Suurhankinnat johtavat suuryritysten monopoliin

Kunnat hakevat säästöjä kilpailuttamalla hankintansa entistä isompina kokonaisuuksina. Ennen pitkää voidaan ajautua tilanteeseen, että jäljelle jää vain isoja hankintakokonaisuuksia haaliva ylikansallinen yhtiö.

– Vaarana on, että julkisesta monopolista päädytään yksityiseen monopoliin, Pirkanmaan Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Jari Jokilampi sanoo.

Kuhmalahden, Luopioisten ja Pälkäneen yrittäjäjuhlassa lauantaina puhunut Jokilampi kertoi, että yrittäjäjärjestö yrittää monin keinoin helpottaa pienyritysten osallistumista julkisiin tarjouskilpailuihin. Nettiin avattu www.hankinta-asiamies.fi -sivusto tarjoaa apua muun muassa tarjouksen tai ryhmätarjouksen tekemiseen.

– Yrittäjät kokevat vaikeaksi julkisiin tarjouskilpailuihin osallistumisen, Jokilampi perustelee palvelun tarvetta.

Tavoitteena on, että sivuille saataisiin tiedot myös alle 30 000 euron hankinnoista, joita laki ei velvoita kilpailuttamaan.

– Kuntien ja muun julkisen vallan hankinnat ovat tärkeitä pienyrityksille. Lähes puolet suomalaisista pk-yrityksistä myy jotain palvelua tai tavaraa julkiselle organisaatiolle, Jokilampi huomautti.

Yrittäjäjärjestö on avannut keskustelun kuntien lakisääteisten tehtävien karsimisesta. Kunnilla on jo lähes 600 lakisääteistä tehtävää. Määrä on kaksinkertaistunut parissakymmenessä vuodessa.

Yrittäjät muistuttavat että kunta menestyy vain silloin, kun yrityksillä on hyvät toimintaedellytykset.

– Ilman menestyviä yrityksiä kuntalaisilla on vähemmän työpaikkoja sekä palveluja ja kunnalla vähemmän verotuloja, Jari Jokilampi sanoo.

Sekä Pälkäneen että Kangasalan kuntapäättäjät allekirjoittivat syksyllä sitoumuksen yrittäjyyden puolesta ja lupasivat huomioida yritysvaikutukset kunnan päätöksenteossa.

 

Pienyritykset työllistävät

Sydän-Hämeessä on poikkeuksellisen paljon yhden ja kahden hengen yrityksiä. Pienyritysten merkitys on ymmärretty entistä paremmin, kun suuryritykset ovat siirtäneet tuotantoaan halvempiin maihin ja vähentäneet henkilöstöään.

2000-luvun aikana 75 prosenttia yksityisen sektorin uusista työpaikoista on syntynyt alle 50 henkilöä työllistäviin yrityksiin ja lähes puolet alle kymmenen henkilön yrityksiin.

Pienyritykset ovat kantaneet yhteiskuntavastuuta myös nuorten työllistämistalkoissa. Kaikille nuorille töitä -kampanja on tuonut avuksi nettisivut ja TE-keskuksen asiantuntijat. Kampanjan nettisivuilla yritykset voivat tarjota nuorille työkokeilu- tai oppisopimuspaikkoja, kesätöitä tai työtä joko vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa.

Reilussa vuodessa mukaan on lähtenyt 175 pirkanmaalaisyritystä. Ne ovat antaneet lähes 2700 työllistämislupausta, joista 1500 on jo lunastettu.

– Pienyrityksissä olisi tekemätöntä työtä, mutta työllistämisestä seuraava byrokratia pelottaa yrittäjää, Jari Jokilampi sanoo.

Myös ikähaitarin toisessa päässä odottaa erityishaaste: ikääntyvistä yrittäjistä kolmasosa ei ole löytänyt yritykselleen jatkajaa.

– Jollei jatkajaa ole, palvelut loppuvat, Jari Jokilampi muistutti.

Yrittäjäjärjestö pyrkii auttamaan jatkajan löytämisessä, yrityksen arvon määrityksessä sekä rahoitus- ja verotuskysymyksissä.

Kommentointi on suljettu.