Lautakunnissa mietitään ensi viikolla uutta palveluverkkosuunnitelmaa Kangasalla – pohdinnassa muun muassa Kuhmalahden kirjaston lakkautus, päiväkotitiloista luopumista ja Sahalahden nuorisotilojen siirto Sariolan koululle

Kangasalla mietitään ensi viikolla eri lautakunnissa palveluverkon kehittämissuunnitelmaa vuosille 2024–30.

Suunnitelmassa esitetään muun muassa Kuhmalahden kirjaston lakkauttamista ja palvelun korvaamista palveluvalikoimaltaan laajentuvalla kirjastoautolla. Pohdittavana vaihtoehtona on ollut myös kirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi.

Sahalahden päiväkotiin ollaan keskittämässä kaikki Sahalahden alueen varhaiskasvatuspalvelut, ja suunnitelmassa on Sahalahden nuorisotilan sijoittaminen Sariolan koulun tiloihin. Suunnitelmassa puntaroidaan myös esimerkiksi Suoraman koulun laajentumismahdollisuuksia viereisen neuvolarakennuksen paikalle ja Havisevan koulun tilojen korvaamista Ruutanan koulun Rantakouluksi nimetyillä siirrettävillä tiloilla.

Palveluverkkosuunnitelmassa on mietitty päiväkotitiloista luopumista esimerkiksi Harjunsalossa ja Tursolan vuokratiloissa. Vatialan koulun pihassa sijaitsevan Oravanpesän on arvioitu voivan taipua koulukäyttöön, kun alueelle saadaan uusia päiväkotitiloja. Yhtenä vaihtoehtona pidetään myös Vatialan kirjaston lakkauttamista ja kirjastotilojen ottamista lisätilaa kaipaavan Pitkäjärven koulun käyttöön.

Palveluverkon päivitystyötä on valmisteltu loppuvuodesta 2023 alkaen. Suunnitelman mukaan investointihankkeista ja kohteiden mahdollisista lakkautuksista tehdään päätökset erikseen.

Palveluverkkosuunnitelman on määrä edetä lautakunnilta kaupunginhallitukselle, jonka odotetaan valmistelevan oman esityksensä valtuustolle jo toukokuun kokoukseen.

Talouskurimukseen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen vanavedessä joutuneen kaupungin mukaan suurimmat muutostekijät palveluverkon tarkastelulle ovat alueelliset väestönmuutostekijät, kuten lapsi- ja oppilasmäärien keskittyminen, syntyvyyden yleinen aleneminen, lakimuutokset ja vanhojen kiinteistöjen kunnossa ilmenneet haasteet.