MLL:n vaalikirjoitus

Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistys kiittää kuntapäättäjiä ja virkamiehiä hyvästä yhteistyöstä.

5-vuotias Ilmari Ahola tykkää käydä perhekahvilassa.

Perhekahvilamme ja kerhomme ovat saaneet kunnan puolesta tilat toimia.

Jokainen Mannerheimin Lastensuojeluliittoon sijoitettu euro tuottaa kuusi euroa yhteiskunnalle (Helsingin Yliopiston Ruralia-instituutin tutkimus).

 

Kunnassa on vahvistettava lasten ja nuorten osallisuutta

MLL:n perhekahvilaan on matala osallistumisen kynnys. Suurin osa kävijöistä on muualta Pälkäneelle muuttaneita. Perhekahvila helpottaa lapsiperheen sopeutumista uuteen kuntaan.

MLL:n kerhomaksut on pidetty alhaisina, jotta raha ei olisi osallistumisen esteenä. Yhdistyksen jäsenyyttä ei vaadita MLL:n toimintaan osallistumiseen.

Kunnan tulisi ottaa entistä aktiivisemmin rooli, jotta eri toimijat saataisiin tekemään yhteistyötä. Kerhot tahtovat kasaantua tietyille illoille.

Lapset löytävät perhekahvilasta ikäistään leikkiseuraa.

Ilman kolmannen sektorin järjestämää kerho- ja harrastustoimintaa kunnalla ei olisi mitään vapaa-ajan toimintaa perheille. Kuntakeskuksissa tarjontaa on, mutta sivukulmien tarjonta on liian vähäistä.

Kerhon ohjaajista on ikuinen pula. Mistä löytyisi viisasten kivi tasapuolisen tarjonnan turvaamiseksi? Jokaisella on oikeus tasavertaisiin harrastusmahdollisuuksiin.

Pälkäneen lasten arki on vielä melko turvallista, mutta nuorison tilanne huolestuttaa. Iltapartiointi on loistava tapa saada tietää, mitä osalle nuoria kuuluu. Kylillä liikkuu iltaisinkin fiksua porukkaa, joista vain harva käyttäytyy häiritsevästi.

Nuorisotilat on ehdottomasti saatava auki useampana iltana ja nuoret itse suunnittelemaan iltojen ohjelmaa. Nuorisoiltoja tulisi olla myös eri-ikäisille.

Toivoisimme, että kuntapäättäjät olisivat valmiita jalkautumaan myös kouluun, päiväkotiin ja perhekahvilaan. Lapset, nuoret ja perheet kertovat mielellään näkemyksiään, jos heiltä kysyy ja pysähtyy kuuntelemaan.

 

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden peruspalvelut on turvattava

Peruspalvelut (mm. päivähoito, koulu, neuvola) toimivat Pälkäneellä pääosin. Sen sijaan lapsiperheiden kotipalvelut puuttuvat.

Kotipalvelu antaa konkreettista apua arkisiin asioihin ja lasten hoitoon, myös akuutisti. Kotipalvelu tulee apuun silloin, kun perheessä on sairautta, jokin kriisi tai vanhemmat uupuvat.

Kotipalvelun pitäisi olla ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Meillä on se käsitys, että tällä hetkellä kotiin saa apua vasta, kun on lastensuojelun asiakas. Silloin se on vain ensiapua ennen järeämpiä eli kalliimpia toimia.

Pälkäneen kokoisessa kunnassa tulisi olla vähintään yksi ajanmukainen leikkipuisto lapsiperheiden päivä- ja iltakäyttöön. Leikkipuisto ehkäisee syrjäytymistä ja voi helpottaa vaikeassa tilanteessa eläviä lapsiperheitä. Sinne on perhekahvilaakin matalampi kynnys lähteä.

Puistossa vanhemmat ja lapset saavat vertaistukea, joka ei maksa kunnalle mitään. Siellä tavataan työtovereita, siis toisia kotiäitejä tai -isiä ja hoitajia. Lapset tapaavat ikätovereita. Leikkipuisto on kotivanhemman työhuone.

 

Kunnassa on arvioitava päätösten ja toimintojen lapsivaikutukset

Lapset ja nuoret ovat lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan oikeutettuja erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Tästä säädetään perustuslaissa. Kaikessa kunnan päätöksenteossa ja toiminassa on lain mukaan otettava huomioon lapsen etu.

Yhdistyksessämme koemme, että asiaamme kyllä kuunnellaan, jos teemme aloitteen.

Haastamme Pälkäneen kunnan päättäjiä lisäämään kuulemista, avoimuutta ja tiedotusta kaikille kuntalaisille. Paikallislehti on hyvä tiedotuskanava, mutta asioista tiedottamiseen ennen päätöksentekoa tulisi panostaa vielä enemmän.

Toivoisimme, että kuntapäättäjät kuulisivat ruohonjuuritason toimijoita ennen päätöksen tekoa. Kuntalaisten kuuleminen on lakisääteinen velvoite ja kuuleminen vähentää myös muutosvastarintaa.

Pitkän tähtäimen suunnitelmia tarvitaan. Kannattaako kyläkoulua lakkauttaa, jos ympärille kaavoitetaan tontteja? Todennäköisesti muuttajat ovat lapsiperheitä. Kostian koulu on jo täynnä. Minne laitetaan uudet koululaiset?

Haastamme kaikki kuntavaaliehdokkaat toimimaan lasten ja nuorten valtuutettuina ja allekirjoittamaan asiasta huoneentaulun osoitteessa www.alli.fi/huoneentaulu.

Virve Numminen
ja MLL:n Pälkäneen yhdistyksen hallitus

Lisätietoa ja lähteitä:
www.unicef.fi/LOS_lyhyt
www.mll.fi/
www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raportteja70.pdf

 

Kommentointi on suljettu.