Kaupunginhallitus esittää Tampereella valtuustolle neuvottelujen käynnistämistä tekopohjavesiyhtiön purkamiseksi – ”Muiden osakkaiden yhteenlaskettu kokonaistappio tulee olemaan 2,62 miljoonaa euroa”

Tampereen kaupunginvaltuusto saa käsiteltäväkseen kaupunginhallituksen esityksen, jonka mukaan kaupungin tulisi esittää Tavase Oy:n muille osakkaille, että tekopohjavesihankkeen valmistelu lopetetaan ja Tavase Oy puretaan. Samalla Tampereen Vesi Oy:lle halutaan antaa tehtäväksi puhtaan veden saannin turvaaminen ja sen tiimoilta mahdollisten yhteistyöneuvotteluiden käyminen muiden kuntien kanssa.

Tekopohjavesilaitosta Pälkäneelle ja Kangasalle ajaneen Tavase Oy:n omistavat 79,4 prosentin osuudella Tampere sekä Akaa, Kangasala, Lempäälä ja Vesilahti yhteensä 20,6 prosentin osuudella. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi maaliskuun lopussa Tavase Oy:n hakeman luvan kokonaisuudessaan.

Tampereella on jo pari vuotta selvitetty vedenhankinnan pitkän aikavälin vaihtoehtoja. Tuoreimpana kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti viime syksynä, että tekopohjavesihankkeen valmistelu tulisi lopettaa sen heikkojen toteuttamisnäkymien vuoksi. Konsernijaoston päätöksen jälkeen on käyty neuvotteluita ja kuultu muiden osakaskuntien näkemyksiä tilanteesta. Tampereen kaupungin mukaan myös heidän näkemyksensä ovat kriittisiä tekopohjavesihankkeen toteutukselle.

Tähän kevääseen mennessä Tavase Oy:n vetämän hankkeen valmisteluun on yhteensä käytetty rahaa osakkaiden sijoittaman oman pääoman muodossa 3,67 miljoonaa euroa ja velan muodossa 6,31 miljoonaa euroa.  Yhtiön toiminnan lopettamisen myötä Tampereen kokonaistappioksi muodostuu oman pääoman sijoituksista 2,9 miljoonaa euroa ja lainasaamisista 4,5 miljoonaa euroa eli yhteensä noin 7,4 miljoonaa euroa. Tämä summa sisältää myös Tampereen omistusosuuden suuruisen osuuden uusimmista 0,42 miljoonan euron suuruisista lainasaamisista. Vastaavasti muiden osakkaiden yhteenlaskettu kokonaistappio tulee olemaan runsaat 2,6 miljoonaa euroa.

Arvioitu on, että summat saattavat kasvaa jonkin verran myöhemmin, sillä tekopohjavesihankkeen tutkimusvaiheen laitteistojen purkaminen ja hallinto aiheuttavat vielä kustannuksia.

Tampereen kaupungin mukaan on selkeintä, että se Tavase Oy:n suurimpana osakkaana käynnistää neuvottelut muiden osakkaiden kanssa osakassopimuksen ja osakeyhtiölain mukaisesta menettelystä yhtiön purkamiseksi. Yhtiön purku toteutetaan vapaaehtoisesti joko selvitysmenettelyn tai konkurssin kautta. Samassa yhteydessä sovitaan osakassopimuksen hengen mukaisesti niistä osuuksista Tampereen kaupungin Tavase Oy:lle myöntämistä lainoista, jotka Tampere laskuttaa muilta osakkailta.

Kaupunginhallitus katsoi, että konsernijaoston linjauksen mukaisesti tulevaisuuden vedenhankinnan turvaaminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa Tampereen Vesi Oy:n kautta ja mahdollisesti yhteistyöstä kiinnostuneiden naapurikuntien kanssa. Mikäli Tampereen Vesi Oy:n ja muiden kuntien kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella halutaan myöhemmin toteuttaa yhteinen pintavesilaitos Ruskoon yhtiömuodossa, nähdään se parempana tehdä uuden osakeyhtiön pohjalle.