Lietekuljetukset: Markkinaoikeus ja korkein hallinto-oikeus tutkivat keskittämistä, asukkaat ja kuskit ovat ihmeissään

Maakunnan sekoittanut lietesota jatkuu edelleen

Jätevesiauton säiliö tyhjennetään seinässä olevan putken kautta puhdistamolle.

Maaseudun asukkaat eivät tiedä, kenet kutsua tyhjentämään likakaivoa. Tähän saakka lietettä ajaneet paikalliset kuskit eivät tiedä, saavatko edelleen jatkaa, koska sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennykset siirtyivät vuoden alusta Pirkanmaan Jätehuollon hoidettavaksi.

Lähes kaikki Pirkanmaan kunnat ovat olleet keskittämistä vastaan. Kunnat ja yli 20 yritystä valittivat siitä sekä hallinto- että markkinaoikeuteen.

Hallinto-oikeus ilmoitti joulun alla, ettei se tutki valituksia, mutta ainakin osa valittajista on viemässä asian korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Markkinaoikeus asetti joulun aatonaattona hankintapäätöksen täytäntöönpanokieltoon. Keräys- ja kuljetusjärjestelmän hankintapäätöksen täytäntöönpanokielto tarkoittaa sitä, että entiset kuskit ja kilpailutukseen osallistuneet yrittäjät saavat jatkaa entiseen tapaan ainakin niin kauan kuin oikeusprosessi on kesken. Näin ohjeisti Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL viime viikolla jäseniään näin. Myös Pälkäneen kunnanhallitus käsitteli asiaa.

Pälkäne valittaa lietepäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lisäksi laadittiin tiedote, jonka mukaan kuntalaiset voivat edelleen käyttää tuttuja kuskeja.

 

Pälkäne valittaa korkeimpaan

Lietteen kuljetus on tärkeä asia harvaan asutuille kunnille, joissa on runsaasti asukkaita viemäriverkon ulkopuolella. Pälkäne ja valtaosa Pirkanmaan muistakin kunnista olisi halunnut, että asukkaat saavat edelleen tilata saostus- tai umpikaivon tyhjennyksen keneltä haluavat.

Kuljetusten keskittämisestä Pirkanmaan Jätehuollolle päätettiin Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaostossa, jonka 12 jäsenestä seitsemän on tamperelaisia. Pälkäne piti päätöstä hallintolain vastaisena, koska taustalla ei riittäviä selvityksiä, eikä kuntia kohdeltu tasapuolisesti. Nyt asia viedään korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Pirkanmaan Jätehuolto on jo kilpailuttanut lietekuljetukset 15 kunnan alueella. Kaivojen tyhjennys tämän vuoden alusta alkaen annettiin viiden kuljetusurakoitsijan hoidettavaksi. Osa tarjouskilpailussa pärjänneistä on antanut kyytejä eteenpäin uusille yrittäjille, koska pörssiyhtiöt eivät voi tehdä investointeja, kun päätös ei ole lainvoimainen.

Kaikkein hämmentyneimpiä lietesopasta ovat kuitenkin maaseudun asukkaat.

– Hirvittävästi tulee puheluita. Ihmiset ovat aivan sekaisin, aitoolainen Pentti Tuominen sanoo.

 

Asukkaat soittelevat jopa puhdistamoille

Lietekaivon tyhjentämistä suunnittelevat asukkaat soittelevat jopa jätevedenpuhdistamoille ja kyselevät, mihin hintaan ne vastaanottavat lietettä. Esimerkiksi Valkeakoskella taksat ovat niin paljon edullisemmat, että lietettä haluttaisiin viedä sinne Lempäälästä asti.

Kaupunki ei kuitenkaan ota naapurikuntien lietteitä. Lietekyytien keskittäminen saattaa silti johtaa siihen, että sontaa kuskataan pitkin maakuntia.

Pienten puhdistamoiden prosessi kestää vain pieniä määriä vahvaa saostuskaivolietettä. Esimerkiksi Rautajärven puhdistamon seinässä palaa usein punainen valo, joka tarkoittaa, ettei sinne voi pumpata lietekuormaa. Myös Luopioisten puhdistamo nielee vain neljä kuutiota vuorokaudessa.

Sahalahdella on tyhjennyspiste, josta liete pumpataan Kangasalle. Luopioisten suunnankin lieteralli helpottaa hieman, kun Aitooseen valmistuu tammikuun aikana vastaanottoasema. Sinne purettu liete pumpataan Tommolan puhdistamolle.

Tommolan uusikaan puhdistamo ei niele mahdottomia määriä lietteitä. Prosessi on toiminut hyvin, kun paikalliset kuskit ovat tuoneet tavaraa tasaiseen tahtiin. Mutta jos Pirkanmaan jätehuollon kuskit ryhtyvät ajamaan monen auton voimin parina, kolmena päivänä viikossa, puhdistamo ei enää nielekään kaikkea. Silloin kuormat jouduttaisiin ajamaan kauemmas, jolloin asiakkailla maksatettavat kuljetuskustannukset kasvaisivat.

 

Traktorilla ei enää tyhjennetä kaivoja

Pälkäneen lisäksi lietteenkuljetuksen keskittämisestä ovat valittaneet Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Parkano, Ruovesi, Sastamala, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi. Kangasala ei tehnyt valitusta, mutta sielläkin voidaan edelleen käyttää paikallisia lietekuskeja, koska asian käsittely markkinaoikeudessa on kesken.

Lietekuljetusten keskittäminen saattaa teettää jopa piharemontteja. Kilpailutuksessa tarkoituksena oli, että lietteet voisi joistain paikoista hakea entiseen tapaan traktorilla. Mutta nyt jätehuolto edellyttääkin kiinteistönomistajia laittamaan tiensä kuorma-auton kuljettavaan kuntoon.

– Ennen urakoitsija kysyi nöyrästi, millaisella laitteella sopii tontille tulla, mutta nyt on kiinteistönomistajan vastuulla, että kaivolle on aurattu ja hiekoitettu tie. Palvelutaso on heikentymässä, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n asiantuntija Pekka Loukola sanoo.

SKAL pitää Pirkanmaan jätehuollosta päättävää toimielintä poikkeuksellisena ja epädemokraattisena.

Jätehuoltojaosto toimii Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa. Kaupunki käyttää jaostossa valtaa, sillä 12 paikasta seitsemän kuuluu Tampereelle. Loukolan käsityksen mukaan seitsemään päädyttiin sen vuoksi, että tamperelaispuolueiden olisi helpompi jakaa luottamushenkilöpaikat kuntavaalien jälkeen.

– Kuntalakikin edellyttäisi, että kaikki kunnat saisivat mukaan edustajansa. Tampereen enemmistö ei perustu mihinkään. Jos paikat jaettaisiin asukasluvun suhteessa, ne menisivät tasan kaupungin ja muiden kuntien kesken. Oikeampi peruste olisi kiinteistöjen määrä. Kesäasunnoillakin kertyy jätettä ja jätevettä, ja siksi nekin pitäisi laskea mukaan. Silloin muille kunnille kuuluisi seitsemän paikkaa ja Tampereelle viisi.

 

Pentti Tuominen esittelee vedenpuhdistamon seinässä olevaa laitetta, joka lukee kortista, kuka tuo jätevettä ja millaista. Postilaatikkoon pudotetaan lomake, jossa on asiakkaan tiedot. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Timo Ailio seuraa vieressä.

 

Paikalliset kuskit ajavat edelleen

Edessä on viikonloppu, ja jätevesikaivo on täyttymässä. Kohta eivät viemärit enää vedä, ja talossa alkaa olla mehukas tuoksu. Nyt tarvittaisiin loka-autoa ja pian.

Pirkanmaan Jätehuolto kertoi jo viime kesänä, että se ottaa tästä vuodesta alkaen hoidettavakseen lietekaivojen tyhjennyksen Nokiaa lukuun ottamatta koko maakunnassa. Miten siis asukkaan pitäisi toimia?

– Tavoittelemanne henkilö on neuvottelussa, vastaa Pirkanmaan Jätehuollon teknisen päällikön numero.

– Jätä viesti äänimerkin kuultuasi, vastaa logistiikkainsinöörin numero.

Lietteenkuljetuspäätöksestä on valitettu. Vieläkö voi kääntyä paikallisten kuskien puoleen?

– Kyllä me entiseen tapaan ajetaan. Tässä olen juuri nytkin kaivolla, vastaa aitoolainen Pentti Tuominen.

Asukkaalla on hätä, kun kaivo alkaa täyttyä. Pahimmillaan lokakuskia tarvitaan juhlapyhinäkin.

– Monet joulut ja juhannukset olen käynyt tyhjentämässä kaivoja. Ja jos ei itse jostain syystä pääse, niin osaa neuvoa seuraavan yrittäjän, joka ehkä pääsee, sahalahtelainen Jarmo Toukola sanoo.

Maaseudun lietekuskeista valtaosa on tyypillisiä pienyrittäjiä, joilla on monta rautaa tulessa. Lokakaivojen tyhjennys on yksi osa kokonaisuutta, jonka avulla maatilan isännät ja kuorma-autoilijat raapivat elantonsa. Jos lietteen kuljetus loppuu, tila yksin ei ehkä elätä. Sorakuorma tai roskalava on tilattava kaupungista, jos paikallisella yrittäjällä ei ole enää varaa pitää vaihtolava-autoja.

– Tämä on maaseudun alasajoa. Lietekuljetuksista päätettäessä ei ole ymmärretty kokonaisuutta, Pentti Tuominen sanoo.

 

 

 

Liete päätyi ennen peltoon

Lietteen kuskaussysteemi on rakentunut parin sukupolven aikana, kun viemäröimättömällä maaseudulla on siirrytty kuivakäymälöistä vesivessoihin. Puhtaaseen juomaveteen sekoitetut ulosteet ajettiin alkuun pelloille samaan tapaan kuin kompostoituneet kuivakäymäläjätteetkin.

Uloste oli arvokas lannoite ennen keinolanta-aikaa. Nykyisinkin karjatilallinen saisi levittää kalkittuna oman lietekaivon ja muutaman muunkin kaivon tuotokset pelloille. Siihen ei ole isommin halukkuutta, sillä tilojen koko kasvanut niin, että niillä on muutenkin tekemistä löytääkseen riittävästi peltoja, joille voidaan levittää kaikki kertyvä sonta.

Kuljetusmatkat ovat kasvaneet, kun kaivojen lietteitä ei enää kärrätä pelloille. Traktorit ovat vaihtuneet kuorma-autoihin, joiden pönttökoko kasvaa sitä mukaa kun lietettä nielevät puhdistamot kasvavat ja harvenevat.

Mökin mummojen puutarhat eivät välttämättä ole seuranneet kehitystä. Likavedet lirisevät edelleen omenapuun juurella olevaan saostuskaivoon.

Paikalliset kuskit tietävät, koska piha on traktorin ajettavassa kunnossa. Säiliöön imaistut lietteet pumpataan auton säiliöön vasta tien varressa. Pirkanmaan Jätehuolto ei ole ryhtymässä tällaiseen lutraukseen, vaan edellyttää kuorma-auton kestävää tietä kaivolle.

Tämä tarkoittaa sitä, että kahvivetensä ämpärillä puuliedelle kantavan mökinmummon on tehtävä tie likakaivolle, jotta jätehuolto pääsee tyhjentämään vuosittain kaivon, joka ei koskaan tule täyteen.

Paikallinen kuski on poikennut kaivolla silloin kun ne ovat täyttyneet, mutta monopoliyhtiö asioi autiotalollakin, sillä lain mukaan saostuskaivot pitää tyhjentää vähintään kerran vuodessa, vaikka ne olisivat tyhjiä.

Lietesodassa on kyse paljon muustakin kuin monopolin myötä nousevista taksoista.

Kommentit (5)

 1. Aarne Raevaara

  Eikä tässä vielä kaikki. Lähiaikoina posti tuo alan yrittäjille terveisiä. Alueellisen jätehuoltojaoston nimissä kehotetaan yrittäjiä lopettamaan elinkeinonsa harjoittaminen eli sako- ja umpikaivojen tyhjentäminen. Uhkaus ELY:stä on aika vahva. Jaostohan ei ole kyseistä viestiä käsitellyt. Eikä sitä ole meille toimitettu.

  Olen Pekka Loukolan kanssa samaa mieltä; jatkossa jaostossa pitäisi olla yhtä monta henkilöä maakunnasta ja Tampereelta. Kysymys on kuitenkin henkilöstä.

  Ylempänä tekstissä hieman kriittisesti kirjoitettiin tamperelaisista jaoston jäsenistä. Tamperelaisena toivoisin, että edes yksi maakunnan edustaja jaostossa kannattaisi ehdotuksiani maakunnan kuntien, asukkaiden ja yrittäjien huomioimisesta. Jaoston pöytäkirjat löytyy Tampereen kaupungin sivuilta.

  Aarne Raevaara
  alueellisen jätehuoltojaoston jäsen

 2. kansalainen

  Ehkäpä me kansalaiset voisimme puolestamme lähettää kirjeen Pirkanmaan jätehuollolle, jossa kehotamme heitä lopettamaan välittömästi niin paikallisten yrittäjien kuin asukkaidenkin nujertamisen, tässä naurettavassa jätemonopoliasiassa.

  • Aarne Raevaara

   kansalainen olet oikeassa, kyllä kaikenlainen palaute on aina paikallaan. Vaikka homma ei heti miksikään muutu, ne tajuaa, että maksajat eivät ole tyytyväisiä.

 3. liettyjä

  Siis ensin Jätehuolto pyysi markkinaoikeutta kieltämään nykyisten kuskien käytön. Kun oikeus ei pyyntöön suostunut, lähetetään laiton paimenkirje. Koko asia on surkuhupaisa. Haukuttu hallitus peruu tyhmät päätökset, pystyisiköhän jätehuoltojaosto samaan.

  • Aarne Raevaara

   liettyjälle tyhmistä päätöksistä se, että kolikolla on aina kaksi puolta. Monopolitoiminnassa on myös voittaja. Se joka kerää katteen itselleen.

   Jätehuoltojaosto pystyy perumaan tehdyt päätökset. Mutta ei nykyisellä miehityksellä. Kohta on kuntavaalit sen jälkeen maakuntavaalit. Niiden kautta myös jaoston miehitys vaihtuu.

   Paimenkirje on aika kevyt ilmaisu. Käsitykseni mukaan kirje on myös SHL käytössä.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?