Kaivannon sairaalasta tehdään kaupat – hyvinvointialue puhdistaa löytyneet pilaantuneet maa-ainekset vuoden loppuun mennessä

Kangasalan kaupunginhallitus päätti antaa hyväksyntänsä kauppakirjalle, jolla kaupunki ostaa Kaivannon vanhan sairaala-alueen Pirkanmaan hyvinvointialueelta. Omistajaa vaihtaa noin 21 hehtaarin alue 530 000 euron hintaan.

Hyvinvointialue vastaa alueelta löytyneiden pilaantuneiden kohteiden maa-ainesten puhdistamisesta vuoden loppuun mennessä sekä jatkoseurannasta. Mikäli kaupan kohteena olevalta alueelta löytyy viiden vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta rakentamisen, rakennusten purkamisen tai alueen muun käytön yhteydessä pilaantuneita maa-alueita, niiden tutkimisesta ja maaperän kunnostamisesta aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista vastaa myyjä enintään 500 000 euroon saakka.

Rakennukset kuuluvat kauppaan ja ne luovutetaan ostajalle purkukuntoisina.

Kaivannon sairaala toimi psykiatrisena sairaalana vuosina 1963–2015. Sairaalakäyttö kiinteistöllä päättyi vuonna 2015. Sairaalatoiminnan päättymisen jälkeen kiinteistöllä on väliaikaisesti toiminut SPR:n ylläpitämä vastaanottokeskus, jonka toiminta päättyi vuonna 2016. Sen jälkeen kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset ovat olleet pääasiassa tyhjillään. Yksittäisiä tiloja on vuokrattu paikalliselle ampumakerholle vuoteen 2023 asti ja kiinteistöllä sijaitsevaa maatalousmaata on vuokrattu yksityiselle viljelijälle.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lopettanut rakennusten lämmityksen ja tyhjentänyt lämpökeskuksen öljysäiliöt keväällä 2020, minkä jälkeen rakennukset ovat olleet täysin kylmillään. Rakennusten vesiverkostot on tyhjennetty ja vesisyöttö suljettu.

Kiinteistön maapohjasta on teetetty myyjän toimesta kiinteistöarvio loppuvuodesta 2020. Arvion mukaan maapohjan markkina-arvo oli tuolloin 800 000 euroa johtuen rakennusten suurista purkukustannuksista. Alueella on yhteensä kahdeksan rakennettua kohdetta, joista suurimmat kokonaisuudet ovat sairaala- ja siihen liittyvä lämpökeskusrakennus sekä henkilökunnan rivitalot. Arvion tekemisen jälkeen alueelta on tutkittu ja löydetty voimakkaastikin pilaantuneita maita. Koko kiinteistöllä on arvioitu tutkimusten perusteella olevan pilaantunutta maa-ainesta yhteensä noin 6000 tonnia. Puhdistuskustannusten on Kangasalla arvioitu olevan hieman alle miljoona euroa.

Alueella on voimassa vuonna 1983 hyväksytty Vehoniemen osayleiskaava. Kaupunki on teettänyt alueen mahdollisuuksista ja tulevaisuuden käytöstä visiosuunnitelman AOR Arkkitehdit Oy:llä toissa vuonna.  Kaupunki on aikaisemmin hankkinut omistukseensa kaistan maata, joka johtaa Mobiliasta kaupan kohteena olevaan Kaivantoon. Tähän sijaintiin on kaupungin mukaan mahdollista toteuttaa kävelyn ja pyöräilyn yhteys, jolla Kaivanto saadaan yhdistettyä Kangasalan taajamarakenteeseen.