Sähköjohdot siirtyvät pylväistä maan alle

Jukka Laakso kertoo, että Pälkäneen maakaapelointiurakka on alueen suurin tänä vuonna. 2,7 miljoonan hanke koskee noin tuhatta pälkäneläistaloa. Uutta kaapelia kaivetaan myrskyiltä suojaan yli 70 kilometriä.

Sähkökatkot ovat viime vuosina piinanneet Pälkänettä. Myrskyjen aikaan vanhainkodilla on sinnitelty otsalamppujen varassa. Jätevettä on jouduttu laskemaan järveen, kun ilman virtaa jääneet pumppaamot ovat hiljentyneet.

Sähkökatkot ovat kiusanneet erityisesti keskustan Mallasveden puoleista osaa. Onkkaalantien toisella puolella valot eivät ole välttämättä edes välkkyneet, vaikka kylän toinen puoli on pimentynyt.

Vanhojen sähkölinjojen ongelmat ovat sähköverkkoyhtiö Elenian tiedossa.

– Pälkäne on erityisen vikaherkkää aluetta. Linjoja on jouduttu korjailemaan usein, Elenian projektivastaava Jukka Laakso sanoo.

Pälkäneellä sähkönjakelun ongelmista pitäisi päästä kesän ja syksyn aikana, kun johtoja siirretään maan alle. Pylväistä puretaan 19 kilometriä 20 kilovoltin keskijännitelinjoja ja 28 kilometriä pienjänniteverkkoa. Maahan kaivetaan ja aurataan 30 kilometriä keskijännitelinjaa, jota pitkin virta kulkee muuntajille. Muuntajilta kiinteistöihin johtavia pienjänniteverkkoja vedetään maahan 42,5 kilometriä.

Pälkäneen maakaapelointia urakoiva Eltel Networks Oy aloitti työt Kangasalan rajan tuntumasta. Onkkaalantien varteen on kaivettu pari kilometriä maakaapelia ja tien ali kairattu alituksia taloihin vedettäviä kaapeleita varten. Lisäksi Kinnalan ja Myttäälän välille on ilmestynyt ensimmäiset uudet muuntajakopit.

Urakan yhteydessä puretaan 29 vanhaa pylväsmuuntajaa. Niiden tilalle tulee 35 puistomuuntajaa, jotka ovat monella luontoystävällisempiä: linnut ja oravat eivät enää päädy muuntajiin, eikä öljyjä pääse vikatilanteessa maahan.

 

Uudet maakaapelit (merkitty punaisella) rakennetaan pääosin Onkkaalantien länsipuolelle. Vanhat pylväslinjat (merkitty sinisellä) puretaan urakan loppuvaiheessa.

Uusi verkko käyttöön pala kerrallaan

Noin 2,7 miljoonan euron urakka on Elenian tämän vuoden suurin Pirkanmaan keskisellä alueella. Kymmenien kilometrien maakaapelointi tuo uudet sähkökaapelit noin tuhannen pälkäneläistalon pihaan. Välillisesti remontti varmistaa noin 4000 käyttäjän sähkönjakelua.

Eltel Networks Oy hoitaa Pälkäneen kaapelointiurakkaa viiden, kuuden miehen voimin. Työt aloitettiin Kangasalan rajan tuntumasta, ja parhaillaan kaivetaan Kinnalan vedenottamon kohdalla.

Ensimmäisenä rakennetaan Mälkilän suunnan pelto-osuudet, jotta kaapelit saataisiin maahan ennen toukotöitä. Kesäksi työt siirtyvät keskustaan, ja syksyn sadonkorjuun jälkeen jatketaan Kantokylän suunnan pelloilla. Vanhojen johtojen, muuntajien ja pylväiden purku jäänee ensi talveen.

– Työt ovat edenneet joutuisasti aikaisen kevään ansiosta. Routaa on vähän ja lunta ei oikeistaan ollenkaan, Ari Pulkki Maanrakennus Mikko Tiensuu Oy:stä sanoo.

Maakaapelit korvaavat ilmajohdot pala kerrallaan. Ensimmäiset osat uudesta sähköverkosta on jo otettu käyttöön. Uusien muuntajien kytkeminen ei näy käyttäjille mitenkään. Sen sijaan talojen uusien sähköliittymien asennus aiheuttaa vartin tai puolen tunnin sähkökatkoksen.

Pälkäneen keskustan Mallasveden puoleisessa osassa pääosa johdoista jää pylväisiin. Epaalan sähköasemalta tuleva voimalinja kuitenkin muutetaan maakaapeliksi kesän aikana.

– Onkkaalantien toisen puolen maakaapelointi on merkitty nykyisissä ohjelmissa vuodelle 2017. Se saattaa kuitenkin vielä siirtyä, Jukka Laakso sanoo.

 

Valokuituselvitys pikavauhdilla

Vuosikymmeniä palvellut sähköverkko alkaa olla tiensä päässä, eikä uusia johtoja haluta enää vetää pylväisiin. Vähintään 70 senttimetrin syvyyteen kaivettava tai aurattava maakaapeli on suojassa tuulilta, tuiskuilta ja ukkosilta. Se kestää 50, jopa sata vuotta, jos sitä ei kaiveta poikki.

Elenia aikoo kaivaa johdoistaan 70 prosenttia maahan vuoteen 2028 mennessä. Nykyisin yhtiö on maakaapeloinut runko- ja jakeluverkostaan reilut 30 prosenttia.

Pälkäneen maakaapelointitöistä on tiedotettu maanomistajille etukäteen. Lisäksi hanketta esitellään kuntalaisille ensi viikon torstaina. Nuijalla 19.3. kello 18 järjestettävässä yleisötilaisuudessa ovat paikalla sekä sähköverkkoyhtiö Elenian että urakoitsija Eltel Networksin edustajat.

Yleensä maanomistajia ja asukkaita kiinnostavat muun muassa kaapelilinjaukset, purettavat sähköpylväät sekä rakennusaikaisten tie- ja peltovaurioiden korjaaminen.

– Joissain kunnissa kaapelitöiden yhteydessä siirretään myös katuvalojen johdot maahan. Pälkäneellä kunta ei ole varannut siihen rahaa. Sen sijaan selvityksessä on, voitaisiinko keskustaan rakentaa samassa yhteydessä valokuitua, Jukka Laakso kertoo.

Elenia ottaa mielellään samaan kaivantoon sähköjohtojen kanssa myös muiden kaapeleita, koska siten investoinnille saadaan enemmän maksajia.

– Informoimme operaattoreita etukäteen, kun olemme aloittamassa kaapelointitöitä, sillä on kaikkien etu, ettei katuja tarvitse kaivaa moneen kertaan auki, Laakso kertoo.

Tampereen Puhelin Oy on tuomassa valokuidun Kankaanmaan teollisuusalueelle saakka, joten jatkossa alueen yrityksille voidaan tarjota huippunopeita yhteyksiä. Lisäksi lasketaan, paljonko valokuidun vetäminen keskustan alueelle tulisi maksamaan. Selvityksen pitäisi valmistua torstaiseen yleisötilaisuuteen mennessä.

Työt alkoivat pelto-osuuksilta, jotta kaapelit saataisiin piiloon ennen toukotöitä. Ari Pulkki teki tien alitusta Kinnalan vedenottamon kohdalla.

Kommentointi on suljettu.