Hoitajavastaanottoa kehitetään edelleen

Hoitajavastaanoton käynnistäminen elokuun alussa Pohjan terveysaseman sulkemisen jälkeen ei ole alkanut täysin kuhmalahtelaisten toivomalla tavalla. Ajanvarauksella toimiva kahden tunnin viikoittainen vastaanottoaika täyttyy nopeasti ja kirjastolle järjestellyn vastaanoton tiloissa on toivomisen varaa. Erityisesti närää on herättänyt se, että osaa vastaanotolle pyrkineistä kuhmalahtelaisista maaniteltiin elokuun alussa Sahalahden terveysasemalle sillä perusteella, että heillä on oma auto.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtava ylilääkäri Sari Mäkinen ymmärtää henkilökunnan tarpeen yrittää saada kahden tunnin viikoittainen hoitaja-aika riittämään ensisijaisesti niille, joille kulkeminen on vaikeaa. Mitään virallista linjausta asiasta ei kuitenkaan ole olemassa.

– Hoitajathan tuntevat väestön aika hyvin, mutta me voimme valikoida vain tarjolla olevien palveluiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaan, kenelle aikoja annetaan ja kenelle ei, Mäkinen huomauttaa.

Syitä kahden viikkotunnin hoitajavastaanoton alkukangerteluun on monia. Sosiaali- ja terveyskeskuksessa oli ehditty jo järjestellä henkilökunnan lomat siltä pohjalta, että Pohjan terveysasemalla on kesäsulku elokuun puoliväliin asti. Kesän alussa valtuusto päättikin terveysaseman lakkauttamisesta ja hoitajavastaanoton aloittamisesta jo elokuun alussa.

– Meillä oli tiedossa, että vielä silloin voimavarat ovat lomien vuoksi riittämättömät, mutta halusimme kunnioittaa valtuuston päätöstä, Mäkinen selvittää.

Yhtä lailla kesälomat haittasivat kirjastolle junaillun vastaanottotilan käyttöönottoa.

– Tilaa pyritään vielä parantamaan esimerkiksi tilajärjestelyiden ja valaistuksen osalta. Nyt hoitaja toimii kannettavan tietokoneen kanssa erillisen tietokannan kautta ja joutuu itse päivittämään potilastietoja. Jatkossa pyrimme saamaan koneen verkkoyhteydellä kiinni yhteiseen potilastietojärjestelmään, jolloin hoitaja näkee reaaliajassa esimerkiksi laboratoriokokeiden vastaukset.

Järjestelmäongelmia ei olisi ollut esimerkiksi Pentorinteen vanhainkodin tiloissa, mutta Mäkisen mukaan kirjaston valinnassa vastaanottopaikaksi painoi asukkaiden vahva toive palvelun sijoittamisesta Pohjaan.

– Pentorinne olisi ollut lähimpänä Sahalahtea. Kirjastolla vastaanoton katsottiin palvelevan paremmin Vehkajärvenkin suunnan asukkaita, hän muistuttaa.

Mäkinen uskoo, että hoitajavastaanotto pystytään ajan kanssa saamaan sellaiseksi kuin sitä on kaavailtukin. Pohjassa vastaanottoa ovat alkuvaiheissa pitäneet vuoroin terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja, joiden toimenkuvissa on jonkin verran eroa.

– Katsomme, kumpaan on enemmän kysyntää ja miten sitten jatkossa palvelemme asukkaita parhaiten. Sitähän ei voinut tietää ennen kuin toiminta käynnistyy.

Palautetta hoitajavastaanotosta on tullut sosiaali- ja terveyskeskukseen paljon, ja positiiviset viestit ovat olleet vähissä. Mäkinen tietää hyvin, ettei hoitajavastaanotto suinkaan korvaa neljänä päivänä auki ollutta terveysasemaa.

– Mutta se on valtuuston tahdon mukainen lähipalvelu. Sitä toki toivoisi, että asiakkaat eivät kaataisi harmitustaan hoitohenkilökunnan niskaan, koska heillä on varmasti halu auttaa parhaansa mukaan eikä mitään osaa tai arpaa näiden järjestelyjen kanssa.

 

Pohjan terveyspalvelut ovat olleet seudun asukkaiden huolenaiheena jo pitkään. Alkukesästä terveysaseman säilymisen puolesta oli mielenilmauksessa päättäjiin vetoamassa kaksi haamua.

 

Kommentointi on suljettu.