Mitä palveluverkolle esitetään alueittain? – Koostimme keskeiset huomiot ja esitykset yhteen

Kangasalan palveluverkon kehittämissuunnitelmaa vuosille 2024–30 mietitään lautakunnissa tällä viikolla, kun sivistys-, hyvinvointi- ja elinympäristölautakunta käsittelevät suunnitelmaa tiistain kokouksissaan. Kaupunginhallitus valmistelee esityksensä asiasta valtuustolle toukokuun kokoukseen.

Kaupungin mukaan suurimmat muutostekijät palveluverkon tarkastelulle ovat alueelliset väestönmuutostekijät, kuten lapsi- ja oppilasmäärien keskittyminen, syntyvyyden yleinen aleneminen, lakimuutokset ja vanhojen kiinteistöjen kunnossa ilmenneet haasteet.

Palveluverkkosuunnitelman vaihtoehdoista ja kohdekohtaisista päätöksistä tehdään lopulliset päätökset aina erikseen, joko sisällytettynä valtuuston päättämään talousarvioon tai päätösvaltaisessa toimielimessä.

Palveluverkkosuunnitelman huomioita ja esityksiä:

Itäinen alue:

Sahalahden varhaiskasvatuspalvelut ovat useassa rakennuksessa, joista osa on välttävässä kunnossa. Varhaiskasvatuspalvelut keskitettäisiin Sahalahden päiväkodin tiloihin.

Sahalahden vanhasta kunnantalosta ja monitoimitalosta luovuttaisiin.

Sariolan koulu on useassa rakennuksessa, joista osa on välttävässä kunnossa. Yläkoulun oppilasmäärä on pieni.

Nuorisotila Sahkussa on pieni kävijämäärä suhteessa tilan kokoon. Nuorisotilaa esitetään siirrettäväksi Sariolan koululle.

Sahalahden kirjastorakennuksen välttävä tekninen kunto. Kuhmalahden kirjaston vähäiset asiakasmäärät. Kuhmalahden kirjastoa esitetään lakkautettavaksi ja korvattavaksi kirjastoauton palveluilla vuonna 2025. Yksi vaihtoehto on myös kirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi.

Kuhmalahden kirjasto on lakkauttamisuhan alla.

Keskinen alue:

Kirkkoharjun koulu ja Pikkolan koulu kaipaavat peruskorjausta. Esityksessä Kirkkoharjun koulu korjattaisiin 2026–2028 ja Pikkola 2027–2028.

Lukion tilapuutteet haasteena. Lukiolla ja Pikkolan koulussa ei riittäviä tiloja opiskeluhuollolle.

Vesaniemen päiväkodin ja Rikun päiväkodin lakkauttaminen Pikkolan pienten lasten yksikön valmistuttua.

Tursolan päiväkodin vuokratilasta luopuminen.

Haasteena on Pirkanmaan musiikkiopiston toiminnan hajallisuus. Tavoitteena on keskittää opetus nauhataajamaan.

Kuvataide- ja käsityökoulu Emilin toiminta Harjusolan rakennuksessa siirrettävä toisaalle vuoden loppuun mennessä.

Suojeltu Kirkkoharjun koulun rakennus on peruskorjauksen tarpeessa.

Läntinen alue:

Yläkoulutilat Pitkäjärven koululla eivät riitä läntisen alueen kasvulle. Lisää tilaa Pitkäjärven koululle voitaisiin saada Vatialan kirjaston tiloista tai Vatialan päiväkodin Oravanpesä-rakennuksesta.

Suoraman koulun ja päiväkodin tilatarpeet. Yhdessä vaihtoehdossa koulun viereinen koulu- ja neuvolarakennus sekä Kukkotalo- ja Pajupilli-rakennukset purettaisiin ja tilalle rakennettaisiin uusi pienten lasten yksikkö. Vaihtoehtona on uudisrakennuksen rakentaminen koululle ja päiväkotipaikkojen sijoittaminen Kukkotaloon ja Pajupilliin sekä yksityiseen päiväkotiin.

Peruskorjauskuntoiset Vatialan päiväkoti ja Harjunsalon päiväkoti A. Vatialaan esitetään rakennettavaksi uutta kunnallista päiväkotia nykyisen tilalle. Vatialaan esitetään myös uutta yksityistä päiväkotia. Harjunsalon päiväkoti myytäisiin yksityiselle päiväkodille.

Pirkanmaan musiikkiopiston (Lentolantie 2) tulisi tarkistella uudestaan, löytyykö Pikkolan koulun tiloista tilaa taiteen perusopetukselle?

Suoraman koulun tilatarpeita mietitään lähiaikoina.

 

Pohjoinen alue:

Havisevan koulu. Lapsimäärä alueella on pieni ja peruskorjaus suhteessa määrään suuri. Havisevan koulun nykyiset tilat poistettaisiin koulukäytöstä vuonna 2026, jonka jälkeen koulu toimisi Ruutanan koululta Havisevalle siirrettävässä Rantakoulussa. Osa opetuksesta järjestettäisiin Ruutanan koululla.

Havisevan koulun toimintaa esitetään siirrettäväksi Ruutanan koululta Havisevalle siirrettävään Rantakouluun ja osin Ruutanan kouluun.