Längelmäveden reitille ennustetaan tavanomaista suurempia kevättulvia – tulvahuiput osuvat toukokuun alkupuolelle

Lumet ovat sulaneet sulamispiikkeinä helmikuun loppupuolelta asti. Tämä on osittain helpottanut kevättulviin varautumista, kun keskimääräistä suurempi lumikuorma on sulanut vähitellen. Välillä kuitenkin rajut ja osittain paikallisetkin vesi- ja lumisateet ovat nostaneet lumen vesiarvoa ja aiheuttaneet suuria virtauksia.

Pirkanmaan pohjois- ja itäosissa lumen sulaminen on ollut vielä toistaiseksi melko vähäistä ja vedenkorkeudet ovat nyt vasta lähdössä kovaan nousuun.

Tavanomaista suuremman lumikuorman takia vedenkorkeuksien ennakoidaan nousevan keskimääräistä korkeammalle. Maaliskuun lämpöiset sääjaksot pienensivät kuitenkin lumikuormaa.

− Nyt on ennustettu todella lämmintä jaksoa, joten kevät tulee vauhdilla. Tämä tarkoittaa sitä, että vedenkorkeudet nousevat nopeasti ja virtaamat ovat suuria. Sääennusteet voivat kuitenkin vielä muuttua, joten tulvien ennustettavuus vaihtelee, Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Piia Tikka kertoo.

Tänä vuonna etenkin Pirkanmaan itäosissa Längelmäveden reitillä on odotettavissa keskimääräistä ja viime keväistä suurempia tulvia. Längelmäveden, Mallasveden ja Iso-Roineen vedenkorkeuksien ennustetaan nousevan yli 30 senttimetriä tavanomaista korkeammalle. Tulvien ennustetaan olevan yhtä suuria kuin vuonna 2022, jolloin jonkin verran rakennuksiakin kastui. Tulvahuiput osuvat pääosin toukokuun alkupuolelle.

− Ainakin jonkin verran peltoja kastunee ja rannanläheiset rakennukset voivat olla vaarassa, vesitalousasiantuntija Nina Parviola Pirkanmaan ELY-keskuksesta arvelee.