Edunvalvonnan teemapäivä täytti Kangasalan valtuustosalin – Yhä useampi tekee edunvalvontavaltuutuksen 

Kangasala-talon valtuustosalissa järjestettiin tiistaina 2. huhtikuuta useamman toimijan järjestämä ikäihmisten edunvalvonnan teemapäivä.

Tilaisuudessa kuultiin Osuuspankin johdattelemana asiaa edunvalvontavaltakirjasta. Taloudellinen turvallisuus ja pankkipalveluiden toimivuus kannattaa varmistaa silloin kun kaikki on hyvin. Edunvalvontavaltuutuksella voi valtuuttaa läheisen hoitamaan omia asioita, jos vaikkapa sairauden tai tapaturman vuoksi ei siihen itse kykene.

Edunvalvontavaltakirja on tärkeä asiakirja, jonka avulla henkilö voi varautua esimerkiksi sairauden tai onnettomuuden aiheuttamaan toimintakyvyttömyyteen.

– Valtakirjan hyviä puolia on, että henkilö voi määrittää itse, kenet haluaa valtuuttaa asioidensa hoitamiseen sitten kun ei siihen itse kykene ja mitä asioita ja miten hän haluaa valtuutetun hoitavan. Valtuutettuna toimii lähes aina sukulainen tai ystävä, kertoo OP Kangasalan pankkilakimies Jaana Kantojärvi.

– Valtuuttaja voi määritellä yksityiskohtaisesti asiat, joita valtuutus koskee. Usein kyse on talouteen ja omaisuuteen liittyvistä toimista. Tällainen valtakirja kannattaisi olla kaikilla täysi-ikäisillä. Usein se tehdään, kun ollaan vähän iäkkäämpiä, mutta nuoremmallekin voi sattua jotain, minkä vuoksi ei pystykään enää hoitamaan asioitaan, Kantojärvi toteaa.

– Esimerkiksi asuntolainaneuvotteluissa ja varainhoidon asiakaskohtaamissa keskustellaan varautumisesta ja asiakkaat ovat kiitelleet, kun heille on kerrottu elämän tärkeimmistä asiakirjoista, ja että ne voidaan laatia pankin lakipalveluissa, Kantojärvi kertoo.

Valtuustosali täyttyi ääriään myöden.

Edunvalvontavaltakirja laaditaan henkilön elinajan asioiden hoitamista varten. Valtuutus on vahvistettava Digi- ja väestötietovirastossa, ennen kuin se astuu voimaan.

– Edunvalvontavaltuutuksen hyödyistä on tiedotettu viranomaisten ja finanssialan yritysten toimesta jo useamman vuoden. Osuuspankeissa tehtyjen valtuutusten määrät ovat olleet kasvussa jo useamman vuoden ja voisi sanoa, että ihmiset alkavat ymmärtää, että omien asioiden hoitoon kannattaa varautua silloin kun kaikki on hyvin, kertoo OP Ryhmän seniorijuristi Juha-Matti Toikka.

Vältä yleisimmät sudenkuopat

– On kaikkien etujen mukaista, että edunvalvontavaltuutus on laadittu huolellisesti ja asiantuntemuksella. Puutteellisesti laadittua edunvalvontavaltakirjaa ei välttämättä pystytäkään tarpeen vaatiessa vahvistamaan, Toikka kertoo.

Toikan mukaan yleisimmät sudenkuopat, jotka estävät valtuutuksen vahvistamisen, liittyvät usein muotoseikkoihin. Toisaalta valtakirjoissa ei välttämättä aina ole riittävällä tavalla otettu huomioon mahdollisia esteellisyystilanteita. Valtakirjassa nimetty varsinainen valtuutettu voi esimerkiksi lähisukulaisuutensa vuoksi olla esteellinen edustamaan valtuuttajaa tietyssä valtuutuksen mukaisessa toimessa. Mikäli valtakirjassa ei tällaisen esteellisyystilanteen varalle ole nimettynä esteetöntä varavaltuutettua, ei kyseiseen toimeen, vaikkapa omaisuuden lahjoittamiseen, voida valtakirjan nojalla ryhtyä.

Kangasalan vanhusneuvoston puheenjohtaja Tiina Leppänen ja varapuheenjohtaja Jaana Heinänen.

– Tilanteet, joissa edunvalvontavaltakirjaa ei esimerkiksi siinä olevan muotovirheen vuoksi voida vahvistaa, ovat ikäviä niin valtuuttajan itsensä kuin tämän läheistenkin kannalta. Tällöin valtuuttajan oma tahto ja tarkoitus jäävät toteutumatta ja muutoinkin edunvalvontavaltuutuksen liittyvät hyödyt saamatta, Toikka huomauttaa.

– Edunvalvontavaltakirja rinnastuu testamentin laadintaan. Se kannattaa laadituttaa asiantuntijalla, jotta se on pätevä ja vastaa sisällöltään valtuuttajan toiveita ja tarpeita. Jos asiat muuttuvat, voi edunvalvontavaltakirjan kumota tai sen sisältöä voi muuttaa, OP Kangasalan Kantojärvi neuvoo.

Digiä ja kaupungin palveluita

Osuuspankin puheenvuoron lisäksi päivän aikana kuultiin Pirkanmaan hyvinvointialueen johdolla siitä, miten ikäihminen selviytyy digiajassa sekä Tampereen yliopiston johdattamana siitä, mitä digitalisaatio merkitsee ikäihmisille tutkimuksen näkökulmasta. Kangasalan kaupunki kertoi tilaisuudessa ikäihmisten kulttuuri- ja liikuntapalveluista.

Pirhan edustaja kertoi muun muassa Kanta-rekisterin käytöstä ja ajanvarauksesta digitaalisesti. Hän korosti, että asiakkaalla on oikeus asioida henkilökohtaisesti ilman digilaitteistoja esimerkiksi puhelimitse ja paperiversioina. Digi-ja väestötietovirastosta saavat neuvoja asioiden hoitoon ne, joilla ei ole digipalvelua.

Kaupunki järjestää Kangasalan kirjastossa ohjausta digin käyttämisessä keskiviikkoisin kello 10-12. Opastukseen on vapaa pääsy, oma kone, tabletti tai puhelin tulee ottaa mukaan. Kirjaston henkilökunta opastaa vapaaehtoisten koulutettujen oppaiden lisäksi esimerkiksi, miten Kelan sivuilla asioidaan.

Kangasalan monipuolisia liikunta – ja kulttuuripalveluita esitteli Marke Vornanen.