Kela tarjosi ICT-yhteistyötä kunnille ja sairaanhoitopiireille

Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä vieraili perjantaina Valkeakoskella.
Liisa Hyssälä ehdotti kunnille ja sairaanhoitopiireille tietotekniikkayhteisyötä, joka säästäisi kaikkien resursseja.

Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Liisa Hyssälän mielestä omaishoidon- ja toimeentulotuki voitaisiin siirtää kunnilta Kelan hoidettavaksi. Hyssälä ehdottaa, että Kela voisi selvittää myös julkisen puolen matkustamisen kokonaisuudessaan sekä erilaiset palvelusetelimallit.

Valkeakosken Kelassa perjantaina vieraillut Hyssälä tarjosi kunnille ja sairaanhoitopiireille myös tietotekniikkayhteistyötä.

– ICT-ratkaisut käyvät kovin kalliiksi yksittäisille kunnille, jotka kehittävät ja päivittävät järjestelmiä sekä ostavat uutta välineistöä. Yksittäinen kunta on mahdottomuuden edessä ja näin näyttää käyvän myös sairaanhoitopiireille.

Hyssälän mielestä ei ole järkeä, että jokainen kehittää itsekseen kymmeniä, jopa satoja miljoonia euroja maksavia järjestelmiä.

– Ei veronmaksajalla ole varaa kalliisiin ratkaisuihin monessa paikassa. Kela, kunnat ja sairaanhoitopiirit voisivat laittaa munat samaan koriin.

Hänen mukaansa mittavaa Arkki-järjestelmää rakentava Kela pystyisi palvelemaan myös kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Arkki-hanke on Kelan historian mittavin teknologiahanke, sillä uudistettavana on 130 järjestelmää ja rekisteriä, joita käytetään etuuksia haettaessa ja maksatettaessa.

Valkeakosken sosiaalityön johtaja Minna-Maria Solanterä innostui Hyssälän yhteistyöehdotuksesta sekä omaishoidon- ja toimeentulotuen siirtämisestä Kelaan.

– Ei ole mitään järkeä, että meillä maisteritason koulutuksen saaneet ihmiset käyttävät aikaansa toimeentulotuen perusosan laskemiseen. Se on rutiininomaista, mekaanista työtä, josta säästyvä aika voitaisiin käyttää apua tarvitsevien asiakkaiden ohjaamiseen ja eteenpäin auttamiseen.

Solanterä huomautti, että omaishoitajia eri puolilla maata kohdeltaisiin samalla tavoin, jos tuen maksaisi Kela. Nykyisin korvauksesta päättää jokainen kunta erikseen.

 

Pitkäaikaistyöttömyys saatiin laskuun

Kelan Etelä-Pirkanmaan vakuutuspiirin johtaja Petteri Taponen sanoi, että Kela on avoin kehittämään erilaisia asiakasprosesseja. Pälkäneelle on ideoitu esimerkiksi videoneuvottelua, jonka avulla paikkakunnalle saataisiin takaisin jo kerran menetettyjä palveluita, kun esimerkiksi TE-toimiston asiantuntijoihin saisi yhteyden.

Liisa Hyssälä vieraili perjantaina Valkeakosken Kelassa. Kelan asiakaspalvelu toimii nykyisin Koskikaran ostoskeskuksen yhteispalvelupisteessä, johon kaupunki ja TE-toimisto ovat siirtäneet pitkäaikaistyöttömiä tukevat toiminnot ja erityisosaamisen. Työttömät saavat saman katon alta myös terveys- ja mielenterveyspalvelut.

Yhden luukun palvelupisteestä on saatu myönteisiä kokemuksia. Pitkäaikaistyöttömyys on pienentynyt Valkeakoskella, vaikka teollisuuspaikkakunnan monet suuret työnantajat ovat vähentäneet väkeään rajusti.

Kunnat panostavat pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon sakkomaksun välttääkseen. Valkeakosken yhteistoimintapisteellä oli viime vuonna 66 asiakasta. Heistä 79 prosenttia eli 52 on aktivoitu. Työtä asiakkaille ei ole järjestynyt, mutta heitä on saatu kuntoutukseen ja muiden tukitoimien pariin. Tämä on säästänyt kunnat lähes 60 000 euron sakkomaksuilta.

Liisa Hyssälää ei täysin tyydyttänyt se, että yhteispalvelupisteen tehoa mitataan sillä, paljonko kunnat säästävät tukitoimia järjestämällä.

– Tulos on pettymys, jos ihmiset jäävät systeemiin pyörimään ilman että heille löytyy oikea työpaikka.

Hyssälä myönsi, että ajat ovat työllistymisen kannalta hankalat, ja myös työkyvyn ylläpitäminen on tärkeää matalasuhdanteen aikaan.

– Jos ihmiset pääsevät passivoitumaan, heidän ei ole helppo työllistyä noususuhdanteenkaan aikaan.

Minna-Maria Solanterä toivoi, että kunnat saisivat jo etukäteen tietoa työttömistä, joista pian alkaa juosta sakkoraha.

– On turhauttavaa, jos kuukaudessa saadaan 35 pitkäaikaistyötöntä pois listoilta, ja sinne tulee meidän tietämättämme 50 uutta tilalle.

Työllisyyden kuntakokeilussa ovat mukana myös Akaa ja Urjala.

Kommentointi on suljettu.