Pirkan Helmi palkitsi Aito Suvi ry:n – Leader-tuki vauhdittaa vesienhoitoa Pälkäneellä

Elina Sorvali suunnitteli tänä vuonna toteutettavat Tuppiojan kosteikot Kortteenpohjaan. Suunnittelija tutkii Heikki ja Jaakko Aholan kanssa peltopainanteita, joita parannetaan kosteikoiden kaivumailla.

Eteläisen Pirkanmaan Leader-toimintaryhmä Pirkan Helmi on palkinnut Aito Suvi ry:n vuoden 2023 parhaasta yleishyödyllisestä hankkeesta. Palkitussa Pälkäneen Valuvesi 1 -hankkeessa teetettiin kunnostussuunnitelmat 12 Kukkian ja Pälkäneveden kohteeseen.

Suunnitelmien avulla päästään hakemaan rahoitusta kunnostustoimiin, joilla vähennetään järviä rehevöittävää ravinnekuormitusta ja lisätään luonnon monimuotoisuutta. Viime vuonna valmistuneista suunnitelmista puolet toteutetaan tämän ja ensi vuoden aikana. Kunnostustyöt ovat jo alkaneet Kukkian Holjanlahdelle laskevalla ojalla. Sinne rakennetaan kaksitasouomaa, jonka avulla parannetaan vettymishaitoista kärsineitä peltoja ja pienennetään järveen päätyvää ravinnekuormitusta.

Syksyllä työt alkavat Kortteenpohjan Tuppiojalla. Siellä pienennetään eroosiota ja ravinnekuormitusta pohjakynnyksillä, laskeutusaltaalla ja kahdella kosteikolla.

Lisäksi ELY-rahoitusta on haettu Padankosken edustalla sijaitsevan Rautianojan ja Haltianselälle laskevan Hirviniemenojan kunnostukseen. Niissä kuormitusta pienennetään kampakosteikon ja kaksitasouoman avulla. Kohteiden toteutus saattaa lykkääntyä ensi vuodelle ELY-keskuksen edellyttämien luontoselvitysten ja Natura-tarvearvioinnin vuoksi.

Suurin viime vuonna suunnitelluista kohteista sijaitsee Epaalanlahdella. Sinne laskevien ojien kuormitusta pienennetään biosuodatusaltaan, kaksitasouman ja kolmen kosteikon avulla.

Tekeillä kahdeksan kunnostussuunnitelmaa

Leader-tuella teetettävien suunnitelmien avulla päästään hakemaan rakennusta kunnostuskohteille, joilla parannetaan peltoja ja vähennetään järveä rehevöittävää ravinnekuormitusta. Kosteikoista muodostuu monimuotoisia maisema- ja luontokohteita. Kortteenpohjantien varressa 300-metrinen kosteikko rakennetaan alavalle, vettymisestä kärsivälle pellolle.

Kolme vuotta sitten perustettu Aito Suvi ry toteuttaa kunnostuskohteita, joita saatiin vireille ympäristöministeriön rahoittaman Suvi-hankkeen avulla. Viime vuonna päättyneen hankkeen laittoi alulle Luopioisten Säästöpankkisäätiö, koska puhtailla vesillä on suuri merkitys Pälkäneen elinvoimalle. Pirkan Helmi ry perustelee yhdistyksen palkitsemista vielä laajemmalla hyödyllä: Kokemäenjoen latvavesillä tehtävästä työstä hyötyy koko alapuolinen vesistö Itämereen saakka.

Valintaperusteissa nostetaan esiin myös yhteisöllisyys: pitkäjänteinen ja määrätietoinen työ vahvistaa paikallisten ja kausiasukkaiden sitoutumista vesienhoitoon. Lisäksi Pirkan Helmi kiittelee maanomistajalähtöistä toimintamallia, jonka ansiosta maa- ja vesialueiden omistajat on saatu mukaan työhön.

Aito Suvi ry:n sihteeri Tommi Liljedahl puolestaan kiitteli Pirkan Helmi ry:tä, jonka myöntämän Leader-rahoituksen turvin suunnitelmia on päästy tekemään ripeästi ja osa niistä on jo edennyt toteutukseen.

Yhdistys on käynnistänyt Leader-rahoituksella jo toisen suunnitteluhankkeen, jossa laaditaan kunnostussuunnitelmat kahdeksalle kohteelle Pälkänevedellä ja Kukkialla. Niitä päästään toteuttamaan tulevina vuosina, kun Aito Suvi ry saa hankittua rahoituksen.

– Säästöpankkisäätiön tuki pienentää maanomistajien rahoitusosuutta. Lisäksi yhdistys hakee rahoitusta muiltakin vesienhoitoa tukevilta säätiöiltä ja yrityksiltä.

Tähän mennessä rahoitusta on saatu Metsä Groupin luonto-ohjelmasta sekä WWF:ltä, joka myönsi Panda-palkinnon Kukkian ravinnekuormitusta pienentävään ja monimuotoisuutta edistävään työhön.

Järjestelmäongelma viivytti hankkeiden käynnistymistä

Vuoden 2023 parhaana yrityshankkeena Pirkan Helmi palkitsi akaalaisen Pestopasta Oy:n. Kahden nuoren insinöörin yritys rakensi Leader-rahoituksen turvin lakkautetulle koululle Viialaan tuotantotilat, jossa valmistetaan betonista Crazy RoadWalls – skeittiobstaakkeleita. Edullisilla ja helposti yhdisteltävillä rotvalleilla voi monipuolistaa skeittiparkkeja ja luoda harrastajille katukohteita. Tuotteita on viety jo 12 maahan.

– Pieni on kaunista, vaan ei kallista, Jerry Selin siteeraa yrityksen mottoa.

Leader-rahoituksella edistetään yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita sekä yrityshankkeita. Rahoituksesta 43 prosenttia tulee EU:lta, 37 prosenttia valtiolta ja 20 prosenttia kunnilta.

Ohjelmakauden 2023–2027 rahoitushaku avautui kesäkuussa. Pirkan Helmi puolsi vuoden aikana 20 hanketta. Niistä suurin osa on yrityshankkeita.

Yleishyödyllisten Leader-hankkeiden käynnistymistä ovat viivyttäneet Ruokaviraston Hyrrä-asiointijärjestelmän ongelmat. ELY-keskus pääsi vasta alkuvuodesta tekemään lopullisia päätöksiä Pirkan Helmen puoltamista hankkeista. Sitä ennen hankkeita on voinut käynnistää vain omalla riskillä. Seuraavaksi odotellaan, että Hyrrän maksatustoiminnot saadaan käyttöön.

Uudenlaista Helmirahoitusta haettiin ensimmäisen vuoden aikana vain kahdelle hankkeelle. Sen turvin hankittiin vedenlaadun tutkimisessa käytettäviä vesireppuja koululle ja lainattavia keppihevosradan esteitä.

Helmirahoitukseen kohdistetaan edellisvuosina käyttämättä jäänyttä kuntarahoitusta. Sen tarkoituksena on tarjota pieniä, 100–1000 euron tukia lasten ja nuorten yhdessä tekemiseen, yrittäjien osaamiseen ja yhteistyön tekemiseen sekä yhteisöjen ekotekoihin.