Pälkäneen seurakunnan tukema työ Etiopian kuurojen parissa sai kiitosta

Valtiovalta on seurannut pitkään Etiopiassa tehtävää kuurojentyötä. Muutama vuosi sitten silloinen ulkoministeri Alexander Stubb vieraili Hosainassa. Mirja Himanen ja Mekonne Mulat kuvassa vasemmalla. Alexander Stubbin oikealla puolella opettaja ja kummitoiminnan yhdyshenkilö Heidi Majuri (Kuva: Suomen Lähetysseura)

Suomalaisen kehitysavun vaikuttavuudesta selvityksen tehnyt Ritva Reinikka mainitsi hyvänä saavutuksena Hosainan kuurojenkoulun Etiopiassa. Tässä työssä Pälkäneen seurakunnan nimikkoläheteillä Mirja Himasella ja Mekonnen Mulatilla on ollut tärkeä rooli.

Lähetysseura on kehittänyt kuurojen opetusta Etiopiassa yli 30 vuoden ajan.  Vuosikymmenien aikana kertynyttä tietotaitoa ja kokemusta levitetään nyt laajemmalle. Näin turvataan yhä useamman kuuron lapsen pääsy kouluun. Etiopiassa viimeisen kymmenen vuoden aikana toteutetun kuurojen koulutushankkeen ansiosta yli 7000 kuuron oppimismahdollisuudet ovat parantuneet 215 kunnassa eri puolilla maata. Uusia kuurojen erityisluokkia on avattu 135, ja kuurojen opetusta on tuettu 194 koulussa. Yli 800 opettajaa tai opetusalan viranomaista on saanut lisäkoulutusta kuurojen opettamisesta.

Lähetysseuran tukeman työn ansiosta kuurojen erityisopetus on siirtynyt valtion viralliseen opetusohjelmaan. Hanke on lisännyt Etiopiassa myös tietoisuutta kuuroudesta ja muuttanut asenteita kuuroja kohtaan aiempaa positiivisemmiksi.

Pälkäneen seurakunta on tukenut Etiopiassa tehtävää lähetys- ja kehitysyhteistyötä vuodesta 1976 alkaen. Mirja Himasen tekemää kuurojen työtä seurakunta on tukenut vuodesta 1990 ja hänen miehensä Mekonen Mulatin tekemää työtä 1997 alkaen.

 Nimikkolähetit vierailevat ahkerasti seurakunnissa

Mirja ja Mekonne ovat tulleet monille pälkäneläisille tutuiksi kesäisten vierailujen kautta. Tulevana sunnuntaina

nimikkolähetit ovat mukana seurakunnan molemmissa messuissa ja ja niiden jälkeen kirkkokahveilla. Pälkäneen kirkossa Mirjaa ja Mekonnea pääsee kuulemaan kello 10 ja Luopioisissa iltamessussa kello 18.