Bussien myöhästymiset harmittavat

Juha-Pekka Häyrynen kuuntelee Leena-Kalkamo Aroa. Kalkamo-Aro toivoi aikataulukirjaan selkeämpiä merkintöjä.

Kangasalan keskustassa töissä käyvä Ritva Sirainen on harmissaan. Tampereella asuva nainen matkustaa töihin bussilla numero 40.

– Olen käynyt Kangasalla töissä nyt kolme viikkoa. Tuona aikana linja-auto on ollut kerran ajallaan. Lähden kotiin yleensä bussilla, joka lähtee torilta kello 15.40, ja tavallisesti linja-auto on 15–20 minuuttia myöhässä. Aamulla linja-auto on usein myöhässä ”vain” 10 minuuttia, Sirainen tuskailee.

Tampereen kaupungin joukkoliikenteen suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen kertoo, että joukkoliikenneuudistuksen yhteydessä luodusta Tampereen ja Kangasalan välisestä linjasta 40 on tullut virkamiehille paljon palautetta. Ongelma on heijastunut myös Lempäälään kulkevaan linjaan 50, sillä Kangasalta tulevat linja-autot jatkavat Koskipuistosta edelleen Lempäälään.

– Bussit ovat myöhästelleet, koska aikataulut ovat olleet liian kireät. Jos kaikki sujuu normaalisti eli pysäkeillä ei mene ylimääräistä aikaa ja ruuhkia ei ole, niin linja kulkee aikataulussaan. Jos jotain viivästystä – vaikka pientäkin – tulee jossain vaiheessa, niin viive kertaantuu päivän aikana ja iltapäivällä myöhästymiset ovat saattaneet olla jo isompaa luokkaa, Häyrynen sanoo.

Asiaan on tulossa parannusta, sillä aikatauluja muutetaan maanantaista 29. syyskuuta alkaen.

– Arkipäivien vuoroille annetaan hieman nykyistä enemmän aikaa. Tampereelta Kangasalle päin ajavien vuorojen lähtöajat muuttuvat jonkin verran. Kangasalta lähtevien vuorojen lähtöaikoihin tulee sen sijaan vain yksittäisiä muutoksia, Häyrynen sanoo.

 

Palautetta tullut runsaasti

Tampereen ja lähikuntien joukkoliikenteen järjestämistapa uudistui kesäkuun lopussa. Muutos perustui EU:n palvelusopimusasetuksen mukaiseen joukkoliikennelakiin. Tarkoituksena oli sovittaa Tampereen sisäisten linjojen ja seutuliikenteen aikataulut paremmin yhteen sekä karsia päällekkäisyyksiä.

Joukkoliikenteen uudistus näkyy virkamiehille satelevan palautteen määrässä. Viime vuonna palautetta koko alueelta tuli reilut 6100.

– Tänä vuonna palautteita on tähän mennessä tullut jo noin 7500 kappaletta, Häyrynen mainitsee.

Kangasalta eniten risuja on kerännyt linjan 40 aikatauluongelmien lisäksi Ruutanan ja Suinulan viikonloppuliikenteen loppuminen. Ennen uudistusta alueelta kulki Tampereelle päin lauantaisin neljä vuoroa ja sunnuntaisin yksi vuoro.

– Niiden käyttäjämäärä on ollut vähäinen ja taloudellisesti ne ovat olleet raskaasti tappiollisia. Selvitämme jatkossa yhdessä Kangasalan kanssa, onko viikonloppuliikenteen järjestämiseen saatavissa kunnan tukea ja missä muodossa liikenne olisi paras järjestää niin, että se saisi myös käyttäjiä, Häyrynen toteaa.

Tampereen kaupungin joukkoliikenne on saanut jonkin verran palautetta myös aikataulukirjan epäselvyyksistä ja puutteista. Aikataulukirjasta puuttuivat muun muassa Kangasalan keskustasta Kaivannon suuntaan ajavien vuorojen aikataulut kokonaan.

– Samantapainen ongelma oli linjan 45 koululaisia kuljettavien lisävuorojen aikatauluissa. Vuorot ovat kyllä olemassa ja niitä ajetaan, mutta niiden puuttuminen aikataulukirjasta herätti varsinkin alkuun kummastusta, Häyrynen sanoo.

 

”Aikataulukirjaan muutoksia”

Kangasalan Mäyrävuoressa asuva Leena Kalkamo-Aro toivoisi, että Kangasalta kohti Tampereen keskustaa ajavien linja-autojen aikataulumerkintöjä selkiytettäisiin.

– Meiltäkin kulkee Mäyrävuoren kohdalta monien eri liikennöitsijöiden autoja keskustan suuntaan. Vuorot voisivat olla aikataulukirjassa aikajärjestyksessä peräkkäin riippumatta siitä, liikennöikö vuoroa Länsilinjat, Paunu tai ponsalainen ja mitä muita näitä nyt on.

Kalkamo-Aro on muutenkin harmissaan siitä, että aikataulukirja on nykymuodossaan kovin vaikeaselkoinen.

– Kirjan lukeminen on vaikeaa, ja ihan todistetusti muillekin kuin meille senioreille, Kalkamo-Aro huomauttaa.

Kangasalalainen kertoo kulkevansa Tampereen keskustaan aina bussilla, vaikka oma autokin löytyy kotoa. Myös hän on huomannut, että linja 40:llä on ollut vaikeuksia pysyä aikataulussa.

– Toivon, että linjan 40 myöhästelyt päättyvät, kun aikatauluja kuun lopussa muutetaan, Kalkamo-Aro toteaa.

 

 

 Linja-autonkuljettaja kertoo: Kaksitahoinen uudistus

”Linja 40 räikein esimerkki epäonnistumisista”

”Kuljettajan kannalta joukkoliikenneuudistus on kaksitahoinen. Toisaalta uudistus ja vyöhykerahastus helpottavat ja nopeuttavat kuljettajan työtä verrattuna vanhaan kilometripohjaiseen rahastukseen. Toisaalta tulevat jatkuvat kilpailutukset saavat aikaan työpaikkojen välisen työvoiman jatkuvan vaihtuvuuden sitä mukaa kuin milloin mitkäkin liikennöitsijät kilpailutuksia voittavat.

Vaihtuvuus on omiaan luomaan epävarmuutta, ja osalla työntekijöistä se tarkoittaa myös motivaation katoilemista. Itse vaihdankin työpaikkani takaisin tavaraliikenteen puolelle, kun kaikennäköiset halpabussiyhtiöt ja tulevat kilpailutukset saavat työn tulevaisuuden ja jatkuvuuden henkilöliikenteen puolella epävarmaksi.

Aikataulut ovat sitten oma lukunsa. Joillakin linjoilla on aikaa suorittaa työ turvallisesti ja laillisesti, kun taas osassa ei ole mitään saumaa pysyä aikataulussa. Linjan 40 aikataulu on ehkä räikein esimerkki uudistuksen epäonnistumisista. Se taas johtuu siitä, että aikataulut suunnittelee Tampereen joukkoliikennetoimisto ja siellä sellaiset virkamiehet, joilla ei ole käytännön liikennöinnistä mitään käsitystä. Virkamiehet vain laskevat tietokoneella teoreettisia ajoaikoja ja niiden pohjalta laaditaan aikataulut.

Vyöhykkeiden rajat ovat myös käsittämättömiä. Esimerkiksi matka Koskipuistosta Lentolan Prismalle linjalla 1 maksaa 2,60 euroa, kun taas linjalla 40 matka maksaa viisi euroa.

Toivottavasti linjalle 40 luvatut parannukset tuovat toimivuutta Kangasalan ja Lempäälän joukkoliikenteeseen, mutta aika näyttää senkin. Nyt vain asiakkaiden ja kuljettajien on sopeuduttava tilanteeseen ja uudistukseen.

Edellä olevat pohdinnat ovat omia mietintöjäni eli yksittäisen kuljettajan näkemyksiä. Ne eivät näin ollen edusta minkään virallisen tahon kantaa tai linjaa.”

Timo Laakso, linja-autonkuljettaja

Kommentointi on suljettu.