Hietalahden jalopuulehdon laiton hakkuu oli tahallinen teko

Kangasalla Majaalahden kylässä sijaitsevan Hietalahden jalopuulehdon laiton hakkuu tapahtui toukokuussa 2014.

Ensin tapahtuneen aluspuuston raivauksesta ilmoitettiin kaikille asiaan kuuluville tahoille mutta kiellosta huolimatta hakkuu jatkui parin viikon päästä harvesterilla, kohdistuen nyt varttuneisiin lehmuksiin ja haapoihin. Olisiko pitänyt järjestää jatkuva vartiointi?

Toiminnan jatkumisesta tehtiin välittömästi tutkintapyyntö ensin kylän asukkaan sitten ELY:n toimesta. Tutkinnan tuloksia ja jatkotoimia on useiden kuukausien ajan tiedusteltu sekä Kangasalan poliisilta että syyttäjän virastosta. Vastaus saatiin nyt, kun tapahtumasta on kulunut vuosi.

Kangasalan poliisi on lopettanut laittoman hakkuun tutkinnan, koska syyttäjä tulisi jättämään syytteen nostamatta sillä perusteella, että asiassa ei ole riittävänä pidettävää näyttöä rikoksesta tai sen tekijästä. Syyttäjän päätöksen ytimenä on tulkinta, onko teko ollut törkeää huolimattomuutta vai tavallista huolimattomuutta.

Näytön puuttuminen on täysin perusteeton väite. Kaikki toimijat ovat tiedossa ja teon jäljet edelleen koskemattomana nähtävissä. Hakkuutehtävää varten oli annettu kartta, jossa suojeltavaa aluetta ei ollut rajattu. Hakkuun jatkaminen ELY:n kiellon jälkeen viittaa teon tahallisuuteen. Poliisi ei ole missään vaiheessa kuullut henkilöitä, jotka tapahtumat havaitsivat ja lopulta pysäyttivät hakkuutoiminnan.

24 hehtaarin metsäpalstan omistaa Kangasalan kunta. Puolen hehtaarin kokoinen suojelukohde on luokiteltu arvokkaaksi luontokohteeksi. Kunnan metsäasioista vastaa kehitysjohtaja. Käytännön toimijoita ovat tapauksessa olleet Metsänhoitoyhdistys Roine sekä urakoitsija ES-Metsä.

Lisämausteena asiassa on noin neljä vuotta sitten aloitettu hanke uuden tien rakentamiseksi kolmelle kesämökille. Tie kulkisi puheena olevan suojellun alueen lävitse. Tiehankkeen ja laittoman hakkuun yhteyttä voi vain arvailla.

Jos oikeustoimet eivät tuota tulosta, nähdäänkö tässä keino päästä eroon epätoivotusta suojelukohteesta? Päätavoitteemme on estää vastaavat tapaukset.

Markku Välimaa, Majaalahti

Pia Paakkunainen-Taylor, Majaalahti

Robert Taylor, Majaalahti

Jorma Mäntylä, Kangasalan Luonto ry

Kommentointi on suljettu.