Vesisuihkuja, liikekeskus ja tilaa oleskelulle – Kangasalan uudistuvan torin yleissuunnitelmaa laaditaan tänä vuonna

Kangasalan torin toteutussuunnitelma on tavoitteena laatia kuluvan vuoden aikana. Suunnittelun on tarkoitus käynnistyä kevään aikana.

Kangasalan tori sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa pääkirjaston ja Säästökeskuksen kiinteistöihin, lännessä Torikulman uudisrakennukseen ja Onnikkatiehen, idässä Torikadun varrella sijaitsevaan nykyiseen asuin- ja liikerakennukseen sekä etelässä Myllystenpohjantiehen.

Nykyisin torialueen pohjoisosa toimii torimyynti- sekä tapahtuma-alueena ja keski- sekä eteläosa ovat pysäköintialuetta. Torin itäreunassa kulkee eteläpohjoissuuntaisesti nykyinen kaksisuuntainen Torikatu, jonka yhteydessä on kadunvarsipysäköintiä.

Yleissuunnitelman tavoitteena on uudistaa torialue kaupunkilaisten olohuoneeksi, toimivaksi kauppapaikaksi ja monien tapahtumien toiminta-alueeksi. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 0,65 hehtaaria, josta liikekeskuksen osuus on noin 0,1 ja yleisen pysäköinnin noin 0,17 hehtaaria.

Torin yleissuunnitelman havainnekuva. Kuva: Kangasalan kaupunki.

Torisuunnitelma tuo keskustaan vihreyttä, aktiivisuutta ja tilaa oleskelulle. Suunnittelun inspiraationa toimivat Kangasalan kulttuurimaisemat ja kartanot.

Torimyynti ja tapahtuma-alue sijoittuvat torin pohjoisosaan. Eteläosa painottuu oleskeluun ja torin eteläisenä päätteenä on toiminnallinen ja näyttävä vesiaihe-elementti. Elementin toteutustapa tarkentuu toteutussuunnitteluvaiheessa. Yleissuunnitelmassa elementiksi on ehdotettu lähdettä symboloivia vesisuihkuja. Lähellä keskustaa, Kuohunlahden rannalla, on sijainnut 1700- ja 1800-luvuilla laajalti tunnettu ja vetovoimaisena matkailukohteena toiminut Kuohunlähde.

Suunnitelmassa torialue on esitetty kivettäväksi.  Kiveyspinnoissa käytetään pääosin graniittikiveä.

Nykyinen torialue on toiminut osittain pysäköintikäytössä. Uudessa torisuunnitelmassa alue haluttiin ottaa tori- ja oleskelukäyttöön, ja luoda keskustan tärkeimmälle paikalle houkutteleva kaupunkilaisten olohuone. Viihtyisiä paikkoja on pyritty luomaan sijoittamalla erilaisia istuinryhmiä puiden varjoon, esiintymislavan ja istutuksien yhteyteen.

Liikekeskus itälaidalle

Suunnitelmassa torin itälaidalle on esitetty asemakaavan mukainen tilavaraus liikekeskukselle. Liikekeskuksen edustalle on varattu tilaa yritysten terasseille, mikä lisää oleskelumahdollisuuksia alueella. Yleinen wc on suunniteltu toteutettavan liikerakennukseen ja se toteutetaan liikennerakennuksen rakentamisen yhteydessä. Tärkeäksi koetulle jäätelökioskille on osoitettu paikka torin länsilaidalta suihkulähteen läheisyyteen.

Kaivattua vihreyttä luodaan torialueelle puuistutuksin sekä monilajisin pensas- ja perennaistutusaluein. Torin länsilaidalla on puuryhmä, jonka katveessa ”laiduntaa” kotieläinjoukkio, pienet leikittävät puueläimet.

Torin yleissuunnitelman havainnekuva. Kuva: Kangasalan kaupunki.

Tapahtumat koetaan tärkeänä osana torielämää, joten katetulle lavalle kaivattiin näyttävää ilmettä. Lavan yhteydessä on katettu oleskelutila, johon voi sijoittaa esimerkiksi torikahvilan pöytäryhmiä. Tapahtumakäytön ulkopuolisina aikoina esiintymislavan puoli toimii oleskelutilana. Tapahtumalavan rakenne muodostuu massiivipuulamelleista ja sen kattorakenne on itsepuhdistuvaa lasia.

Suunnitellun valaistuksen tavoitteena on tuoda viihtyisyyttä ja vetovoimaa torille aamusta iltaan kaikkina vuodenaikoina.

Tulevalle torille on helppo saapua jalan ja pyörällä. Torin asiointipysäköinti on osoitettu Torikadulle ja torin itäreunalle, jossa on myös taksipaikkoja ja liikuntaesteisten pysäköintipaikkoja. Pidempiaikainen pysäköinti ohjautuu jatkossa lähellä sijaitsevaan pysäköintihalliin.

Rakennustyöt kahdessa vaiheessa

Torin uudistaminen riippuu vuosittaisista määrärahoista sekä keskustassa käynnissä olevien muiden hankkeiden toteutusaikatauluista ja vaiheistuksesta. Torin rakennustyöt tullaan todennäköisesti toteuttamaan kahdessa vaiheessa sen mukaan, kuinka kaupungin talous sen mahdollistaa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan pohjoisosan torimyynti- sekä tapahtuma-alue ja eteläosa säilyy pysäköintialueena. Hankkeen tarkempi ajankohta selviää kaupungin tulevien vuosien investointiohjelmaa suunniteltaessa. Investointiohjelmasta päättää valtuusto.