Valtuusto hyväksyi Lastenlinnan metsän asemakaavan

Lastenlinnan metsän asemakaavasta laadittu havainnekuva. Näkymä pohjoisesta. Kuva: Pälkäneen kunta.

Kunnanvaltuusto hyväksyi Lastenlinnan metsän asemakaavan.

Kaavamuutoksen tavoitteena on nykyisen Lastenlinnan alueen laajentaminen eteläsuuntaan niin, että muodostetaan viihtyisä ja luonnonläheinen pientaloalue kuntakeskuksen palveluiden tuntumassa. Tavoitteena on myös kehittää nykyisestä teollisuuden korttelialueesta toimistojen, liiketilojen ja palveluiden korttelialuetta.

Kaava-alueen ajoyhteydet tukeutuvat alueen nykyiseen katuverkkoon.

Kaavaehdotuksessa on osoitettu nykyiselle metsäalueelle kymmenen uutta asuinpientalojen ja erillispientalojen tonttia.

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan myös Pappilan asemakaavan muutoksen kortteliin 513 kolmelle tontille. Muutosalue sijaitsee Onkkaalassa Pappilantien eteläpäässä, marraskuussa 2022 lainvoimaiseksi tulleen Pappilan asemakaavan alueella. Alue on yksityisessä omistuksessa.

 

Lue lisää:

Lastenlinnan metsän asemakaava valtuuston käsittelyyn

Lastenlinnan metsän kaava-alueella katumuutokset tulevaisuudessa mahdollisia