalta oleellisia säiliö- ja jakelualueen maaperä- ja vedenjohtavuusominaisuuksia. Sen mukaan virheellinen ratkaisu on perustunut alueen maalajia koskevaan tietoon, joka ei koskenut jakeluaseman paikkaa vaan pohjavesialueen reuna-aluetta.

Pälkäneen kunnan rakennus- ja ympäristöjaosto on omassa lausumassaan aiemmin todennut, ettei Pirkanmaan ely-keskus ole esittänyt purkuhakemuksensa vaatimusten tueksi mitään sellaista, mikä osoittaisi korkeimman hallinto-oikeuden erehtyneen päätöksessään kaksi vuotta sitten.

Jaosto jopa totesi, että Ely-keskuksen esittämät tutkimustiedot tukevat korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteina olleiden pohjavesi- ja maaperäolosuhteiden kuvausta. Tämän vuoksi Ely-keskuksen purkuhakemus on hylättävä.

 

Lue lisää:

Bensanjakelu alkaa pitkän tauon jälkeen Aapiskukolla torstaina –”On erittäin hienoa saada polttoainejakelu jatkumaan”

Aapiskukon ympäristöluvalle hyväksyntä korkeimmassa hallinto-oikeudessa – vuosia jatkunut vääntö bensanjakelusta päättyi pälkäneläisten riemuun

Pilaantunut maaperä puhtaaksi uudistettavan jakeluaseman tieltä – pohjaveden puhdistustarvetta vanhalla Aapiskukon jakeluasemalla ei ole

Pälkäneen pohjavesi kirvoitti valitusta Ely-keskukselta